Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jun 30th, 2021
615
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.40 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // Program wypisujący wszystkie liczby naturalne mniejsze od podanej liczby za pomocą pętli while
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     cout << "Podaj liczbe naturalna: ";
 10.     int liczba;
 11.     cin >> liczba;
 12.  
 13.     int i = 1;
 14.     while(i < liczba)
 15.     {
 16.         cout << i << endl;
 17.         ++i;                // zwiększenie wartości zmiennej i o 1
 18.     }
 19.     return 0;
 20. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement