Advertisement
RashidaNAM

бг вход

Jan 17th, 2022
111
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.71 KB | None | 0 0
  1. https://www.bgvhod.com/ - Въпреки че резултатите показаха, че ръководителите вярват, че членовете на отдела предоставят висок стандарт на обслужване, може да се направи повече. Икономките също смятат, че предоставят висококачествени услуги и са по-добри в предоставянето на качествени услуги от другите отдели в хотела. Това са коментарите на изпълнителни икономки за администрацията на домакинския отдел.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement