kennyho-rass

quadruped_rass

May 29th, 2021 (edited)
1,097
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Arduino 18.43 KB | None
 1.  
 2. #include <SPI.h>
 3. #include <Wire.h>                             // knihovna pro WIRE komunikaci
 4. #include <I2Cdev.h>
 5. #include <ros.h>
 6. #include <std_msgs/String.h>
 7. #include <ArduinoHardware.h>
 8. #include <SoftwareSerial.h>                   // knihovna pro seriovou linku
 9. #include <Adafruit_SSD1306.h>                 // knihovna pro OLED
 10. #include <gfxfont.h>
 11. #include <MPU6050_tockn.h>                    // knihovna pro GYRO
 12. #include <Adafruit_BMP280.h>                  // knihovna pro BMP280
 13. #define BMP280_ADRESA (0x76)                  // nastavení adresy senzoru tlaku
 14. #include <HCPCA9685.h>                        // knihovna pro
 15. #define I2CAdd 0x40                           // nastaveni adresy SERVO SHIELDU PCA9685
 16. HCPCA9685 HCPCA9685(I2CAdd);                  // nastaveni adresy pca9685
 17.  
 18. //#define SERVO_TRIM_MIN 10
 19. //#define SERVO_TRIM_MAX 330
 20.  
 21. #define MPU6050_ADRESA (0x68)                 // nastavení adresy GYRA
 22. MPU6050 mpu6050(Wire);
 23. #define SCREEN_WIDTH 128                      // OLED display delka, v pixelech
 24. #define SCREEN_HEIGHT 32                      // OLED display vyska, v pixelech
 25. #define OLED_RESET    -1                      // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
 26. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
 27. #define SLAVE_ADDRESS 0x11
 28. int servo;                                   // promenna pro servo
 29. int uhel;                                    // promenna pro uhel
 30. int leduv2 = A2;
 31. int ledoci = A3;
 32. int leduv1 = A1;
 33. int laser = 4;
 34. int ledpasek = 3;
 35. int svetlo1 = 5;
 36. int svetlo2 = 6;
 37. int pTrig = 7;                              // pin pro připojení Trig z modulu HC-SR04
 38. int pEcho = 8;                              // pin pro připojení Echo z modulu HC-SR04
 39. int svetlo = 9;
 40. int led = 13;
 41. long odezva, vzdalenost;                    // inicializace proměnných, do kterých se uloží data
 42. byte data_to_echo = 0;
 43.  
 44. void kroky() {               //  Q
 45.   HCPCA9685.Servo(10, 150);         delay(500);
 46.   HCPCA9685.Servo(1, 300);          delay(500);
 47.   HCPCA9685.Servo(8, 190);          delay(500);
 48.   HCPCA9685.Servo(4, 180);          delay(500);
 49.   HCPCA9685.Servo(8, 170);          delay(500);
 50.   HCPCA9685.Servo(10, 180);         delay(500);
 51.   HCPCA9685.Servo(1, 20);           delay(500);
 52.   HCPCA9685.Servo(9, 200);          delay(500);
 53.   HCPCA9685.Servo(10, 150);         delay(500);
 54.   HCPCA9685.Servo(6, 140);          delay(500);
 55.   HCPCA9685.Servo(10, 190);         delay(500);
 56.   HCPCA9685.Servo(8, 110);          delay(500);
 57.   HCPCA9685.Servo(11, 170);         delay(500);
 58.   HCPCA9685.Servo(9, 140);          delay(500);
 59.   HCPCA9685.Servo(5, 130);          delay(500);
 60.   HCPCA9685.Servo(9, 220);          delay(500);
 61.   HCPCA9685.Servo(10, 170);         delay(500);
 62.   HCPCA9685.Servo(11, 120);         delay(500);
 63.   HCPCA9685.Servo(10, 210);         delay(500);
 64.   HCPCA9685.Servo(9, 170);          delay(500);
 65.   HCPCA9685.Servo(7, 210);          delay(500);
 66.   HCPCA9685.Servo(1, 340);          delay(500);
 67.   HCPCA9685.Servo(11, 110);         delay(500);
 68.   HCPCA9685.Servo(9, 150);          delay(500);
 69.   HCPCA9685.Servo(11, 190);         delay(500);
 70.   HCPCA9685.Servo(7, 200);          delay(500);
 71.   HCPCA9685.Servo(11, 140);         delay(500);
 72.   HCPCA9685.Servo(9, 200);          delay(500);
 73.   HCPCA9685.Servo(6, 90);           delay(500);
 74.   HCPCA9685.Servo(4, 250);          delay(500);
 75.   HCPCA9685.Servo(7, 270);          delay(500);
 76.   HCPCA9685.Servo(5, 80);           delay(500);
 77.   HCPCA9685.Servo(6, 90);           delay(500);
 78.   HCPCA9685.Servo(10, 170);          delay(500);
 79.  
 80.   HCPCA9685.Servo(4, 240);
 81.   HCPCA9685.Servo(5, 80);           delay(500);
 82.   HCPCA9685.Servo(6, 90);
 83.   HCPCA9685.Servo(7, 250);          delay(500);
 84.   HCPCA9685.Servo(8, 140);
 85.   HCPCA9685.Servo(9, 180);          delay(500);
 86.   HCPCA9685.Servo(10, 170);
 87.   HCPCA9685.Servo(11, 170);         delay(500);
 88.   HCPCA9685.Servo(1, 340);          delay(100);
 89. }
 90. void krok() {                //  K
 91.   HCPCA9685.Servo(10, 140);
 92.   HCPCA9685.Servo(11, 160);         delay(500);
 93.   HCPCA9685.Servo(8, 130);
 94.   HCPCA9685.Servo(9, 180);          delay(500);
 95.   HCPCA9685.Servo(6, 90);
 96.   HCPCA9685.Servo(7, 250);          delay(500);
 97.   HCPCA9685.Servo(4, 240);
 98.   HCPCA9685.Servo(5, 80);           delay(500);
 99.   HCPCA9685.Servo(1, 200);          delay(1000);
 100.  
 101.   HCPCA9685.Servo(8, 200);
 102.   HCPCA9685.Servo(10, 110);    delay(250);
 103.   HCPCA9685.Servo(4, 200);
 104.   HCPCA9685.Servo(6, 120);     delay(300);
 105.   HCPCA9685.Servo(8, 150);
 106.   HCPCA9685.Servo(10, 170);    delay(300);
 107.   HCPCA9685.Servo(9, 130);
 108.   HCPCA9685.Servo(11, 210);    delay(250);
 109.   HCPCA9685.Servo(5, 130);
 110.   HCPCA9685.Servo(7, 200);     delay(300);
 111.   HCPCA9685.Servo(9, 150);
 112.   HCPCA9685.Servo(11, 160);    delay(200);
 113.   HCPCA9685.Servo(10, 170);
 114.   HCPCA9685.Servo(11, 160);    delay(300);
 115.   HCPCA9685.Servo(8, 140);
 116.   HCPCA9685.Servo(9, 180);     delay(300);
 117.   HCPCA9685.Servo(6, 90);
 118.   HCPCA9685.Servo(7, 250);     delay(300);
 119.   HCPCA9685.Servo(4, 240);
 120.   HCPCA9685.Servo(5, 80);      delay(300);
 121.   HCPCA9685.Servo(1, 200);     delay(100);
 122. }
 123. void postoj() {              //  P
 124.   HCPCA9685.Servo(10, 210);
 125.   HCPCA9685.Servo(11, 140);         delay(500);
 126.   HCPCA9685.Servo(8, 130);
 127.   HCPCA9685.Servo(9, 200);          delay(500);
 128.   HCPCA9685.Servo(6, 100);
 129.   HCPCA9685.Servo(7, 250);          delay(500);
 130.   HCPCA9685.Servo(4, 240);
 131.   HCPCA9685.Servo(5, 80);           delay(500);
 132.   HCPCA9685.Servo(1, 200);          delay(100);
 133. }
 134. void postoj2() {             //  O
 135.   HCPCA9685.Servo(1, 200);        //  delay(200);
 136.   HCPCA9685.Servo(4, 240);
 137.   HCPCA9685.Servo(5, 80);           delay(200);
 138.   HCPCA9685.Servo(6, 90);
 139.   HCPCA9685.Servo(7, 250);          delay(200);
 140.   HCPCA9685.Servo(8, 140);
 141.   HCPCA9685.Servo(9, 180);          delay(200);
 142.   HCPCA9685.Servo(10, 170);
 143.   HCPCA9685.Servo(11, 160);         delay(200);
 144.   HCPCA9685.Servo(1, 350);          delay(100);
 145.   HCPCA9685.Servo(4, 200);
 146.   HCPCA9685.Servo(5, 120);          delay(200);
 147.   HCPCA9685.Servo(6, 120);
 148.   HCPCA9685.Servo(7, 210);          delay(200);
 149.   HCPCA9685.Servo(8, 60);
 150.   HCPCA9685.Servo(9, 270);          delay(200);
 151.   HCPCA9685.Servo(10, 240);
 152.   HCPCA9685.Servo(11, 80);          delay(200);
 153. }
 154. void vyskok()  {             //  E
 155.   HCPCA9685.Servo(4, 200);
 156.   HCPCA9685.Servo(5, 120);          delay(200);
 157.   HCPCA9685.Servo(6, 120);
 158.   HCPCA9685.Servo(7, 210);          delay(200);
 159.   HCPCA9685.Servo(8, 60);
 160.   HCPCA9685.Servo(9, 270);          delay(200);
 161.   HCPCA9685.Servo(10, 240);
 162.   HCPCA9685.Servo(11, 90);          delay(200);
 163.   HCPCA9685.Servo(11, 80);
 164.  
 165. }
 166. void lehni() {              //  L
 167.   HCPCA9685.Servo(1, 350);           delay(100);
 168.   HCPCA9685.Servo(10, 130);
 169.   HCPCA9685.Servo(11, 200);         delay(500);
 170.   HCPCA9685.Servo(9, 80);
 171.   HCPCA9685.Servo(8, 260);          delay(500);
 172.   HCPCA9685.Servo(10, 40);
 173.   HCPCA9685.Servo(11, 300);         delay(500);
 174.   HCPCA9685.Servo(6, 30);
 175.   HCPCA9685.Servo(7, 320);          delay(500);
 176.   HCPCA9685.Servo(9, 60);
 177.   HCPCA9685.Servo(8, 250);          delay(500);
 178.   HCPCA9685.Servo(4, 290);
 179.   HCPCA9685.Servo(5, 50);           delay(500);
 180. }
 181. void ulozit() {              //  w
 182.   HCPCA9685.Servo(1, 350);           delay(100);
 183.   HCPCA9685.Servo(9, 80);
 184.   HCPCA9685.Servo(8, 230);          delay(500);
 185.   HCPCA9685.Servo(10, 10);
 186.   HCPCA9685.Servo(11, 320);         delay(500);
 187.   HCPCA9685.Servo(6, 10);
 188.   HCPCA9685.Servo(7, 330);          delay(500);
 189.   HCPCA9685.Servo(9, 30);
 190.   HCPCA9685.Servo(8, 320);          delay(500);
 191.   HCPCA9685.Servo(4, 330);
 192.   HCPCA9685.Servo(5, 10);           delay(500);
 193. }
 194. void sedni() {               //  S
 195.   HCPCA9685.Servo(1, 340);           delay(100);
 196.   HCPCA9685.Servo(10, 40);
 197.   HCPCA9685.Servo(11, 300);         delay(500);
 198.   HCPCA9685.Servo(6, 10);
 199.   HCPCA9685.Servo(7, 330);          delay(500);
 200.   HCPCA9685.Servo(4, 170);
 201.   HCPCA9685.Servo(5, 140);          delay(500);
 202.   HCPCA9685.Servo(8, 100);
 203.   HCPCA9685.Servo(9, 190);          delay(500);
 204. }
 205. void cupnout() {            //  R
 206.   HCPCA9685.Servo(1, 340);           delay(100);
 207.   HCPCA9685.Servo(8, 120);
 208.   HCPCA9685.Servo(9, 180);          delay(500);
 209.   HCPCA9685.Servo(10, 160);
 210.   HCPCA9685.Servo(11, 160);         delay(500);
 211.   HCPCA9685.Servo(4, 160);
 212.   HCPCA9685.Servo(5, 160);          delay(500);
 213.   HCPCA9685.Servo(6, 160);
 214.   HCPCA9685.Servo(7, 160);          delay(500);
 215. }
 216. void vrteni() {             //  V
 217.   HCPCA9685.Servo(1, 80);           delay(100);
 218.   HCPCA9685.Servo(1, 280);          delay(100);
 219.   HCPCA9685.Servo(1, 80);           delay(100);
 220.   HCPCA9685.Servo(1, 280);          delay(100);
 221.   HCPCA9685.Servo(1, 80);           delay(100);
 222.   HCPCA9685.Servo(1, 280);          delay(100);
 223.   HCPCA9685.Servo(1, 80);           delay(100);
 224.   HCPCA9685.Servo(1, 280);          delay(100);
 225.   HCPCA9685.Servo(1, 340);           delay(100);
 226. }
 227. void mavani() {             //  M
 228.   HCPCA9685.Servo(10, 150);         delay(200);
 229.   HCPCA9685.Servo(8, 200);          delay(200);
 230.   HCPCA9685.Servo(4, 160);          delay(200);
 231.   HCPCA9685.Servo(8, 160);          delay(200);
 232.   HCPCA9685.Servo(8, 200);          delay(200);
 233.   HCPCA9685.Servo(8, 160);          delay(200);
 234.   HCPCA9685.Servo(8, 200);          delay(200);
 235.   HCPCA9685.Servo(4, 240);          delay(200);
 236.   HCPCA9685.Servo(8, 140);          delay(200);
 237.   HCPCA9685.Servo(10, 170);         delay(200);
 238. }
 239. void blikani() {            //  B
 240.   digitalWrite(led, HIGH);          delay (70);
 241.   digitalWrite(led, LOW);           delay (70);
 242.   digitalWrite(led, HIGH);          delay (70);
 243.   digitalWrite(led, LOW);           delay (70);
 244.   digitalWrite(led, HIGH);          delay (70);
 245.   digitalWrite(led, LOW);           delay (70);
 246.   digitalWrite(led, HIGH);          delay (70);
 247.   digitalWrite(led, LOW);           delay (70);
 248.   digitalWrite(led, HIGH);          delay (70);
 249.   digitalWrite(led, LOW);           delay (70);
 250. }
 251. void cas() {                //  A
 252.   Serial.print("Cas od spusteni Rasse: ");
 253.   Serial.print(millis() / 1000);
 254.   Serial.println(" vterin.");
 255. }
 256.  
 257.  
 258. void setup() {
 259.  Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);
 260.  
 261.   Wire.onReceive(receiveData);
 262.   Wire.onRequest(sendData);
 263.   Serial.begin(115200);
 264.   Serial.println(" sestavuji projekt ");
 265.   HCPCA9685.Init(SERVO_MODE);              // prepnuti pca9685 do modu-SERVO
 266.   HCPCA9685.Sleep(false);                  // vypnout spanek PCA9685
 267.   Serial.println(" nastavuji Servo shield ");
 268.   lehni();
 269.   display.begin();
 270.   Serial.println(" nastavuji Oled ");
 271.   pinMode(laser, OUTPUT);
 272.   digitalWrite(laser, HIGH);
 273.   display.clearDisplay();                   // vycisteni displeje
 274.   Serial.println(" nastavuji vystupni piny");
 275.   pinMode(led, OUTPUT);
 276.   pinMode(leduv2, OUTPUT);
 277.   pinMode(ledoci, OUTPUT);
 278.   pinMode(leduv1, OUTPUT);
 279.   pinMode(pTrig, OUTPUT);                   // nastaveni Trig-pinu jako vystup
 280.   pinMode(pEcho, INPUT);                    // nastaveni Echo-pinu jako vstup
 281.   pinMode(ledpasek, OUTPUT);                // nastaveni pinu pro ledpasek jako vystup
 282.   pinMode(svetlo, OUTPUT);                  // nastaveni LED-pinu jako vystup
 283.   pinMode(svetlo1, OUTPUT);
 284.   pinMode(svetlo2, OUTPUT);
 285.   digitalWrite(leduv2, HIGH); delay(300);
 286.   digitalWrite(ledoci, HIGH); delay(300);
 287.   digitalWrite(leduv1, HIGH); delay(400);
 288.   digitalWrite(ledoci, LOW);
 289.   digitalWrite(leduv2, LOW);
 290.   digitalWrite(leduv1, LOW);
 291.   Serial.println(" nastavuji vstupni piny");
 292.   mpu6050.begin();                         // zapnuti komunikace s GYROSKOPEM
 293.   mpu6050.calcGyroOffsets(true);           // kalibrace GYRA
 294.   display.display();
 295.   Serial.println(" vse nastaveno. .. ");
 296.   Serial.println(" Pripraven : ");
 297.   digitalWrite(laser, LOW);
 298.   Serial.println(" Zadej povel ");
 299. }
 300.  
 301.  
 302. void loop() {
 303.   if (Serial.available() > 3)   {                 // pokud je na seriove lince buffer
 304.     servo =  Serial.readStringUntil('.').toInt(); // nacteni dat pred teckou do promenne
 305.     uhel =  Serial.readStringUntil('\n').toInt(); // nacteni dat za teckou s ukoncenim do promenne
 306.     Serial.print(servo);
 307.     Serial.print(" . ");
 308.     Serial.println(uhel);
 309.     HCPCA9685.Servo(servo, uhel);                 // provede nastaveni podle promennych
 310.   }                                               //   konec cteni
 311.   int x = Serial.available();
 312.   if ( x == 2 )
 313.   {
 314.     char pismeno = Serial.read();
 315.     Serial.println(pismeno);
 316.     switch (pismeno)
 317.     {
 318.       case 'z':
 319.         digitalWrite(leduv2, HIGH);
 320.         digitalWrite(leduv1, HIGH);
 321.         break;
 322.       case 'x':
 323.         digitalWrite(leduv2, LOW);
 324.         digitalWrite(leduv1, LOW);
 325.         break;
 326.       case 'c':
 327.         digitalWrite(ledoci, HIGH);
 328.         break;
 329.       case 'd':
 330.         digitalWrite(ledoci, LOW);
 331.         break;
 332.       case 'f':
 333.         digitalWrite(leduv1, HIGH);
 334.         break;
 335.       case 'g':
 336.         digitalWrite(leduv1, LOW);
 337.         break;
 338.       case 'j':
 339.         digitalWrite(laser, HIGH);      // zapne laser
 340.         break;
 341.       case 'n':
 342.         digitalWrite(laser, LOW);       //vypne laser
 343.         break;
 344.       case 't':
 345.         digitalWrite(ledpasek, HIGH);
 346.         break;
 347.       case 'y':
 348.         digitalWrite(ledpasek, LOW);
 349.         break;
 350.       case 'q':                        // pohyb pro KROKY
 351.         kroky();
 352.         break;
 353.       case 'o':                        // Postoj2
 354.         postoj2();
 355.         break;
 356.       case 'b':                        // LED13  BLIKANI
 357.         blikani();
 358.         break;
 359.       case 'v':                        // vrteni ocasem
 360.         vrteni();
 361.         break;
 362.       case 'k':                        // jeden krok
 363.         krok();
 364.         break;
 365.       case 's':                        // sedni
 366.         sedni();
 367.         break;
 368.       case 'p':                        // postoj
 369.         postoj();
 370.         break;
 371.       case 'l':                        // lehni
 372.         lehni();
 373.         break;
 374.         case 'w':                        // lehni
 375.         ulozit();
 376.         break;
 377.       case 'r':                        // povel  CUPNOUT NA KOLENA
 378.         cupnout();
 379.         break;
 380.       case 'm':                        // Mavani levou predni packou
 381.         mavani();
 382.         break;
 383.       case 'e':                       // vyskok
 384.         vyskok();
 385.         break;
 386.       case 'a':                        // v případě přejetí znaku 'a' vypíše  čas od spuštění Arduina
 387.         cas();
 388.         break;
 389.       /*    case '\r':         // přesun na začátek řádku - znak CR
 390.          break;
 391.         case '\n':         // odřádkování - znak LF
 392.          break;
 393.       */
 394.       case 10:        // přesun na začátek řádku - znak CR
 395.         break;
 396.       case 13:        // odřádkování - znak LF
 397.         break;
 398.       default:
 399.         Serial.println(" Neznam prikaz ");
 400.     }
 401.   }
 402.   display.clearDisplay();                             // vycisteni displeje
 403.   Adafruit_BMP280 bmp;                                // inicializace senzoru BME z knihovny
 404.   bmp.begin(0x76);                                    // Start the bmp
 405.   float T = bmp.readTemperature();                    // Read temperature in °C
 406.   float P = bmp.readPressure() / 100;                 // Read Pressure in Pa and conversion to hPa
 407.   float A = bmp.readAltitude(1013.26);                // Calthe Altitude, the "1019.66"  in (hPa)level at day in your region
 408.   mpu6050.update();                                   // nacteni novych dat z gyroskopu
 409.   digitalWrite(pTrig, LOW);                           // vypne Trig-pin
 410.   delayMicroseconds(2);                               // nastaví na 2 mikrosekundy výstup na GND (pro jistotu)
 411.   digitalWrite(pTrig, HIGH);                          // zapne Trig-pin
 412.   delayMicroseconds(5);                               // nastaví na 5 mikrosekund výstup rovný napájení
 413.   digitalWrite(pTrig, LOW);                           // vypne Trig-pin
 414.   odezva = pulseIn(pEcho, HIGH);                      // pomocí funkce pulseIn získáme následně délku pulzu v mikrosekundách
 415.   vzdalenost = odezva / 58.31;                        // přepočet získaného času na vzdálenost v cm
 416.   if (vzdalenost > 10) digitalWrite(svetlo2, LOW);
 417.   if (vzdalenost < 10) digitalWrite(svetlo2, HIGH);   // pokud je vzdalenost min nez 10cm rozsviti led2  cervena
 418.   if (vzdalenost > 15) digitalWrite(svetlo1, LOW);
 419.   if (vzdalenost < 15) digitalWrite(svetlo1, HIGH);   // pokud je vzdalenost min nez 15cm rozsviti led1  zluta
 420.   if (vzdalenost > 20) digitalWrite(svetlo, LOW);
 421.   if (vzdalenost < 20) digitalWrite(svetlo, HIGH);    // pokud je vzdalenost min nez 20cm rozsviti led   zelena
 422.   display.setTextColor(WHITE);                        // nastavi OLED na bilou barvu
 423.   display.setTextSize(2);                             // OLED display nastaveni velikosti pisma
 424.   display.setCursor(0, 0);                            // OLED display nastaveni pozice
 425.   display.print(T, 1);                                // OLED display vypis teploty
 426.   display.setTextSize(1);
 427.   display.setCursor(55, 0);
 428.   display.print(P, 0);
 429.   display.setCursor(100, 0);
 430.   display.print(A, 0);
 431.   display.setCursor(122, 0);
 432.   display.print("m");
 433.   display.setCursor(55, 8);
 434.   display.print(mpu6050.getTemp(), 1);
 435.   display.setCursor(90, 8);
 436.   display.print(vzdalenost);
 437.   display.setCursor(115, 10);
 438.   display.print("cm");
 439.   display.setCursor(0, 16);
 440.   display.print(mpu6050.getGyroX(), 1);
 441.   display.setCursor(40, 16);
 442.   display.print(mpu6050.getGyroY(), 1);
 443.   display.setCursor(90, 16);
 444.   display.print(mpu6050.getGyroZ(), 1);
 445.   display.setCursor(0, 24);
 446.   display.print(mpu6050.getAngleX(), 1);
 447.   display.setCursor(40, 24);
 448.   display.print(mpu6050.getAngleY(), 1);
 449.   display.setCursor(90, 24);
 450.   display.print(mpu6050.getAngleZ(), 1);
 451.   display.display();
 452.     Serial.print(mpu6050.getTemp() , 1); Serial.print("-°C CORE MPU, ");
 453.     Serial.print("\tgX "); Serial.print(mpu6050.getGyroX(), 1);
 454.     Serial.print("\tgY "); Serial.print(mpu6050.getGyroY(), 1);
 455.     Serial.print("\tgZ "); Serial.print(mpu6050.getGyroZ(), 1);
 456.     Serial.print("\tAX "); Serial.print(mpu6050.getAngleX(), 1);
 457.     Serial.print("\tAY "); Serial.print(mpu6050.getAngleY(), 1);
 458.     Serial.print("\tAZ "); Serial.print(mpu6050.getAngleZ(), 1);
 459.     Serial.print(" : ");
 460.     Serial.print(T, 2); Serial.print(" °C, ");
 461.     Serial.print(P, 2); Serial.print(" hPa, ");
 462.     Serial.print(A, 0); Serial.print(" mnm, ");
 463.     Serial.print(vzdalenost); Serial.println(" cm, ");
 464.   delay(10);
 465.  
 466. }
 467. void receiveData(int bytecount)
 468. {
 469.   for (int i = 0; i < bytecount; i++) {
 470.     data_to_echo = Wire.read();
 471.   }
 472. }
 473. void sendData()
 474. {
 475.   Wire.write(data_to_echo);
 476. }
RAW Paste Data Copied