Advertisement
datafile

Lên Xe Hoa Đi (Beat) Lên Xe Hoa Đi (Beat) - Đức Hati, Nguyễn Tân | HoatHinh.tv | QgclIGXGSy1V

Nov 30th, 2021
777
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 2.38 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát Lên Xe Hoa Đi (Beat)  Lên Xe Hoa Đi (Beat) - Đức Hati, Nguyễn Tân  | HoatHinh.tv | QgclIGXGSy1V Lyrics up by vnflix.com Hôm nay ai mặc chiếc áo mới
 2. Đón cô dâu xinh bên sông về nhà
 3. Mây mênh mông đồng lúa xanh ngời
 4. Nắng ửng tươi má em thẹn thùng
 5.  
 6. Ơ kia cô em xinh tươi quá
 7. Áo hoa long lanh khiến ta bồi hồi
 8. Mình yêu lâu phí thanh xuân rồi
 9. Mai anh xin thưa với gia đình nàng
 10.  
 11. Nào lại gần anh đây ta đi về cuối đời
 12. Nơi uyên ương yêu thương thắp lên rạng ngời
 13. Và chỉ cần bình yên ca vang trong tiếng cười
 14. Thì lên xe đi, anh dắt em về nhà
 15.  
 16. Hà ha ha há ha ha hà
 17. Ha há ha ha ha
 18. Hà ha ha há ha ha hà
 19. Ha há ha ha
 20.  
 21. Cùng đi cùng đi cùng đi
 22. Xa sẽ hóa gần
 23. Cùng đi cùng đi cùng đi
 24. Sẻ chia nhọc nhằn
 25. Cùng đi cùng đi cùng đi
 26. Anh sẽ hứa là
 27. Đầu bạc răng long đến khi chiều tà
 28.  
 29. Cùng đi cùng đi cùng đi
 30. Trọn kiếp không rời
 31. Cùng đi cùng đi cùng đi
 32. Chỉ em bên đời
 33. Cùng đi cùng đi cùng đi
 34. Anh đã ngỏ lời
 35. Lên xe hoa đi cưới em về nhà
 36.  
 37. Ai vang câu hát bên trời
 38. Khiến lá hoa tương tư thẹn thùng?
 39. Anh mang nhung nhớ vơi đầy
 40. Người nào có hay chăng?
 41.  
 42. Ngao du khắp chốn tiên bồng
 43. Ánh mắt em cho anh nụ cười
 44. Đôi tay siết mãi không rời
 45. Cho lứa đôi có nhau trọn đời
 46. Hò ơi ới ơi ời
 47. Cô em bên sông à
 48. Hờ ơi ới ơi ời
 49. Cô em bên sông ơi
 50. Hò ơi ới ơi ời
 51. Cô em bên sông à
 52. Hờ ơi ới ơi ời
 53. Cô em bên sông ơi
 54.  
 55. Hôm nay ai mặc chiếc áo mới
 56. Đón cô dâu xinh bên sông về nhà
 57. Mây mênh mông đồng lúa xanh ngời
 58. Nắng ửng tươi má em thẹn thùng
 59.  
 60. Ơ kia cô em xinh tươi quá
 61. Áo hoa long lanh khiến ta bồi hồi
 62. Mình yêu lâu phí thanh xuân rồi
 63. Mai anh xin thưa với gia đình nàng
 64.  
 65. Nào lại gần anh đây ta đi về cuối đời
 66. Nơi uyên ương yêu thương thắp lên rạng ngời
 67. Và chỉ cần bình yên ca vang trong tiếng cười
 68. Thì lên xe đi, anh dắt em về nhà
 69.  
 70. Cùng đi cùng đi cùng đi
 71. Xa sẽ hóa gần
 72. Cùng đi cùng đi cùng đi
 73. Sẻ chia nhọc nhằn
 74. Cùng đi cùng đi cùng đi
 75. Anh sẽ hứa là
 76. Đầu bạc răng long đến khi chiều tà
 77.  
 78. Cùng đi cùng đi cùng đi
 79. Trọn kiếp không rời
 80. Cùng đi cùng đi cùng đi
 81. Anh đã ngỏ lời
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement