ABIX_Edukacja

Ćwiczenie

May 6th, 2021
490
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. # budujemy listę elementów int z pomocą pętli
  2. lista = []
  3. for i in range(3):
  4.     zmienna = int(input(f"Podaj liczbę nr {i} "))
  5.     lista.append(zmienna)
  6.  
  7. print(lista)
  8.  
RAW Paste Data