Advertisement
thedavjoe

podstawowe6_2 od ryska

Dec 16th, 2019
2,369
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Scilab 2.24 KB | None | 0 0
 1. xdel(winsid())
 2.  
 3.   // Podstawowe Test
 4. f1=25;
 5. A1=50;
 6. f2=27.5;
 7. A2=100;
 8. f3=50;
 9. A3=50;
 10. dt=1/1024;
 11. T=1;
 12.  //wektor czasu
 13.  t=0:dt:1-dt;
 14.  // Utworzenie sygnałów skłądowych oraz sygnału wypadkowego poliharmonicznego
 15.  s1=A1*sin(2*%pi*f1*t);
 16.  s2=A2*cos(2*%pi*f2*t);
 17.  s3=A3*sin(2*%pi*f3*t);
 18.  sygnal=s1+s2+s3;  
 19.  
 20.   //Wykreslenie sygnalów w dzienicznie czasu  
 21.   scf()
 22.   subplot(311)
 23.   plot(t,s1)
 24.   title(' sygnal A1*sin(2*%pi*f1*t)')
 25.   xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 26.   ylabel('Amplituda')
 27.   xgrid
 28.   subplot(312)
 29.   plot(t,s2)
 30.   title(' sygnal A2*cos(2*%pi*f2*t)')
 31.   xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 32.   ylabel('Amplituda')
 33.   xgrid
 34.    subplot(313)
 35.   plot(t,sygnal)
 36.   title('sygnał poliharmoniczny A1*sin(2*%pi*f1*t) + A2*cos(2*%pi*f2*t)')
 37.   xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 38.   ylabel('Amplituda')
 39.   xgrid
 40.    
 41.    //Utworzenie okna
 42.    okno=window('hn',length(t));
 43.    sw=sygnal.*okno;
 44.    
 45.     //Szybka transformata Fourera
 46.     ffsignal=fft(sw,-1);
 47.      
 48.   // Skalowanie Osi  
 49.  N = T/dt;
 50. incf =1/(N*dt);  
 51. wektor_f=(0:N-1)
 52. wektor_f(((N/2)+1):N)=(wektor_f(((N/2)+1):N))-N
 53. wektor_f=wektor_f*incf//
 54.  
 55.  //Wyrysowanie Widma Dwustronnego przeskalowanego
 56.  scf()  
 57.   subplot(211)
 58. title('przeskalowana os amplitud - widmo dwustronne')
 59. plot2d(wektor_f,abs(ffsignal/N));
 60. ylabel('amplituda')  
 61. xlabel('częstotliwośc [Hz]')
 62. xgrid
 63.    //jednostronne
 64.    subplot(212)
 65. title('widmo amplitudowe jednostronne')
 66. plot2d(wektor_f(1:length(ffsignal)/2),abs((1/N)*ffsignal(1,1:length(ffsignal)/2)));
 67. xlabel('częstotliwośc [Hz]')
 68. ylabel('amplituda')
 69. xgrid  
 70.  
 71.  //Wykreslenie Widma Mocy dla okna Kaisera oraz Hanninga
 72.   sm1=pspect(100,256,'hn',sygnal);
 73.   sm2=pspect(100,256,'kr',sygnal,4);
 74.   smize1=length(sm1);
 75.   smize2=length(sm2);  
 76.   fr1=((1:smize1/2)/(smize1/length(sygnal)))*incf;
 77.   fr2=((1:smize2/2)/(smize2/length(sygnal)))*incf;
 78.   scf()
 79.   subplot(211)
 80.   plot(fr1,sm1(1:smize1/2))
 81.  xtitle('Widmo Mocy sygnalu poliharmonicnzego dla okna Hanninga')
 82.  xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 83.  ylabel('Amplituda')
 84.  xgrid
 85.   subplot(212)
 86.   plot(fr2,sm2(1:smize2/2))
 87.  xtitle('Widmo Mocy sygnalu poliharmonicnzego dla okna Kaisera')
 88.  xlabel('Czestotliwosc [Hz]')
 89.  ylabel('Amplituda')
 90.  xgrid
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement