Advertisement
TDimovska

[СНЗ] Препорака на филмови

Jan 23rd, 2022
648
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Препорака на филмови
 2. from math import sqrt
 3. from copy import deepcopy
 4.  
 5. def sim_distance(prefs, person1, person2):
 6.     """
 7.    Враќа мерка за сличност базирана на растојание помеѓу person1 и person2
 8.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 9.    :param person1: име на корисник1
 10.    :param person2: име на корисник2
 11.    :return: сличност помеѓу корисник1 и корисник2
 12.    """
 13.     # Се прави листа на заеднички предмети
 14.     si = {}
 15.     for item in prefs[person1]:
 16.         if item in prefs[person2]:
 17.             si[item] = 1
 18.     # Ако немаат заеднички рејтинзи, врати 0
 19.     if len(si) == 0:
 20.         return 0
 21.     # Собери ги квадратите на сите разлики
 22.     sum_of_squares = sum([pow(prefs[person1][item] - prefs[person2][item], 2)
 23.                           for item in prefs[person1] if item in prefs[person2]])
 24.     return 1 / (1 + sqrt(sum_of_squares))
 25.  
 26.  
 27. def sim_pearson(prefs, p1, p2):
 28.     """
 29.    Го враќа коефициентот на Пирсонова корелација помеѓу p1 и p2 (личност1 и личност 2).
 30.    Вредностите се помеѓу -1 и 1
 31.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 32.    :param p1: име на корисник1
 33.    :param p2: име на корисник2
 34.    :return: сличност помеѓу корисник1 и корисник2
 35.    """
 36.     # Се креира речник во кој ќе се чуваат предметите кои се оценети од двајцата
 37.     # Во речникот ни се важни само клучевите за да ги чуваме имињата на филмовите
 38.     # кои се заеднички, а вредностите не ни се важни
 39.     si = {}
 40.     for item in prefs[p1]:
 41.         if item in prefs[p2]:
 42.             si[item] = 1
 43.  
 44.     # Се пресметува бројот на предмети оценети од двајцата
 45.     n = len(si)
 46.  
 47.     # Ако немаат заеднички предмети, врати корелација 0
 48.     if n == 0:
 49.         return 0
 50.  
 51.     # Собери ги сите оцени за секоја личност посебно
 52.     sum1 = sum([prefs[p1][it] for it in si])
 53.     sum2 = sum([prefs[p2][it] for it in si])
 54.     # Собери ги квадратите од сите оцени за секоја личност посебно
 55.     sum1Sq = sum([pow(prefs[p1][it], 2) for it in si])
 56.     sum2Sq = sum([pow(prefs[p2][it], 2) for it in si])
 57.     # Собери ги производите од оцените на двете личности
 58.     pSum = sum([prefs[p1][it] * prefs[p2][it] for it in si])
 59.  
 60.     # Пресметај го коефициентот на корелација
 61.     num = pSum - (sum1 * sum2 / n)
 62.     den = sqrt((sum1Sq - pow(sum1, 2) / n) * (sum2Sq - pow(sum2, 2) / n))
 63.     if den == 0:
 64.         return 0
 65.     r = num / den
 66.     return r
 67.  
 68.  
 69. def top_matches(prefs, person, n=5, similarity=sim_pearson):
 70.     """
 71.    Ги враќа најсличните n корисници за даден корисник.
 72.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 73.    :param person: име на корисник
 74.    :param n: број на слични корисници
 75.    :param similarity: метрика за сличност
 76.    :return: листа со најслични n корисници
 77.    """
 78.     scores = [(similarity(prefs, person, other), other)
 79.               for other in prefs if other != person]
 80.     # Се сортира листата во растечки редослед
 81.     scores.sort()
 82.     # Се превртува за најсличните (со најголема вредност) да бидат први
 83.     scores.reverse()
 84.     return scores[0:n]
 85.  
 86.  
 87. def get_recommendations(prefs, person, similarity=sim_pearson):
 88.     """
 89.    Ги враќа препораките за даден корисник со користење на тежински просек
 90.    со оцените од другите корисници
 91.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 92.    :param person: име на корисник
 93.    :param similarity: метрика за сличност
 94.    :return: препораки за даден корисник
 95.    """
 96.     totals = {}
 97.     simSums = {}
 98.     for other in prefs:
 99.         # За да не се споредува со самиот себе
 100.         if other == person:
 101.             continue
 102.         sim = similarity(prefs, person, other)
 103.         # не се земаат предвид резултати <= 0
 104.         if sim <= 0:
 105.             continue
 106.         for item in prefs[other]:
 107.             # за тековниот корисник ги земаме само филмовите што ги нема гледано
 108.             if item not in prefs[person] or prefs[person][item] == 0:
 109.                 # Similarity * Score
 110.                 totals.setdefault(item, 0)
 111.                 totals[item] += prefs[other][item] * sim
 112.  
 113.                 # Сума на сличности
 114.                 simSums.setdefault(item, 0)
 115.                 simSums[item] += sim
 116.  
 117.     # Креирање на нормализирана листа со рејтинзи
 118.     rankings = [(total / simSums[item], item) for item, total in totals.items()]
 119.  
 120.     # Сортирање на листата во растечки редослед. Превртување на листата за најголемите вредности да бидат први
 121.     rankings.sort(reverse=True)
 122.  
 123.     return rankings
 124.  
 125.  
 126. def get_recommendations_item_based(inverted_prefs, person):
 127.     """
 128.    Ги враќа препораките за даден корисник со користење на тежински просек
 129.    со оцените од предметите
 130.    :param inverted_prefs: инвертиран речник со оцени од корисници, item-based
 131.    :param person: име на корисник
 132.    :return: препораки за даден корисник
 133.    """
 134.     similarity_per_item = {}
 135.     person_items = [item for item, values in inverted_prefs.items() if person in values.keys()]
 136.     for item in person_items:
 137.         similar_items = top_matches(inverted_prefs, item, n=None)
 138.         my_rating = inverted_prefs[item][person]
 139.         for similarity, item in similar_items:
 140.             if person in inverted_prefs[item] or similarity <= 0:
 141.                 continue
 142.             similarity_per_item.setdefault(item, [])
 143.             similarity_per_item[item].append(similarity * my_rating)
 144.  
 145.     # Креирање на нормализирана листа со рејтинзи
 146.     similarity_per_item_avg = [(sum(similarity_per_item[item]) / len(similarity_per_item[item]), item) for item in
 147.                                similarity_per_item]
 148.     similarity_per_item_avg.sort(reverse=True)
 149.  
 150.     return similarity_per_item_avg
 151.  
 152.  
 153. def transform_prefs(prefs):
 154.     """
 155.    Ги трансформира рејтинзите така што клучеви ќе бидат филмовите,
 156.    а вредност ќе биде листа со рејтинзи од секој корисник
 157.    :param prefs: речник со оцени од корисници
 158.    :return: инвертиран речник со оцени од корисници
 159.    """
 160.     result = {}
 161.     for person in prefs:
 162.         for item in prefs[person]:
 163.             result.setdefault(item, {})
 164.             # Замени ги местата на корисникот и предметот
 165.             result[item][person] = prefs[person][item]
 166.     return result
 167.  
 168. ratings = {
 169.     'Lisa Rose': {'Catch Me If You Can': 3.0, 'Snakes on a Plane': 3.5, 'Superman Returns': 3.5,
 170.                   'You, Me and Dupree': 2.5, 'The Night Listener': 3.0, 'Snitch': 3.0},
 171.     'Gene Seymour': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 3.5, 'Just My Luck': 1.5, 'The Night Listener': 3.0,
 172.                      'You, Me and Dupree': 3.5},
 173.     'Michael Phillips': {'Catch Me If You Can': 2.5, 'Lady in the Water': 2.5, 'Superman Returns': 3.5,
 174.                          'The Night Listener': 4.0, 'Snitch': 2.0},
 175.     'Claudia Puig': {'Snakes on a Plane': 3.5, 'Just My Luck': 3.0, 'The Night Listener': 4.5, 'Superman Returns': 4.0,
 176.                      'You, Me and Dupree': 2.5},
 177.     'Mick LaSalle': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 4.0, 'Just My Luck': 2.0, 'Superman Returns': 3.0,
 178.                      'You, Me and Dupree': 2.0},
 179.     'Jack Matthews': {'Catch Me If You Can': 4.5, 'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 4.0,
 180.                       'The Night Listener': 3.0, 'Superman Returns': 5.0, 'You, Me and Dupree': 3.5, 'Snitch': 4.5},
 181.     'Toby': {'Snakes on a Plane': 4.5, 'Snitch': 5.0},
 182.     'Michelle Nichols': {'Just My Luck': 1.0, 'The Night Listener': 4.5, 'You, Me and Dupree': 3.5,
 183.                          'Catch Me If You Can': 2.5, 'Snakes on a Plane': 3.0},
 184.     'Gary Coleman': {'Lady in the Water': 1.0, 'Catch Me If You Can': 1.5, 'Superman Returns': 1.5,
 185.                      'You, Me and Dupree': 2.0},
 186.     'Larry': {'Lady in the Water': 3.0, 'Just My Luck': 3.5, 'Snitch': 1.5, 'The Night Listener': 3.5}
 187. }
 188.  
 189. if __name__ == '__main__':
 190.     test_users = list(input().split(", "))
 191.     test={}
 192.     train = {}
 193.     for u in ratings:
 194.         if u in test_users:
 195.             test[u] =ratings[u]
 196.         else:
 197.             train[u] = ratings[u]
 198.     for t in test:
 199.         res=[]
 200.         train[t] = test[t]
 201.         result = get_recommendations(train,t)
 202.         train.pop(t)
 203.         for r in result:
 204.             res.append(r[1])
 205.         print(t + ": " + "; ".join(res))
 206.  
 207.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement