Advertisement
MeehoweCK

Untitled

May 28th, 2023
625
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.30 KB | None | 0 0
 1. #include<iostream>
 2. #include<fstream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // struktura - składnia:
 6. struct Student     // Student od tego momentu jest nazwą naszego własnego typu zmiennej
 7. {
 8.     string imie;
 9.     string nazwisko;
 10.     int wiek;
 11.     string e_mail;
 12.     double srednia_ocen;
 13. };
 14.  
 15. ostream& operator<<(ostream& out, const Student& student)
 16. {
 17.     out << student.imie << ' ' << student.nazwisko << " (adres e-mail: " << student.e_mail << "), wiek " << student.wiek << " lat, srednia ocen: " << student.srednia_ocen;
 18.     return out;
 19. }
 20.  
 21. istream& operator>>(istream& in, Student& student)
 22. {
 23.     in >> student.imie >> student.nazwisko >> student.wiek >> student.e_mail >> student.srednia_ocen;
 24.     return in;
 25. }
 26.  
 27. bool plik_danych(Student t[5])
 28. {
 29.  
 30.     ifstream plik_in;
 31.     plik_in.open("dane_studentow.txt");
 32.     if (plik_in.fail())
 33.         return 1;       // zwrócenie błędu
 34.     for (int i = 0; i < 5; i++)
 35.     {
 36.         plik_in >> t[i];
 37.     }
 38.  
 39.     plik_in.close();
 40.     return 0;       // zwrócenie braku błędu
 41. }
 42.  
 43. int main()
 44. {
 45.  
 46.     Student t[5];
 47.     if (plik_danych(t))
 48.     {
 49.         cout << "Nie udalo sie odczytac danych z pliku. Nastapi zamkniecie programu.\n";
 50.         return 0;
 51.     }
 52.  
 53.     for (int i = 0; i < 5; i++)
 54.     {
 55.         cout << t[i] << endl;
 56.     }
 57.  
 58.  
 59.     return 0;
 60. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement