Solarius_Scorch

Civ VI Neuschwanstein Castle mod - PL localization

Jan 14th, 2021
514
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.         <Replace Tag="LOC_BUILDING_NEUSCHWANSTEIN_NAME" Language="pl_PL">
 2.             <Text>Zamek Neuschwanstein</Text>
 3.         </Replace>
 4.         <Replace Tag="LOC_BUILDING_NEUSCHWANSTEIN_DESCRIPTION" Language="pl_PL">
 5.             <Text>Każde miasto ze średniowiecznymi lub renesansowymi murami zapewnia +2 [ICON_Culture] kultury, +2 [ICON_Gold] złota oraz +1 [ICON_Amenities] udogodnień. Zamek można zbudować tylko na wzgórzach sąsiadujących z górami.</Text>
 6.         </Replace>
 7.         <Replace Tag="LOC_BUILDING_NEUSCHWANSTEIN_QUOTE" Language="pl_PL">
 8.             <Text>"Miejsce to jest jednym z najpiękniejszych, jakie można znaleźć, święte i niedostępne, godna świątynia dla boskiego przyjaciela, który przyniósł światu zbawienie i prawdziwe błogosławieństwo." – Król Ludwik II Wittelsbach</Text>
 9.         </Replace>
 10.         <Replace Tag="LOC_PEDIA_WONDERS_PAGE_BUILDING_NEUSCHWANSTEIN_CHAPTER_HISTORY_PARA_1" Language="pl_PL">
 11.             <Text>Zamek Neuschwanstein wznosi się nad wsią Hohenschwangau w pobliżu Füssen w południowo-wschodniej Bawarii. Na zlecenie króla Ludwika II Wittelsbacha, budynek powstawał od 1869 roku jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski. Król jednakże mieszkał w zamku tylko przez kilka ostatnich miesięcy swojego życia, jeszcze zanim kompleks został ukończony. Neuschwanstein pierwotnie nazywany był Nowym Zamkiem Hohenschwangau, a obecną nazwę nosi od 1886 roku.</Text>
 12.         </Replace>
 13.         <Replace Tag="LOC_PEDIA_WONDERS_PAGE_BUILDING_NEUSCHWANSTEIN_CHAPTER_HISTORY_PARA_2" Language="pl_PL">
 14.             <Text>Neuschwanstein to najsłynniejszy z zamków Ludwika II i jeden z najsłynniejszych zabytków w Niemczech. Odwiedza go rocznie około 1,5 miliona turystów. Często nazywany bajkowym zamkiem, Neuschwanstein jest otwarty dla zwiedzających prawie przez cały rok. Architektura i wnętrza są naznaczone romantycznym eklektyzmem XIX wieku; zamek uważany jest za doniosłe dzieło historyzmu.</Text>
 15.         </Replace>
 16.  
RAW Paste Data