zyxelko

Untitled

Dec 12th, 2019
101
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. CZ
  2. 1. Byl vylepšen převod bonusů na některé pety.
  3. 2. Mise „Lov“ byla vylepšena -
  4. Od této chvíle počítadlo příšer potřebné k dokončení mise nespadá pod mínus.
  5.  
  6. 3. Byla opravena chyba znovuzrození po smrti v proměně.
  7. Od nynějška, když zemřete, když jste v proměně, proměna po znovuzrození zmizí.
  8.  
  9. 4. Přidali jsme kódový systém facebooku -
  10. Více informací o tomto tématu naleznete na našem facebooku.
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×