SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. /**
 4.  *
 5.  *  @name  SBOT v6.0 PREMIUM
 6.  *  @author  `DEMON.
 7.  *  @file  config.php
 8.  *  @copyright  Copyright (c) 2018-2019, Julian '`Demon.'
 9.  * 
 10. **/
 11.  
 12. $config = [];
 13.  
 14.  
 15. /**
 16.  *  (PL) Inne ustawienia
 17.  *  (EN) Other settings
 18. **/
 19. $config['settings']['other'] = [
 20.  
 21.     # Link do profili (jest w funkcjach: admin_list, admins_online, online_from_groups)
 22.     # Zaproponował: Arek
 23.     'profiles' => [
 24.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 25.         'url' => 'http://link.pl/?profile&dbid=', # Link do profili
 26.     ],
 27.    
 28.  
 29.     # Logi bota
 30.     'logs' => [
 31.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 32.         'delete_time' => '3', # Liczba w dniach | Po jakim czasie logi mają się usuwać, włącznie z plikami błędów
 33.     ],
 34.  
 35.     # Czy blacklista ma być włączona na serwerze? Włacz - True | Wyłącz - False
 36.     'blacklist' => true,
 37.  
 38.     # Nazwa pliku języka (ściezka: files/languages/nazwa.php). Podawaj nazwy bez .php i z małych liter najlepiej!
 39.     # Domyślnie pl
 40.     'language' => 'pl',
 41.  
 42. ];
 43.  
 44.  
 45. /**
 46.  *  (PL) Ustawienia pierwszej instancji
 47.  *  (EN) Settings first instance
 48. **/
 49. $config['settings']['1'] = [
 50.  
 51.         # Nazwa bota
 52.         'bot_name' => 'SBOT » Aktualizator',
 53.  
 54.  
 55.         # Instance enabled
 56.         'instance_enabled' => true,
 57.        
 58.  
 59.         # Domyślny kanał
 60.         'default_channel' => 2,
 61.        
 62.  
 63.         # Baza danych
 64.         # Włacz - True | Wyłącz - False
 65.         'database_enabled' => true,
 66.        
 67.  
 68.         # Nazwa systemu
 69.         # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 70.         'system_type' => '@functions',
 71.        
 72.  
 73.         # Nazwa folderu
 74.         # Domyślnie: instance_1
 75.         'folder_name' => 'instance_1',
 76.        
 77.  
 78.         # Czas odświerzania instnacji
 79.         # Domyślnie: 1.5
 80.         'interval' => 1.5,
 81.  
 82. ];
 83.  
 84.  
 85. /**
 86.  *  (PL) Funkcje instancji
 87.  *  (EN) Instance settings
 88. **/
 89. $config['functions']['1'] = [
 90.  
 91.     # •» ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
 92.     'add_description' => [
 93.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 94.         'description'=>'\n\n[hr][center][img]https://i.imgur.com/kRigSTl.png?1[/img]\n',
 95.         'replace' => [
 96.             'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 97.             'from' => 'https://i.imgur.com/kRigSTl.png',
 98.             'on' => 'https://i.imgur.com/kRigSTl.png?1',
 99.         ],
 100.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 1,'minutes' => 0,'seconds' => 10],
 101.     ],
 102.  
 103.  
 104.     # •» ADMIN_LIST - Funkcja wpisująca w opis kanał listę wszystkich administratorów z podanych grup
 105.     'admin_list' => [
 106.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 107.         'channels' => [
 108.             # Id kanału => ['admin_groups' => [Grupy administracji], 'ignored_groups' => [Ignorowane grupy np. Urlop/Admin zajęty], 'top_desc'=>'Górna nazwa opisu'],
 109.             7809 => ['admin_groups' => [471,473,474,475,476,477,478,479,480],'ignored_groups' => [572], 'top_desc'=>'[center][img]https://i.imgur.com/Go0mB4I.png[/img][/center]\n'],
 110.         ],
 111.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 2, 'seconds' => 10],
 112.     ],
 113.  
 114.  
 115.     # •» ADMINS_ONLINE - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość dostąpnych administratorów,a w jego opis listę dostępnych adminów
 116.     'admins_online' => [
 117.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 118.         'channel_id' => 7854, # Id kanału
 119.         'channel_name' => '[cspacer]• Dostępnych adminów: [COUNT]', # Nazwa kanału
 120.         'admin_groups' => [471,473,474,475,476,477,478,479,480], # Grupy administracji
 121.         'ignored_groups' => [572], # Ignorowane grupy, np. Urlop/Admin zajęty
 122.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 123.     ],
 124.  
 125.  
 126.     # •» HELP_CHANNELS - Funkcja służaca do otwierania/zamykania centrum pomocy gdy jest to potrzebne
 127.     'help_channels' => [
 128.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 129.         'channels' => [
 130.         #
 131.         #   id_kanału => [
 132.         #       'channel_name_open' => 'Nazwa kanału gdy ma być otwarte',
 133.         #       'channel_name_close' => 'Nazwa kanału gdy ma być zamknięte',
 134.         #       'type'=>'time', # Typ jaki ma być, dostępne: time - otiwera/zamyka cp o ustalonej godzinie | admins - otwiera gdy jest administracja i
 135.         #                         zamyka gdy jej nie ma
 136.         #       'time_open' => '14:00', # potrzebne do typu: time, ustala się godzinę otwarcia
 137.         #       'time_close' => '21:00', # potrzebne do typu: time, ustala się godzinę zamknięcia
 138.         #       'admin_groups' => [10,11,67,365], # potrzebne do typu: admins, wpisuje się wszystkie grupy administracyjne
 139.         #   ],
 140.         #
 141.             7855 => [
 142.                 'channel_name_open' => '• Centrum Pomocy ( ON )',
 143.                 'channel_name_close' => '• Centrum Pomocy ( OFF )',
 144.                 'type'=>'time',
 145.                 'time_open' => '12:00',
 146.                 'time_close' => '22:00',
 147.             ],
 148.         ],
 149.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 150.     ],
 151.  
 152.  
 153.     # •» ADMINS_TOPS - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
 154.     'admins_tops' => [
 155.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 156.         # Spedzony czas przez administrację
 157.         'time_spent' => [
 158.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 159.             'channel_id' => 232, # Id kanału do edycji
 160.         ],
 161.         # Ilość nadanych grup przez administrację
 162.         'servergroups' => [
 163.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 164.             'channel_id' => 233, # Id kanału do edycji
 165.         ],
 166.         # Ilość udzielonej pomocy przez administrację
 167.         'help_center' => [
 168.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 169.             'channel_id' => 234, # Id kanału do edycji
 170.         ],
 171.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 172.     ],
 173.  
 174.  
 175.     # •» AWAY_CLIENTS_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału listy użytkowników away, a w nazwę ich ilość
 176.     'away_clients_list' => [
 177.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 178.         'afk_time' => 30, # Czas away,w minutach
 179.         'channel_id' => 79, # Id kanału
 180.         'channel_name' => '• Ilość osób away: [COUNT]', # Nazwa kanału
 181.         'ignored_groups' => [37,68,9],
 182.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 183.     ],
 184.  
 185.    
 186.     # •» BAN_LIST - Funkcja wpisująca w opis wszystkie bany z serwera
 187.     'ban_list' => [
 188.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 189.         'channel_id' => 56, # Id kanału
 190.         'max_view' => 15, # Ilość wyświetlanych banów
 191.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 2, 'seconds' => 10],
 192.     ],
 193.  
 194.    
 195.     # •» SERVER_HOSTNAME - Funkcja wpisująca w nazwę serwera ilość osób online
 196.     'server_hostname' => [
 197.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 198.         'name' => 'DreamTS.EU:: Użytkowników online: [ONLINE]/[MAX] ok. [%]',
 199.         'ignored_groups' => [573], # Ignorowane grupy, które nie będzie wliczać w online
 200.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 201.     ],
 202.    
 203.  
 204.     # •» SERVER_HOSTMESSAGE - Funkcja wpisująca w hosta wiadomość
 205.     'server_hostmessage' => [
 206.         #
 207.         #   ZMIENNE:
 208.         #
 209.         #   [ONLINE] - Pokazuje ilość użytkowników online
 210.         #   [MAX] - Pokazuje ilość slotów
 211.         #   [UPTIME] - Pokazuje aktualny uptime serwera
 212.         #   [RECORD] - Pokazuje rekord online
 213.         #
 214.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 215.         'message' => 'Witamy na [b]DreamTS[/b]\nAktualnie jest: [b][ONLINE]/[MAX][/b]\nUptime: [b][UPTIME][/b]\nRekord: [b][RECORD]',
 216.         'ignored_groups' => [573], # Ignorowane grupy, które nie będzie wliczać w online
 217.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 218.     ],
 219.    
 220.  
 221.     # •» CLIENT_CHANNEL_STATUS - Funkcja wpisująca w nazwę kanału status administratora
 222.     'client_channel_status' => [
 223.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 224.         'groups' => [10,11,67,365], # Grupy administracji
 225.         'ignored_groups' => [38], # Grupy, w których wpisuje `Urlop`
 226.         'channels' => [
 227.     # DdbId klienta | Id kanału | Format nazwy kanału
 228.             6 => [ # Początek użytkownika (od tą możesz kopiować)
 229.                 'channel_id' => 8, # Id kanału do edycji
 230.                 'format' => '• [NICK] - [STATUS]', # Nazwa kanału | Dostępne: [GROUP] [NICK] [STATUS]
 231.                 # Opis kanału
 232.                 'description' => [
 233.                     'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 234.                     'fb' => 'sbotteamspeak', # Id z facebook (puste = nie wpisuje)
 235.                     'email' => 'diegopolska333@gmail.com', # Email (puste = nie wpisuje)
 236.                     'gadugadu' => '60535067', # Numer gg (puste = nie wpisuje)
 237.                     'telegram' => 'demonek', # Nazwa na telegram (puste = nie wpisuje)
 238.                 ],
 239.             ], # Koniec jednego użytkownika
 240.         ],
 241.         # Nazwy statusów
 242.         'status_name' => [
 243.             'online' => 'Dostępny', # Status: Dostępny
 244.             'offline' => 'Niedostępny', # Status: Niedostępny
 245.             'away' => 'Away', # Status: Away
 246.             'ignored' => 'Urlop', # Status: Urlop // Gdy admin posiada grupę z `ignored_groups`
 247.         ],
 248.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 25],
 249.     ],
 250.  
 251.  
 252.     # •» CLIENTS_TOPS - Funkcja służaca do wpisywania rankingów w opisy kanałów
 253.     'clients_tops' => [
 254.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 255.  
 256.         # TOP: Spędzonego czasu
 257.         'time_spent' => [
 258.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 259.             'limit' => 15, # Limit wyświetlanych topek
 260.             'top_desc' => '[center][size=20][b][img]https://i.imgur.com/Xyn1c8Z.png[/img][/b][/size][/center]\n[size=10]', # Górny napis w opisie
 261.             'channel_id' => 73, # Id kanału do edycji
 262.             'ignored_groups' => [385,276,373,256], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 263.         ],
 264.  
 265.         # TOP: Ilość połączeń z serwerem
 266.         'connections' => [
 267.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 268.             'limit' => 15, # Limit wyświetlanych topek
 269.             'top_desc' => '[center][size=20][b][img]https://i.imgur.com/ZqYU3ek.png[/img][/b][/size][/center]\n[size=10]', # Górny napis w opisie
 270.             'channel_id' => 74, # Id kanału do edycji
 271.             'ignored_groups' => [385,276,373,256], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 272.         ],
 273.  
 274.         # TOP: Najdłuższe połączenia
 275.         'connection_time' => [
 276.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 277.             'limit' => 15, # Limit wyświetlanych topek
 278.             'top_desc' => '[center][size=20][b][img]https://i.imgur.com/kw3T3OZ.png[/img][/b][/size][/center]\n[size=10]', # Górny napis w opisie
 279.             'channel_id' => 75, # Id kanału do edycji
 280.             'ignored_groups' => [37,68,9], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 281.         ],
 282.  
 283.         # TOP: Spędzonego czasu away
 284.         'idle_time' => [
 285.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 286.             'limit' => 15, # Limit wyświetlanych topek
 287.             'top_desc' => '[center][size=20][b][img]https://i.imgur.com/jbFyMjK.png[/img][/b][/size][/center]\n[size=10]', # Górny napis w opisie
 288.             'channel_id' => 76, # Id kanału do edycji
 289.             'ignored_groups' => [37,68,9], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 290.         ],
 291.  
 292.         # TOP: Poziomów
 293.         'level' => [
 294.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 295.             'limit' => 15, # Limit wyświetlanych topek
 296.             'top_desc' => '[center][size=20][b][img]https://i.imgur.com/85dmTqB.png[/img][/b][/size][/center]\n[size=10]', # Górny napis w opisie
 297.             'channel_id' => 219, # Id kanału do edycji
 298.             'ignored_groups' => [37,68,9], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 299.         ],
 300.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 301.     ],
 302.  
 303.  
 304.     # •» COPYRIGHT_DOWN - Funkcja służaca do przenoszenia kanału z copyrightem na sam doł serwera TS3
 305.     'copyright_down' => [
 306.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 307.         'channel_id' => 1374, # Id kanału, który ma przenosić
 308.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 35],
 309.     ],
 310.  
 311.  
 312.     # •» COUNT_OF_DATABASE_CLIENTS - Funkcja służąca do wpisywania w nazwę kanału ilości klientów w bazie danych
 313.     'count_of_database_clients' => [
 314.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 315.         'channel_id' => 228, # Id kanału do edycji
 316.         'channel_name' => '• Użytkowników w bazie danych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 317.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 5, 'seconds' => 10],
 318.     ],
 319.  
 320.  
 321.     # •» COUNTDOWN_TO_DATE - Funkcja służaca do odliczania z danej daty i zapisywania w nazwie kanału
 322.     # TIP: Format daty to: dd/mm/YYYY GG:ii
 323.     'countdown_to_date' => [
 324.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 325.         'channels' => [
 326.             93 => [ // Boże narodzenie
 327.                 'date' => '24/12/2018 13:30', # Format
 328.                 'type' => 'down', # from - od | down - do
 329.                 'channel_name' => '» [COUNTER]',# Nazwa kanału | [COUNTER] - Odliczanie
 330.             ],
 331.             1767 => [ // Sylwester
 332.                 'date' => '01/01/2019 00:01', # Format
 333.                 'type' => 'down', # from - od | down - do
 334.                 'channel_name' => '» [COUNTER]',# Nazwa kanału | [COUNTER] - Odliczanie
 335.             ],
 336.             207 => [ // Powstanie sbota
 337.                 'date' => '24/06/2018 14:00',
 338.                 'type' => 'from', # from - od | down - do
 339.                 'channel_name' => '» [COUNTER]',
 340.             ],
 341.         ],
 342.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 20],
 343.     ],
 344.    
 345.  
 346.     # •» COUNTRY - Funkcja wpisująca w opis kanału listę osób spoza Polski
 347.     'country' => [
 348.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 349.         'channel_id' => 62, # Id kanału
 350.         'channel_name' => '• Osoby spoza Polski: [COUNT]', # Nazwa kanału
 351.         'ignored_groups' => [37,68], # Ignorowane grupy
 352.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 20],
 353.     ],
 354.  
 355.  
 356.     # •» DESCRIPTION_CHECKER - Funkcja służaca do usunięcia niedozwolonych linków z opisu kanału
 357.     'description_checker' => [
 358.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 359.         'channel_id' => 355, # Id kanału gdzie będzie wpisywać wszystkie usuniete linki
 360.         'allowed_links' => ['sbot','teamspeak','imgur','facebook','fb','zippyshare','youtube','twitter','telegram','instagram','tsforum','hastebin','pastebin','gyazo','mediafire','paypal','paysafecard','mega','openweathermap','s-forum','ts-stars','ggpht','youtube'], # Dozwolone adresy
 361.         'ignored_channels' => [235], # Id kanałów ignorowanych.
 362.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 10],
 363.     ],
 364.  
 365.  
 366.     # •» ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
 367.     'add_description' => [
 368.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 369.         'description'=>'\n\n[hr][center][img]https://i.imgur.com/kRigSTl.png?1[/img]\n',
 370.         'replace' => [
 371.             'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 372.             'from' => 'https://i.imgur.com/kRigSTl.png',
 373.             'on' => 'https://i.imgur.com/kRigSTl.png?1',
 374.         ],
 375.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 1,'minutes' => 0,'seconds' => 10],
 376.     ],
 377.  
 378.  
 379.     # •» QUERY_CHANNEL_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału użytkowników query
 380.     'query_channel_list' => [
 381.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 382.         'channel_id' => 96, # Id kanału
 383.         'channel_name' => '• Klientów query: [COUNT]', # Nazwa kanału
 384.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 385.     ],
 386.  
 387.     # •» FB_POSTS - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału ilości lajków z fanpage, a w opisie wypisywanie postów.
 388.     # TIP: Musi być api z fb (poradnik w pliku: INSTRUCTION.txt)
 389.     'fb_posts' => [
 390.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 391.         'page_id' => 'sbotteamspeak', # Id strony
 392.         'post_view' => 5, # Ilość wyświetlanych postów
 393.         'channel_id' => 209, # Id kanału
 394.         'channel_name' => '• Posty z FanPage (Polubień: [COUNT])', # Nazwa kanału
 395.         'api_key' => 'EAAeJw73ppiUBAHnxxLwh2tot3hl8EL6t4Nx2ZCalvKuEnn6JOtAkheQcqZBkWVdmTS9dHRHiks8FLDwNiFhlahZA9RdX551CTR0URDZBAfWI4ZAM2z14RZCpAMYENip1FsZBpxXxXzcBCikZA0MaKmmuzogOiU7m8sCXi1xa8skZAROp58SZAc2vT4', # Api
 396.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 1, 'seconds' => 1],
 397.     ],
 398.  
 399.     # •» YOUTUBE_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwy kanału statystyki, a w opis informacje z danego kanału na youtube
 400.     # Zaproponował: textr1
 401.     'youtube_in_channel' => [
 402.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 403.         'api_key' => 'AIzaSyCOXygGkGvU8Oivx7rvb9dZRCg03atjCvU', # Api youtube
 404.         'channels' => [
 405.             0 => [
 406.                 # Id youtubera można pozyskać z tej strony: https://commentpicker.com/youtube-channel-id.php podając url kanału.
 407.                 'user_id' => 'UCwBtP6NDQtsP5YBa4vuZqHA',
 408.                 # Id kanału, na którym będa wyświetlane główne informacje z kanału
 409.                 'channel_id_main' => 212,
 410.                 # Ilość subskrybcji
 411.                 'channel_id_subs' => 212,
 412.                 'channel_name_subs' => '• Friz ( Subskrybcji: [COUNT] )',
 413.                 # Ilość wyświetlenia
 414.                 'channel_id_views' => 213,
 415.                 'channel_name_views' => '» Ilość wyświetleń: [COUNT]',
 416.                 # Ilość kanałów
 417.                 'channel_id_videos' => 214,
 418.                 'channel_name_videos' => '» Ilość wyświetleń: [COUNT]',
 419.             ],
 420.         ],
 421.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 1, 'seconds' => 1],
 422.     ],
 423.  
 424.  
 425.  
 426.     # •» DJ_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału aktualnej osoby z talkpowerem
 427.     'dj_in_channel' => [
 428.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 429.         'channel_id' => 38, # Id kanału gdzie będzie dj
 430.         'channel_id_name' => 215, # Id kanału gdzie wpisuje nazwę
 431.         'channel_name' => '• Aktualnie gra: [NAME]',
 432.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 15],
 433.     ],
 434.  
 435.  
 436.     # •» GAMES_SERVERS_INFO - Funkcja służaca do pobierania danych z serwera gier i wpsiywania w kanał
 437.     'games_servers_info' => [
 438.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 439.         /**
 440.             # [PL] Funckja używa klasy dostępnej na github: // [EN] Function used class available on github:
 441.                 https://github.com/Austinb/GameQ/
 442.  
 443.             # [PL] Id kanału, gdzie będą wpisywane opis i nazwa // [EN] Channel id for write description and name
 444.             1772 => [
 445.                 'server_type' => 'minecraft', # [PL] Nazwa gry serwera (Poniżej jest lista) // [EN] Server game name (Below is the list)
 446.                 'server_host' => '37.187.143.232:25565', # [PL] IP serwera:Port serwera // [EN] Server address:Server port
 447.                 'server_name' => 'MineFox.pl', # [PL] Nazwa serwera // [EN] Own server name
 448.                 'channel_name' => '» MineFox.pl | Online: [ONLINE]/[SLOTS] ', # [PL] Nazwa kanału // [EN] Channel name
 449.             ],
 450.  
 451.             [PL] Dostępne zmienne w `channel_name` // [EN] Available vars in `channel_name`:
 452.                 [ONLINE] - Users online
 453.                 [SLOTS] - Server slots
 454.            
 455.             [PL] Często używane typy: // [EN] Often used server type:
 456.                 `minecraft` - Minecraft server
 457.                 `mta` - Multi Theft Auto
 458.                 `csgo` - Counter-Strike: Global Offensive
 459.                 `cs16` - Counter-Strike 1.6
 460.  
 461.             [PL] Cała lista z typami: // [EN] List of all types
 462.                 https://github.com/Austinb/GameQ/tree/v3/src/GameQ/Protocols
 463.  
 464.         **/
 465.         'channels' => [
 466.             1772 => [
 467.                 'server_type' => 'minecraft',
 468.                 'server_host' => '37.187.143.232:25565',
 469.                 'server_name' => 'MineFox.pl',
 470.                 'channel_name' => '» MineFox.pl | Online: [ONLINE]/[SLOTS] ',
 471.             ],
 472.             1773 => [
 473.                 'server_type' => 'csgo',
 474.                 'server_host' => '193.33.176.95:27015',
 475.                 'server_name' => 'uwujka.pl',
 476.                 'channel_name' => '» uwujka.pl | Arena | Online: [ONLINE]/[SLOTS] ',
 477.             ],
 478.         ],
 479.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 4,'seconds' => 30],
 480.     ],
 481.  
 482.  
 483.     # •» LAST_ACTIONS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w nazwę kanału ostatnich akcji z bota
 484.     'last_actions' => [
 485.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 486.         'show_limit' => 15, # Ilość akcji w opisie
 487.         'channel_id'=>237, # Id kanału do edycji
 488.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 489.     ],
 490.  
 491.  
 492.     # •» LAST_ACTIONS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w nazwę kanału ostatnich akcji z bota
 493.     'channels_logs' => [
 494.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 495.         'show_limit' => 15, # Ilość akcji w opisie
 496.         'channel_id'=> 1248, # Id kanału do edycji
 497.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 498.     ],
 499.  
 500.  
 501.     # •» TOP_GROUPS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału X grup z największą ilością osób w niej
 502.     'top_groups' => [
 503.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 504.         'ignored_groups'=> [9,10,11,13,15,14], # Id kanału do edycji
 505.         'min_count' => 5, # Minimalna liczba osób w grupie aby pokazywało w topce
 506.         'limit' => 15, # Limit do topki
 507.         'top_desc' => '[center][size=20][b]TOP 15 Wybieranych grup[/b][/size][/center]\n[size=10]', # Górna część opisu
 508.         'channel_id' => 1372, # Id kanału do edycji
 509.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 510.     ],
 511.    
 512.  
 513.     # •» MULTI_FUNCTIONS - Funkcja wpisująca w nazwy kanałów różne informacje
 514.     'multi_functions' => [
 515.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 516.         'functions' => [
 517.             'online' => [
 518.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 519.                 'channel_id' => 49, # Id kanału
 520.                 'ignored_groups' => [37,68],
 521.                 'channel_name' => '• Użytkowników online: [CHANGE]', # Nazwa kanał
 522.             ],
 523.             'packets' => [
 524.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 525.                 'channel_id' => 50, # Id kanału
 526.                 'channel_name' => '• Średni packet losst: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 527.             ],
 528.             'ping' => [
 529.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 530.                 'channel_id' => 51, # Id kanału
 531.                 'channel_name' => '• Ping serwera: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 532.             ],
 533.             'visits' => [
 534.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 535.                 'channel_id' => 52, # Id kanału
 536.                 'channel_name' => '• Odwiedzono nas: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 537.             ],
 538.             'channels' => [
 539.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 540.                 'channel_id' => 53, # Id kanału
 541.                 'channel_name' => '• Wszystkich kanałów: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 542.             ],
 543.             'clock' => [
 544.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 545.                 'channel_id' => 175, # Id kanału
 546.                 'channel_name' => '• Aktualna godzina: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 547.                 'format' => 'G:i', # Format kanału
 548.             ],
 549.             'date' => [
 550.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 551.                 'channel_id' => 176, # Id kanału
 552.                 'channel_name' => '• Aktualna data: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 553.                 'format' => 'd/m/Y', # Format kanału
 554.             ],
 555.             'uptime' => [
 556.                 'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 557.                 'channel_id' => 177, # Id kanału
 558.                 'channel_name' => '• UPTIME: [CHANGE]', # Nazwa kanału
 559.             ],
 560.         ],
 561.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 562.     ],
 563.    
 564.  
 565.     # •» RECORD_ONLINE - Funkcja odpowiadająca za spisywanie największej ilości osób na serwerze,a następnie wpisywania to na kanał
 566.     'record_online' => [
 567.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 568.         'channel_id' => 46, # Id kanału
 569.         'channel_name' => '• Rekord online: [RECORD]', # Nazwa kanału
 570.         'ignored_groups' => [], # Ignorowane grupy
 571.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 572.     ],
 573.  
 574.  
 575.     # •» NEW_CLIENTS_TODAY - Funkcja odpowiadająca za sczytywanie nowych użytkowników do bazy dancyh, a następnie wypisywanie ich do opisu kanału
 576.     'new_clients_today' => [
 577.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 578.         'channel_id' => 221, # Id kanału, na którym będzie wypisywana nazwa i opis
 579.         'channel_name' => '• Nowych klientów dziś: [COUNT]', # Nazwa kanału
 580.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 5],
 581.     ],
 582.  
 583.    
 584.     # •» ONLINE_FROM_GROUP - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość osób z grupy, a w opis ich listę
 585.     'online_from_group' => [
 586.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 587.         'channels' => [
 588.         #   Id kanału |        Id grupy | Format nazwy kanału | Jak ma pokazywać stauts,
 589.             /*
 590.                 `status_for` dostępne:
 591.                     - `time` - pokazuje czas np. 13 godziny 2 minuty
 592.                     - `date` - pokazuje date np. 17.02.2019 14:20
 593.             */
 594.             8095 => ['group_id' => 471, 'format' => '• Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]', 'status_for' => 'time'],
 595.         ],
 596.         'db_formats' => [
 597.             'vip_channels' => '• Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 598.             'elite_channels' => '[cspacer]Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 599.         ],
 600.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 601.     ],
 602.    
 603.  
 604.     # •» PARTNERS - Funkcja wpisująca w nazwę i w opis partnerów co x sekund
 605.     'partners' => [
 606.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 607.         #
 608.         #   PRZYKŁAD:
 609.         #
 610.         #   ID_KANAŁU => [
 611.         #       0 => [
 612.         #           'channel_name' => '• xSpeaker.pl | Najlepszy serwer TS3!',
 613.         #           'channel_description' => 'Polecamy tego tsa...',
 614.         #       ],
 615.         #       1 => [
 616.         #           'channel_name' => '• SBot.pl | Usługi programistyczne',
 617.         #           'channel_description' => 'Twórcy tego bota...',
 618.         #       ],
 619.         #   ],
 620.         #
 621.         'channels' => [
 622.             59 => [
 623.                 0 => [
 624.                     'channel_name' => '• SBot.pl | Aplikacja pod serwery TS3',
 625.                     'channel_description' => '[center][size=20][b]Aplikacja SBOT[/b][/size][/center][size=10]\nJest to darmowa aplikacja automatyzująca serwery TeamSpeak3. Ma ona za zadanie ułatwiać pracę administratorom i umilać spędzony czas użytkonikom.\nBot wyróżnia się wydajnością oraz szybkością jak na taką liczbę funkcji. W bocie funkcje są podzielone na eventy te które mają sobię wykonywać co określony czas i pluginy czyli, te które mają się wykonać wtedy gdy muszą.\n[/size]\n[hr][right][img]https://i.imgur.com/NmtH4WW.png[/img]',
 626.                 ],
 627.                 1 => [
 628.                     'channel_name' => '• Opnia Naszego bota!',
 629.                     'channel_description' => '[center][size=20][b]Opinia SBOT[/b][/size]\n[size=12]Jeżeli chcesz wystawić opinię naszego bota zapraszamy na fora[/size][/center][size=10]\n• [url=https://www.s-forum.pl/forum/99-opinie/]Przjedź do tematu na S-Forum.pl[/url][/size]\n[hr][right][img]https://i.imgur.com/NmtH4WW.png[/img]',
 630.                 ],
 631.             ],
 632.         ],
 633.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 634.     ],
 635.  
 636.  
 637.     # •» WEATHER_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału pogody z danego miasta
 638.     'weather_in_channel' => [
 639.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 640.         'api_key' => '8e0ff1e21fd0e7eac017a1eeb087baf4', # Api z http://openweathermap.org
 641.         'channels' => [
 642.             'Warszawa' => [
 643.                 'channel_id' => 82, # Id kanału do edycji
 644.                 'channel_name' => '• Pogoda - [CITY_NAME]', # Nazwa kanału
 645.                 'country_tag' => 'PL', # Tag kraju skąd jest misto
 646.             ],
 647.             'Kraków' => [
 648.                 'channel_id' => 83,
 649.                 'channel_name' => '• Pogoda - [CITY_NAME]',
 650.                 'country_tag' => 'PL',
 651.             ],
 652.             'Częstochowa' => [
 653.                 'channel_id' => 84,
 654.                 'channel_name' => '• Pogoda - [CITY_NAME]',
 655.                 'country_tag' => 'PL',
 656.             ],
 657.         ],
 658.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 659.     ],
 660.  
 661.  
 662.  
 663.  
 664. ];
 665.  
 666. /**
 667.  *  (PL) Ustawienia drugiej instancji
 668.  *  (EN) Settings second instance
 669. **/
 670. $config['settings']['2'] = [
 671.  
 672.         # Nazwa bota
 673.         'bot_name' => 'SBOT » Administrator',
 674.  
 675.  
 676.         # Instance enabled
 677.         'instance_enabled' => true,
 678.        
 679.  
 680.         # Domyślny kanał
 681.         'default_channel' => 2,
 682.        
 683.  
 684.         # Baza danych
 685.         # Włacz - True | Wyłącz - False
 686.         'database_enabled' => true,
 687.        
 688.  
 689.         # Nazwa systemu
 690.         # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 691.         'system_type' => '@functions',
 692.        
 693.  
 694.         # Nazwa folderu
 695.         # Domyślnie: instance_2
 696.         'folder_name' => 'instance_2',
 697.        
 698.  
 699.         # Czas odświerzania instnacji
 700.         # Domyślnie: 1.5
 701.         'interval' => 1.5,
 702.  
 703. ];
 704.  
 705.  
 706. /**
 707.  *  (PL) Funkcje instancji
 708.  *  (EN) Instance settings
 709. **/
 710. $config['functions']['2'] = [
 711.  
 712.  
 713.     # •» GET_CLIENTS - Funkcja służaca do sczytywania statystyk użytkowników
 714.     # WYMAGANE do topek,poziomów,osiągnięć, no praktycznie do wszystkiego wiec nie wyłączaj tego lepiej :>
 715.     'get_clients' => [
 716.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 717.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 20],
 718.     ],
 719.  
 720.  
 721.     # •» CLEINT_LEVELS - Funkcja odpowiadająca za nadanie użytkownikowi poziomu za jego spędzony na serwerze czas
 722.     # WAŻNE INFO: Czas na następną grupę resetuje się wraz z uzyskaniem nowej grupy.
 723.     'client_levels' => [
 724.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 725.         #
 726.         #   PRZYDATNE: 
 727.         #   1 godzina: 60
 728.         #   2 godziny: 2*60
 729.         #   1 dzień: 24*60
 730.         #   2 dni: 2*24*60
 731.         #
 732.         'levels' => [
 733.         # Level | Czas w minutach | Id grupy
 734.             1 => ['time' => 1, 'group_id' => 56],
 735.             2 => ['time' => 5, 'group_id' => 57],
 736.             3 => ['time' => 60, 'group_id' => 58],
 737.             4 => ['time' => 4, 'group_id' => 59],
 738.             5 => ['time' => 8*60, 'group_id' => 60],
 739.             6 => ['time' => 24*60, 'group_id' => 62],
 740.             7 => ['time' => 5*60, 'group_id' => 63],
 741.             8 => ['time' => 2*24*60, 'group_id' => 64],
 742.             9 => ['time' => 3*60, 'group_id' => 65],
 743.             10 => ['time' => 24*60, 'group_id' => 66],
 744.         ],
 745.         'ignored_groups' => [37,9,68], # Grupy ignorowane
 746.         'needed_groups' => [13], # Potrzebna jedna grupa z całej listy aby otrzymać poziom
 747.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 748.     ],
 749.  
 750.  
 751.     # •» ACHIEVEMENTS - Funkcja odpowiadająca za nadanie danej grupy za ilość połączeń i spędzony czas
 752.     # Zaproponował: Polarnyy
 753.     'achievements' => [
 754.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 755.         'connections_enabled' => false, # Czy osiągnięcia połączeń mają być łączone
 756.         'time_spent_enabled' => false, # Czy osiągnięcia spędzonego czasu mają być łączone
 757.         'add_first_level_group' => false, # Czy ma nadawać grupę np. '* Poziomy'
 758.         'first_group' => 70, # Id grupy z nazwą np. '__-= Osiągnięcia =-__'
 759.         'end_group' => 71, # Id grupy z nazwą np. '__-= Osiągnięcia Koniec =-__'
 760.         'connections_group' => 74, # Id grupy z nazwą np. '* Połączenia' | Tylko gdy - connections_enabled jest na true
 761.         'time_spent_group' => 75, # Id grupy z nazwą np. '* Spędzony czas' | Tylko gdy - time_spent_enabled jest na true
 762.         'level_group' => 72, # Id grupy z nazwą np. '* Poziomy' | Tylko gdy są włączone poziomy i add_first_level_group jest na true
 763.         'connections' => [
 764.             # Index | Ilość połączeń | Id grupy
 765.             0 => ['connections' => 1, 'group_id' => 76],
 766.             1 => ['connections' => 10, 'group_id' => 77],
 767.             2 => ['connections' => 100, 'group_id' => 78],
 768.             3 => ['connections' => 200, 'group_id' => 79],
 769.             4 => ['connections' => 250, 'group_id' => 80],
 770.             5 => ['connections' => 500, 'group_id' => 81],
 771.         ],
 772.         # Grupy ze spędzonym czasem
 773.         'time_spent' => [
 774.             # Index | Spędzony czas, w minutach | Id grupy
 775.             0 => ['time_spent' => 1, 'group_id' => 82],
 776.             1 => ['time_spent' => 1*60, 'group_id' => 83],
 777.             2 => ['time_spent' => 5*60, 'group_id' => 84],
 778.             3 => ['time_spent' => 10*60, 'group_id' => 85],
 779.             4 => ['time_spent' => 24*60, 'group_id' => 86],
 780.             5 => ['time_spent' => 10*24*60, 'group_id' => 87],
 781.             6 => ['time_spent' => 20*24*60, 'group_id' => 88],
 782.             7 => ['time_spent' => 50*24*60, 'group_id' => 89],
 783.         ],
 784.         'needed_groups' => [13], # Wymagana jedna grupa z listy aby otrzymać osiągnięcia
 785.         'ignored_groups' => [37,68,9], # Ignorowane grupy
 786.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 787.     ],
 788.  
 789.  
 790.     # •» RANDOM_GROUP - Funkcja służąca do losowania grupy
 791.     'random_group' => [
 792.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 793.         'for_time' => 1, # Czas nadania grupy | W dniach
 794.         'needed_groups' => [13], # Potrzebane grupy do losowania
 795.         'ignored_groups' => [37,10,11,68,9], # Ignorowane grupy w losowaniu
 796.         'group_award_id' => 90, # Id grupy tzw. nagroda
 797.         'channel_id' => 231, # Id kanału z wypisanymi zwycięzcami
 798.         'view_in_desc' => 30, # Ilość zwycięzców pokazanych w opisie
 799.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 5, 'seconds' => 10],
 800.     ],
 801.  
 802.  
 803.     # •» GET_STATISTICS_OF_ADMINS - Funkcja służąca do sczytywania statystyk administracji
 804.     'get_admins' => [
 805.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 806.         'admin_groups' => [10,11,67,365],# Grupy administracji
 807.         'register_groups' => [274,275], # Grupy rejestracji
 808.         'support_channels' => [26,27,28],
 809.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 810.     ],
 811.  
 812.  
 813.     # •» ADMINS_STATISTICS_SAVE_IN_CHANNEL - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
 814.     'admins_winner' => [
 815.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 816.         'today_enabled' => false, # Czy ma być nadawana grup "admin dnia"
 817.         'today_group' => 189, # Id grupy np. 'admin dnia'
 818.         'week_enabled' => false, # Czy ma być nadawana grup "admin tygodnia"
 819.         'week_group' => 190, # Id grupy np. 'admin tygodnia'
 820.         'month_enabled' => false, # Czy ma być nadawana grup "admin miesiąca"
 821.         'month_group' => 191, # Id grupy np. 'admin miesiąca'
 822.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 823.     ],
 824.  
 825.     # •» WELCOME_MESSAGE - Funkcja służaca do wysłania użytkownikowi wiadomości powitalnej
 826.     'welcome_message' => [
 827.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 828.         'ignored_groups' => [], # Ignorowane grupy do online
 829.         #
 830.         #   DOSTĘPNE ZMIENNE DO UŻYCIA
 831.         #   [NICKNAME] - Pokazuje nazwę użytkownika
 832.         #   [UID] - Pokazuje unikalne id użytkownika
 833.         #   [DBID] - Pokazuje id z bazy danych TSa
 834.         #   [IP] - Pokazuje ip użytkownika
 835.         #   [PLATFORM] - Pokazuje pltformę użytkownika
 836.         #   [VERSION] - Pokazuje wersję użytkownika
 837.         #   [COUNTY] - Pokazuje kraj użytkownika
 838.         #   [LASTCONNECTED] - Pokazuje kiedy ostatni raz użytkownik połączył się z serwerem
 839.         #   [CREATED] - Pokazuje kiedy użytkownik wszedł poraz pierwszy na serwer
 840.         #   [TOTAL_CONNECTIONS] - Pokazuje ilość połączeń użytkownika
 841.         #   [TIME_SPENT] - Pokazuje spędzony czas użytkownika
 842.         #   [TIME_IDLE] - Pokazuje spędzony czas away użytkownika
 843.         #   [TIME_CONNECTED] - Pokazuje najdłuższe połączenie użytkownika
 844.         #   [LEVEL] - Pokazuje poziom użytkownika
 845.         #   [RECORD] - Pokazuje rekord serwera
 846.         #   [RECORD_DATE] - Pokazuje datę ustanowienia rekordu
 847.         #   [ONLINE] - Pokazuje ilość użytkowników online
 848.         #   [%] - Pokazuje procent ilości użytkowników online
 849.         #   [SLOTS] - Pokazuje ilość slotów serwera
 850.         #   [SERVER_NAME] - Pokazuje nazwę serwera
 851.         #   [SERVER_UID] - Pokazuje unikalny identyfikator serwera
 852.         #   [SERVER_PLATFORM] - Pokazuje pltformę serwera
 853.         #   [SERVER_VERSION] - Pokazuje wersję serwera
 854.         #
 855.         #   Wiadomość zmienia się w pliku z językiem (ścieżka: files/language.php)
 856.         #
 857.         'messages' => [
 858.             ' ',
 859.             'Witamy [color=orange][b][NICKNAME][/b][/color] na serwerze [color=orange][b]SBOT.pl[/b][/color]!',
 860.             ' ',
 861.             '● Statystyki Serwera:',
 862.             'Serwer działa bez przerwy już: [color=orange][b][SERVER_UPTIME][/b][/color],',
 863.             'Wersja naszego serwera: [color=orange][b][SERVER_VERSION][/b][/color],',
 864.             'Platforma serwera: [color=orange][b][SERVER_PLATFORM][/b][/color],',
 865.             'Unikalny identyfikator serwera: [color=orange][b][SERVER_UID][/b][/color],',
 866.             'Aktualnie na serwrze jest [color=green][b][ONLINE][/b][/color]/[color=red][b][SLOTS][/b][/color], czyli ok. [color=orange][b][%][/b][/color]',
 867.             'Rekord naszego serwera to: [color=orange][b][RECORD][/b][/color] ustanowiony dnia [color=orange][b][RECORD_DATE][/b][/color]',
 868.             ' ',
 869.             '● Statystyki o Tobie:',
 870.             'Twój nick: [color=orange][b][NICKNAME][/b][/color],',
 871.             'Twój unikalny identyfikator: [color=orange][b][UID][/b][/color],',
 872.             'Twoje id w bazie danych: [color=orange][b][DBID][/b][/color],',
 873.             'Twoje IP: [color=orange][b][IP][/b][/color],',
 874.             'Twoja platforma: [color=orange][b][PLATFORM][/b][/color],',
 875.             'Twoja wersja klienta: [color=orange][b][VERSION][/b][/color],',
 876.             'Twoj kraj: [color=orange][b][COUNTY][/b][/color],',
 877.             'Ostatni raz połączyłeś się: [color=orange][b][LASTCONNECTED][/b][/color],',
 878.             'Dołączyłeś dnia: [color=orange][b][CREATED][/b][/color],',
 879.             'Połączyłeś się z nami już: [color=orange][b][TOTAL_CONNECTIONS][/b][/color],',
 880.             'Spędziłeś u nas już: [color=orange][b][TIME_SPENT][/b][/color],',
 881.             'Łączny czas away: [color=orange][b][TIME_IDLE][/b][/color],',
 882.             'Twoje najdłuższe połączonie wynosi: [color=orange][b][TIME_CONNECTED][/b][/color],',
 883.             'Twój aktualny poziom: [color=orange][b][LEVEL][/b][/color],',
 884.             ' ',
 885.             '[color=orange][b]Pozdrawiamy, ekipa serwera oraz Życzymy miłych i udanych rozmów![/b][/color]',
 886.             ' ',
 887.         ],
 888.     ],
 889.  
 890.  
 891.     # •» AWAY_MOVE - Funkcja służaca do przenoszenia użytkowników będących away na odpowiedni kanał
 892.     'away_move' => [
 893.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 894.         'channel_id' => 39, # Id kanału
 895.         'move_when_time' => false, # Czy ma przenieść gdy ktoś jest X czasu away
 896.         'afk_time' => 25, # Czas afk w minutach
 897.         'ignored_groups' => [10,11,37,68,67,34,35,365], # Ignorowane grupy
 898.     ],
 899.  
 900.  
 901.     # •» AWAY_GROUP - Funkcja służaca do nadawania grupy użytkownikom będących away
 902.     'away_group' => [
 903.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 904.         'group_id' => 39, # Id grupy
 905.         'add_when_time' => false, # Czy ma nadać grupę jak ktoś będzie X czasu away
 906.         'afk_time' => 25, # Czas afk w minutach
 907.         'ignored_groups' => [10,11,37,9,37,68,365], # Ignorowane grupy
 908.     ],
 909.  
 910.     # •» TIME_AWAY_GROUPS - Funkcja służaca do tworzenia grup (np. AFK - 10 min)
 911.     'time_away_groups' => [
 912.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 913.         'group_id' => 355, # Id grupy serwera do kopiowania
 914.         'afk_time' => 5, # Minimalny czas idle jaki potrzeba aby nadało grupę | w minutach
 915.         'ignored_groups' => [0], # Ignorowane grupy
 916.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 917.     ],
 918.  
 919.     # •» ANIMATED_GROUPS_ICON - Funkcja służaca do zmiany ikony grupy
 920.     'animated_groups_icon' => [
 921.         'enabled' => false,
 922.         'groups' => [
 923.             387 => [
 924.                 'type' => '',
 925.                 //'icons' => ['912594311','686996606','693138359','818046353'],
 926.                 'icons' => ['386149254','420491599','2005639479','2865072598'],//'2865072598'],
 927.             ],
 928.         ],
 929.     ],
 930.    
 931.  
 932.     # •» BANNER - Funkcja służąca do generowania banneru interaktywnego
 933.     'banner' => [
 934.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 935.         'background_name' => 'bg.png', # Nazwa obrazu (ściażka do pliku: files/cache/);
 936.         'src_generated' => '/var/www/banner.png',
 937.         #
 938.         #   PRZYKŁAD:
 939.         #
 940.         #   'online' => [
 941.         #       'color' => ['255','255','255'], # Kolor w rgb
 942.         #       'coordies' => [760,51], # oś X, oś Y
 943.         #       'size' => 50, # Wielkość
 944.         #       'font' => 'font.ttf', # Nazwa pliku z czcionką (czcionki znajdują się w folderze: files/cache/fonts/)
 945.         #   ],
 946.         #
 947.         'elements' => [
 948.        
 949.             # Ilość użytkowników online
 950.             'online' => [
 951.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 952.                 'color' => ['255','255','255'],
 953.                 'coordies' => [760,51],
 954.                 'size' => 50,
 955.                 'font' => 'font.ttf',
 956.                 'ignored_groups' => [], # Ignorowane grupy
 957.             ],
 958.            
 959.             # Ilość administratorów online
 960.             'admins' => [
 961.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 962.                 'color' => ['0','0','0'],
 963.                 'coordies' => [796,149],
 964.                 'size' => 30,
 965.                 'font' => 'font.ttf',
 966.                 'admin_groups' => [9,10], # Id grup administracji
 967.             ],
 968.            
 969.             # Data/Godzina
 970.             'date' => [
 971.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 972.                 'color' => ['255','255','255'],
 973.                 'coordies' => [60,57],
 974.                 'size' => 50,
 975.                 'font' => 'font.ttf',
 976.                 'format' => 'G:i', # Format
 977.             ],
 978.            
 979.             # Rekord online
 980.             'record' => [
 981.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 982.                 'color' => ['0','0','0'],
 983.                 'coordies' => [796,108],
 984.                 'size' => 30,
 985.                 'font' => 'font.ttf',
 986.             ],
 987.            
 988.             # Ilość odwiedzin serwera
 989.             'visits' => [
 990.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 991.                 'color' => ['255','255','255'],
 992.                 'coordies' => [796,108],
 993.                 'size' => 30,
 994.                 'font' => 'font.ttf',
 995.             ],
 996.            
 997.             # Ilość lajków z fanpage
 998.             # TIP: Musi być api (może być takie jak z fb_post)
 999.             'fb_likes' => [
 1000.                 'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1001.                 'color' => ['255','255','255'],
 1002.                 'coordies' => [796,108],
 1003.                 'size' => 30,
 1004.                 'font' => 'font.ttf',
 1005.                 'page_id' => 'sbotteamspeak', # Id strony
 1006.                 'api_key' => 'EAAeJw73ppiUBAKplZARXZCZC6y2NKPyyrwFcDXeCNlA3ZBFUHXYzosb0dvA6TIIyHQPRVgzjRbeCrQZBHz3LYT1Erlt8MZBr3AwMZA2XjIgyrHBYgOWpYtepW59YiHEHmYndewzWObSawe8QnoRk2uSCGNZCZBdpXUtFaFrG6tqlsSonZApp30i7EI', # Api
 1007.             ],
 1008.         ],
 1009.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 10],
 1010.     ],
 1011.  
 1012.  
 1013.     # •» PLATFORMS - Funkcja wykrywa platformę klienta oraz nadaje mu odpowiednią grupę
 1014.     'platforms' => [
 1015.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1016.         'os' => [
 1017.             # Nazwa platformy | Włącz/Wyłącz | Id grupy
 1018.             'windows' => ['enabled' => false, 'group_id' => 18],
 1019.             'linux' => ['enabled' => false, 'group_id' => 19],
 1020.             'android' => ['enabled' => false, 'group_id' => 20],
 1021.             'ios' => ['enabled' => false, 'group_id' => 69],
 1022.         ],
 1023.         'ignored_groups' => [37,68,9], # Ignorowane grupy
 1024.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 1025.     ],
 1026.  
 1027.  
 1028.     # •» ADVERTISEMENT - Funkcja służaca do pisania co x czasu na głównym czasie wiadomości
 1029.     'advertisement' => [
 1030.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1031.         'messages' => [
 1032.             # Index => 'Wiadomość', # \n - nowa linia
 1033.             0 => 'Witamy na testowym serwerze aplikacji [b]SBot[/b] | Autor: [b]`Demon.[/b] | Aktualna wersja Standard: [b]4.4[/b] | Aktualna wersja Premium: [b]5.0[/b]',
 1034.             1 => '[b]SBOT Standard jest za [u][color=green]DARMO[/color][u]!',
 1035.             2 => 'Zapraszamy do wystawienia opini na s-forum: [url=https://www.s-forum.pl/topic/105-opinia-aplikacje-sbot/]PRZEJDŹ[/url]',
 1036.             3 => 'Zapraszamy na nowe forum o ogólnej tematyce! [url=https://www.s-forum.pl/]PRZEJDŹ[/url]',
 1037.         ],
 1038.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 1, 'minutes' => 1, 'seconds' => 20],
 1039.     ],
 1040.  
 1041.  
 1042.     # •» SAVE_TO_EVENT - Funkcja służaca do zapisywania użytkowników, którzy wejdą na odpowiedni kanał na event
 1043.     # Zaproponował: Arek
 1044.     'save_to_event' => [
 1045.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1046.         'is_client_on_channel' => [87,88,1565], # Id kanałów, po których użytkownik zostanie zapisany do listy
 1047.         #
 1048.         #   PRZYKŁAD:
 1049.         #
 1050.         #   id_kanału => [
 1051.         #       'channel_id_list' => id_kanału_z_listą,
 1052.         #       'top_desc' => 'Górna nazwa opisu',
 1053.         #   ],
 1054.         #
 1055.         'channels' => [
 1056.             87 => [
 1057.                 'channel_id_list' => 87,
 1058.                 'top_desc' => 'Zapisy na EVENT #1',
 1059.             ],
 1060.             88 => [
 1061.                 'channel_id_list' => 89,
 1062.                 'top_desc' => 'Zapisy na EVENT #2',
 1063.             ],
 1064.         ],
 1065.     ],
 1066.  
 1067.  
 1068.     # •» GROUPS_REMOVE - Funkcja służaca do usunięcia użytkownikowi wszystkich ustalonych grup po wejściu na odpowiedni kanał
 1069.     'groups_remove' => [
 1070.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1071.         'is_client_on_channel' => [218,217], # Id kanałów, po których użytkownikowi zostaną zabrane grupy
 1072.         'channels' => [
 1073.             # Id_kanału => [id_grupy1,id_grupy2],
 1074.             218 => [16,17],
 1075.             217 => [48,41,42,43,44,45,46,47,49],
 1076.         ],
 1077.     ],
 1078.  
 1079.     # •» BOT_CHECKER - Funkcja służaca do sprawdzania czy bot muzyczny (TS3AudioBot) gra coś, jeżeli nie włącza ustaloną piosenkę
 1080.     # Pomysłodawca: .Szopeł
 1081.     'bots_checker' => [
 1082.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1083.         'bots' => [
 1084.             # dbid => 'co ma grac'
 1085.             4502 => '!play http://s2.radioparty.pl:8005/',
 1086.         ],
 1087.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 20],
 1088.     ],
 1089.  
 1090.     # •» REGISTER_REMINDER - Funkcja służaca do informowania użytkownika o rejestracji
 1091.     'register_reminder' => [
 1092.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1093.         'needed_groups' => [9], # Potrzebne grupy do informowania
 1094.         'ignored_group' => [14,15,13], # Grupy rejestracyjne (Grupy ignorowane)
 1095.         'time_to_info' => 30, # Czas co jaki ma informować | Wartość w minutach
 1096.         'type' => 'poke', # Typ informacji | Dostępne: `poke` / `msg`
 1097.         'interval' => ['days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 10],
 1098.     ],
 1099.  
 1100.     # •» DDOS_ATTACK - Funkcja służaca do informowania gdy packetlosst serwera zwiększy się do danej liczby
 1101.     # Zaproponował: textr1
 1102.     'ddos_attack' => [
 1103.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1104.         'type_information' => 'admins', # Dostępne: server - wysyła wiadomość na czacie globalnym | admins - wysyła wiadomość do niżej ustalonych grup
 1105.         'admin_groups' => [10,11,67,365], # Potrzebne gdy w 'type_information' jest ustawione 'admins'
 1106.         'min_packets' => 10, # Minimalna ilość pakietów do wysłania informacji
 1107.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 5],
 1108.     ],
 1109.  
 1110.  
 1111.     # •» CLIENT_INFO - Funkcja służaca do wyświetlenia informacji o kliencie gdy ten wejdzie na odpowiedni kanał
 1112.     'client_info' => [
 1113.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1114.         'is_client_on_channel' => 178, # Id kanału, którego po wejściu na niego otrzymamy zaczepke
 1115.         'type_information' => 'poke', # Dostępne: poke | msg
 1116.         # Pogoda użytkownika z jego IP
 1117.         'weather' => [
 1118.             'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1119.             'ip_api' => 'f1a4fa95d2ed5b730849876ed41efbb6fe790738f639676d718962c7fda0f24a', # Api IP (pobiera najbliższą miejscowość) http://ipinfodb.com
 1120.             'weather_api' => '8e0ff1e21fd0e7eac017a1eeb087baf4', # Api pogody (to samo api co z funkcją 'weather_in_channel')
 1121.         ],
 1122.         #
 1123.         #   [NICKNAME] - Pokazuje nick użytkownika
 1124.         #   [UID] - Pokazuje unikalny identyfikator użytkownika
 1125.         #   [DBID] - Pokazuje database id użytkownika
 1126.         #   [IP] - Pokazuje ip użytwkowniak
 1127.         #   [VERSION] - Pokazuje wersję użytkownika
 1128.         #   [PLATFORM] - Pokazuje platformę użytkownika
 1129.         #   [CREATED] - Pokazuje kiedy użytkownik pierwszy raz połączył się z serwerem
 1130.         #   [CONNECTIONS] - Pokazuje ilość połączeń
 1131.         #   [TIME_SPENT] - Pokazuje spędzony czas użytkownika
 1132.         #   [IDLE_TIME] - Pokazuje spędzony czas idle użytkownika
 1133.         #   [CONNECTION_TIME] - Pokazuje najdłuższe połączenie użytkownika
 1134.         #   [WEATHER_CITY] - Pokazuje nazwę miasta skad pobiera pogodę
 1135.         #   [WEATHER_STATUS] - Pokazuje stan pogody użytkownika
 1136.         #   [WEATHER_TEMP] - Pokazuje ilość stopni użytkownika pogody
 1137.         #
 1138.         'messages' => [
 1139.             'Witaj [color=orange][b][NICKNAME]',
 1140.             'Twoje DBID: [color=orange][b][DBID]',
 1141.             'Twoje UID: [color=orange][b][UID]',
 1142.             'Twoja wersja TSa: [color=orange][b][VERSION]',
 1143.             'Twoja platforma: [color=orange][b][PLATFORM]',
 1144.             'Twoje IP: [color=orange][b][IP]',
 1145.             'Pierwszy raz połączyłeś sie: [color=orange][b][CREATED]',
 1146.             'Połączyłeś się z nami: [color=orange][b][CONNECTIONS] razy',
 1147.             'Spędziłeś: [color=orange][b][TIME_SPENT]',
 1148.             'Byłeś away przez: [color=orange][b][IDLE_TIME]',
 1149.             'Twoje najdłuższe połączenie: [color=orange][b][CONNECTION_TIME]',
 1150.             'Pogoda z: [color=#0055ff][b][WEATHER_CITY]',
 1151.             'Stan pogody: [color=#0055ff][b][WEATHER_STATUS]',
 1152.             'Ilość stopni: [color=#0055ff][b][WEATHER_TEMP]',
 1153.         ],
 1154.     ],
 1155.  
 1156.  
 1157.     # •» GUILDS_POKE - Funkcja służaca do zeczepiania osób typu lider w kanałach gildyjnych
 1158.     'guilds_poke' => [
 1159.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1160.         'is_client_on_channel' => [1341], # Id kanałów, po które jak osoba na nie wejdzie gidlia otrzyma poke
 1161.         'channels' => [
 1162.         # Id kanału od poke | Id grupy gildii | Id grup kanałowych do poke
 1163.             1341 => ['group_id'=>220,'ch_groups'=>[12,14,15]],
 1164.         ],
 1165.     ],
 1166.  
 1167.     # •» ADMINS_MEETING - Funkcja służaca do automatycznego przeniesienia administracji i ustawienia opisu, oraz 1 godzinę przed zebraniem informuje wszystkich o zbiórce
 1168.     # Pro tip: Datę zebrania ustawia się w temacie kanału ( format: dd.mm.YY GG:ii ), natomiast gdy nie ma zebrania najlepiej wpisać 'none'
 1169.     'admins_meeting' => [
 1170.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1171.         'channel_id' => 179, # Id kanału zebrania
 1172.         'send_info_1h' => false, # Czy 1 godzinę przez zebraniem ma wysyłać informację
 1173.         'admin_groups' => [10,11,67,365], # Grupy administracji
 1174.         'make_desc' => false, # Czy ma automatycznie uzupełnić opis, Wpisuje kto jest, a kogo nie ma.
 1175.     ],
 1176.    
 1177.  
 1178.     # •» AUTO_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za automatyczne nadanie grupy użytkownikowi gdy ten spędzi na serwerze odpowiedni czas
 1179.     'auto_register' => [
 1180.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1181.         'register_group' => 13, # Id grupy rejestacji
 1182.         'time_spent' => 2, # W minutach
 1183.         'ignored_groups' => [37,68], # Ignorowane grupy
 1184.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 15],
 1185.     ],
 1186.    
 1187.  
 1188.     # •» CHANNEL_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za rejestrację użytkownika gdy ten wejdzie na kanał
 1189.     'channel_register' => [
 1190.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1191.         'is_client_on_channel' => [7873,7874], # Kanał, na który ma wejść osoba, aby się zarejestrowała
 1192.         'groups' => [500,501], # Grupy rejestracji
 1193.         'channels' => [
 1194.         #   Id kanału |        Id grupy | Po jakim czacie ma nadawać
 1195.             500 => ['group_id' => 14, 'time_spent' => 5],
 1196.             501 => ['group_id' => 15, 'time_spent' => 5],
 1197.         ],
 1198.     ],
 1199.  
 1200.  
 1201.     # •» GROUPS_LIMIT - Funkcja służaca do dopilnowania aby każdy użytkownik na serwerze nie posiadał wiecej grup niż jest limit
 1202.     'groups_limit' => [
 1203.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1204.         'ignored_groups' => [], # Ignorowane grupy
 1205.         'groups' => [
 1206.             0 => [ # Index
 1207.                 'groups_id' => [26,27,28,29,30,31,32,36], # Id grup do sprawdzania
 1208.                 'groups_limit' => 1, # Limit grup
 1209.             ],
 1210.             1 => [
 1211.                 'groups_id' => [48,41,42,43,44,45,46,47,49],
 1212.                 'groups_limit' => 3,
 1213.             ],
 1214.         ],
 1215.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 1216.     ],
 1217.    
 1218.  
 1219.     # •» POKE_ADMINS - Funkcja służąca do zaczepiania dostępnych administratorów gdy ktoś wejdzie na kanał pomocy
 1220.     'poke_admins' => [
 1221.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1222.         'ignored_groups' => [37], # Ignorowane grupy, które nie będą wliczane do zaczepki.
 1223.         'admin_ignored_groups' => [38], # Ignorowane grupy, które admin będzie posiadał to nie bedzie go zaczepiać.
 1224.         'channels' => [
 1225.         #
 1226.         #   id_kanału => ['groups' => [Grupy,Ktore,Ma,Zaczepiac], 'move_to' => false, 'support_channels' => [id kanałów od pomocy] ],
 1227.         #
 1228.             25 => ['groups' => [10,365,11,67], 'move_to' => false, 'support_channels' => [26,27,28,1345] ],
 1229.             1400 => ['groups' => [10], 'move_to' => false, 'support_channels' => [26,27,28,1345] ],
 1230.             1539 => ['groups' => [10,365,11,67], 'move_to' => false, 'support_channels' => [26,27,28,1345] ],
 1231.         ],
 1232.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 3],
 1233.     ],
 1234.    
 1235.  
 1236.     # •» CHANNEL_ADD_GROUP - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy serwerowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
 1237.     'channel_add_group' => [
 1238.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1239.         'is_client_on_channel' => [69,70],
 1240.         'channels' => [
 1241.         #   Id kanału |    Id grupy | Czy ma usuwać po ponowym wejściu na kanał | Czy ma przenosić po nadaniu | Id kanały gdzie ma przenieść
 1242.             69 => ['group_id' => 16, 'remove' => false, 'move' => false, 'move_id' => 559],
 1243.             70 => ['group_id' => 17, 'remove' => false, 'move' => false, 'move_id' => 559],
 1244.         ],
 1245.     ],
 1246.  
 1247.  
 1248.     # •» CHANNEL_ADD_CHGR - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy kanałowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
 1249.     'channel_add_chgr' => [
 1250.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1251.         'is_client_on_channel' => [1923],
 1252.         'guest_channel_group_id' => 10, # Id grupy `gość kanału`
 1253.         'channels' => [
 1254.         #   Id kanału |    Id kanału gdzie ma nadać | Id grupy kanałowej | Czy ma usuwać po ponowym wejściu na kanał | Czy ma przenosić po nadaniu | Id kanały gdzie ma przenieść
 1255.             1923 => ['add_on_cid' => 1922, 'group_id' => 12, 'remove' => false, 'move' => false, 'move_id' => 1922],
 1256.         ],
 1257.     ],
 1258.  
 1259.     # •» BAD_NICKNAMES - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownik nie posiada w nazwie niedozwolonego nicku
 1260.     # Brzydkie słowa sa od teraz w pliku z językiem
 1261.     'bad_nicknames' => [
 1262.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1263.         'ignored_groups' => [10,11,67,37,68,365], # Ignorowane grupy
 1264.         'check_description' => false, # Czy ma sprawdzać opis użytkownika
 1265.         'anty_agodzilla' => [
 1266.             'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1267.             'ban_time' => 0, # Czas na jaki ma banowac
 1268.             'reason' => 'SBOT Anty AGodZilla.', # Powód bana
 1269.         ],
 1270.     ],
 1271.  
 1272.  
 1273.     # •» ANTY_RECORD - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownicy nie nagrywają na kanałach
 1274.     'anty_record' => [
 1275.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1276.         'ignored_groups' => [10,11,67,37,68,365], # Ignorowane grupy
 1277.     ],
 1278.  
 1279.  
 1280.     # •» SERVERGROUPS_SECURITY - Funkcja służaca do chronienia grup
 1281.     'servergroups_security' => [
 1282.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1283.         'security_groups' => [10], # Wszystkie id grup chronionych
 1284.         'type_kick' => 'kick', # Typ wyrzucenia z serwera, dostępne: `kick` - wyrzuca z serwera, `ban` - banuje
 1285.         'ban_time' => 0, # Czas bana, gdy `type_kick` jest na `ban`.
 1286.         'clients' => [
 1287.             # client database id => [id grup]
 1288.             6 => [10],
 1289.         ],
 1290.     ],
 1291.  
 1292.  
 1293.     # •» CLIENT_PERMISSIONS_SECURITY - Funkcja służaca do wykrywania i usuwania permisji użytkownikom
 1294.     'client_permissions_security' => [
 1295.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1296.         'ignored_groups' => [0], # Ignorowane grupy
 1297.         'ignored_permissions' => [], # Ignorowane permisje dla każdego
 1298.         'type_kick' => 'kick', # Typ wyrzucenia z serwera, dostępne: `kick` - wyrzuca z serwera, `ban` - banuje
 1299.         'ban_time' => 0, # Czas bana, gdy `type_kick` jest na `ban`.
 1300.         'clients' => [
 1301.             # client database id => [permisje],
 1302.             0 => [''],
 1303.         ],
 1304.     ],
 1305.  
 1306.  
 1307.     # •» IP_GROUP - Funkcja służaca do nadania danej grupy osobie, która ma takie samo ip jak w konfiguracji
 1308.     'ip_group' => [
 1309.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1310.         'ips' => [
 1311.             '51.38.137.107' => '37',
 1312.         ],
 1313.     ],
 1314.  
 1315.  
 1316.     # •» ANTY_VPN - Funkcja służaca do wykrywania i wyrzucania użytkowników posiadających VPN
 1317.     'anty_vpn' => [
 1318.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1319.         'ignored_groups' => [10,11,67,37,68,365], # Ignorowane grupy
 1320.     ],
 1321.  
 1322.  
 1323.     # •» COMMANDER - Funkcja służaca do zaczepiania użytkowników z grupami aby włączyli channel commandera gdy nie mają włączonego
 1324.     'commander' => [
 1325.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1326.         'admin_groups' => [10,11,67,365], # Grupy administracji
 1327.         'ignored_groups' => [38], # Ignorowane grupy
 1328.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 30],
 1329.     ],
 1330.  
 1331.  
 1332.     # •» CLEAR_GROUP - Funkcja służaca do czyszczenia danej grupy po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
 1333.     'clear_group' => [
 1334.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1335.         'is_client_on_channel' => [1924],
 1336.         'channels' => [
 1337.             1924 => ['group_id' => 17, 'access_group' => 9],
 1338.         ],
 1339.     ],
 1340.  
 1341.  
 1342.     # •» CLEAR_GROUP - Funkcja służaca do czyszczenia danej grupy po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
 1343.     'guilds_meeting' => [
 1344.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1345.         'is_client_on_channel' => [1925],
 1346.         'channels' => [
 1347.             1925 => ['group_id' => 17, 'access_group' => 9],
 1348.         ],
 1349.     ],
 1350.  
 1351.  
 1352.     # •» MAX_BANS - Funkcja służaca do ograniczenia banowania użytkowników przez administrację
 1353.     /**
 1354.         Przydatne do `ban_time` :
 1355.         - 1 godzina: 60
 1356.         - 2 godziny: 2*60
 1357.         - 1 dzień: 24*60
 1358.         - 2 dni: 2*24*60
 1359.         - 1 rok: 365*24*60
 1360.         - 2 lata: 2*365*24*60
 1361.         - Perm: 0
 1362.     **/
 1363.     'max_bans' => [
 1364.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1365.         'admin_groups' => [365,11,67], # Grupy administracyjne
 1366.         'max_ban_per_day' => 5, # Maksymalna ilość banów na dzień
 1367.         'kick_type' => 'ban', # Jak ma wyrzucić z serwera, dostepne: `kick` - wyrzuca, `ban` - banuje
 1368.         'ban_time' => 2, # Czas na jaki ma banować, w minutach
 1369.         'kick_msg' => 'Nadałeś dziś za dużo banów!', # Powód wyrzucenia
 1370.     ],
 1371.  
 1372. ];
 1373.  
 1374.  
 1375. /**
 1376.  *  (PL) Ustawienia trzeciej instancji
 1377.  *  (EN) Settings third instance
 1378. **/
 1379. $config['settings']['3'] = [
 1380.  
 1381.         # Nazwa bota
 1382.         'bot_name' => 'SBOT » Strażnik kanałów',
 1383.  
 1384.  
 1385.         # Instance enabled
 1386.         'instance_enabled' => true,
 1387.        
 1388.  
 1389.         # Domyślny kanał
 1390.         'default_channel' => 2,
 1391.        
 1392.  
 1393.         # Baza danych
 1394.         # Włacz - True | Wyłącz - False
 1395.         'database_enabled' => true,
 1396.        
 1397.  
 1398.         # Nazwa systemu
 1399.         # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1400.         'system_type' => '@functions',
 1401.        
 1402.  
 1403.         # Nazwa folderu
 1404.         # Domyślnie: instance_1
 1405.         'folder_name' => 'instance_3',
 1406.        
 1407.  
 1408.         # Czas odświerzania instnacji
 1409.         # Domyślnie: 1.5
 1410.         'interval' => 1.5,
 1411.  
 1412. ];
 1413.  
 1414.  
 1415. /**
 1416.  *  (PL) Funkcje instancji
 1417.  *  (EN) Instance settings
 1418. **/
 1419. $config['functions']['3'] = [
 1420.    
 1421.  
 1422.  
 1423.     # •» CHANNELS_CHECKER - Funkcja służaca do monitorowania kanałów prywatnych.
 1424.     # TIP: Brzydkie słowa sa od teraz w pliku z językiem
 1425.     # TIP: Ta funkcja automatycznie tworzy kanały prywatne!
 1426.     'channels_checker' => [
 1427.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1428.         'private_zone' => 7945, # Id kanału ze strefa
 1429.         'channels_count' => 5, # Ilość wolnych kanałów
 1430.         'delete_badword' => true, # Czy ma sprawdzać nazwy kanałów/podkanałów względem brzydkich słów
 1431.         'check_numbering' => true, # Czy ma sprawdzić poprawną kolejność numerowania kanałów
 1432.         # Sprawdzanie daty i usuwanie kanałów ze starą datą
 1433.         'date_checker'=> [
 1434.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1435.             'warning' => '**ZMIEŃ DATE**', # Wygląd ostrzeżenia o zmianie daty
 1436.             'refresh' => true, # Czy ma odświeżać automatycznie datę gdy użytkownik będzie na głównym kanale
 1437.         ],
 1438.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 20],
 1439.     ],
 1440.  
 1441.  
 1442.     # •» GET_PRIVATE_CHANNEL - Funkcja służaca do nadania peirwszego wolnego kanału prywatnego
 1443.     'get_private_channel' => [
 1444.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1445.         'is_client_on_channel' => 7872, # Id kanału, którego po wejściu na niego otrzymamy kanał prywatny
 1446.         'owner_channel_group' => 83, # Id grupy kanałowej typu Właściciel kanału
 1447.         'private_zone' => 7945, # Id kanału ze strefą
 1448.         'sub_channels_count' => 3, # ilośc podkanałów
 1449.         'channel_password' => 'haslo12345', # Hasło jakie ma być ustawione po otrzymaniu kanału
 1450.         'needed_groups' => [13], # Wymagane grupy aby otrzymać kanał
 1451.     ],
 1452.  
 1453.  
 1454.     # •» PUBLIC_CHANNELS_SORT - Funkcja służaca do monitorowania kanałów publicznych
 1455.     'public_channels_sort' => [
 1456.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1457.         'clients_count' => true, # Czy ma pokazywać ile jest osób na kanale.
 1458.         #
 1459.         #   PRZYKŁAD:
 1460.         #
 1461.         #   0 => [ # Index
 1462.         #       'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] (bez limitu)', # Nazwa kanału
 1463.         #       'min_channels' => 1, # Minimalna ilość kanałów
 1464.         #       'clients_limit' => 0, # Limit klientów na kanale | 0 oznacza nielimitowane
 1465.         #       'zone_id' => 182, # Id kanału od strefy
 1466.         #   ],
 1467.         #
 1468.         #
 1469.         'channels' => [
 1470.             0 => [ # Index
 1471.                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] ([COUNT]/∞)', # Nazwa kanału
 1472.                 'min_channels' => 5, # Minimalna ilość kanałów
 1473.                 'clients_limit' => 0, # Limit klientów na kanale | 0 oznacza nielimitowane
 1474.                 'zone_id' => 7903, # Id kanału od strefy
 1475.             ],
 1476.             1 => [
 1477.                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] ([COUNT]/2)',
 1478.                 'min_channels' => 5,
 1479.                 'clients_limit' => 2,
 1480.                 'zone_id' => 7909,
 1481.             ],
 1482.             2 => [
 1483.                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] ([COUNT]/3)',
 1484.                 'min_channels' => 5,
 1485.                 'clients_limit' => 3,
 1486.                 'zone_id' => 7915,
 1487.             ],
 1488.             3 => [
 1489.                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] ([COUNT]/4)',
 1490.                 'min_channels' => 5,
 1491.                 'clients_limit' => 4,
 1492.                 'zone_id' => 7921,
 1493.             ],
 1494.             4 => [
 1495.                 'channel_name' => '» Kanał publiczny #[NUM] ([COUNT]/5)',
 1496.                 'min_channels' => 5,
 1497.                 'clients_limit' => 5,
 1498.                 'zone_id' => 7927,
 1499.             ],
 1500.         ],
 1501.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 1502.     ],
 1503.  
 1504.  
 1505.     # •» PRIVATE_CHANNELS_INFO - Funkcja służaca do wypisywania w nazwe kanału statystyk z kanałów prywatnych
 1506.     'private_channels_info' => [
 1507.         'enabled' => false, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1508.         'private_zone' => 98, # kanał w którym znajduje się strefa prywatna
 1509.         # W nazwie kanału wpisuje ilość wolnych kanałów prywatnych
 1510.         'empty' => [
 1511.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1512.             'channel_id' => 192, # Id kanału
 1513.             'channel_name' => '• Wolnych kanałów prywatnych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 1514.         ],
 1515.         # W nazwie kanału wpisuje ilość zajętych kanałów prywatnych
 1516.         'locked' => [
 1517.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1518.             'channel_id' => 193, # Id kanału
 1519.             'channel_name' => '• Zajętych kanałów prywatnych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 1520.         ],
 1521.         # W nazwie kanału wpisuje ilość wszystkich kanałów prywatnych
 1522.         'all' => [
 1523.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1524.             'channel_id' => 194, # Id kanału
 1525.             'channel_name' => '• Wszystkich kanały prywatnych: [COUNT]', # Nazwa kanału
 1526.         ],
 1527.         # W opis kanału wpisuje kanały wolne i do usunięcia
 1528.         'delete_info' => [
 1529.             'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1530.             'channel_id' => 33, # Id kanału
 1531.         ],
 1532.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 1, 'seconds' => 30],
 1533.     ],
 1534.  
 1535.     # •» CREATE_VIP_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału vip gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
 1536.     # Nazwy kanałów/podkanałów można edytować w pliku z językiem (ścieżka: files/language.php)
 1537.     'create_vip_channel' => [
 1538.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1539.         'is_client_on_channel' => [7871], # Id kanałów, po których otrzymamy kanał
 1540.         'channels' => [
 1541.             7871 => [ # Id kanału
 1542.                 'zone_name' => 'VIP', # Nazwa strefy
 1543.                 'get_tag_from_desc' => true, # Czy ma brać nazwę gildii z opisu klienta
 1544.                 'online_from_group' => true, # Czy ma być online z grupy
 1545.                 'channel_add_group' => true, # Czy ma być nadawanie grupu
 1546.                 'teleport' => true, # Czy ma być teleport
 1547.                 'first_channel' => 7939, # Pierwszy kanał gdy nie ma żadnych kanałów
 1548.                 'group_id' => 514, # Id grupy szablonu (do kopiowania grupy)
 1549.                 'owner_channel_id' => 83, # Id grupy kanałowej kanałowej
 1550.                 'home_subchannel_count' => 8, # Ilość podkanałów do głównego
 1551.                 'rekru_subchannel_count' => 1, # Ilość podkanałów do kanału rekrutacji
 1552.             ],
 1553.         ],
 1554.     ],
 1555.  
 1556.  
 1557.     # •» CREATE_ELITE_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału elite gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
 1558.     'create_elite_channel' => [
 1559.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1560.         'is_client_on_channel' => [7870,7867,7869], # Id kanałów, po których otrzymamy kanał
 1561.         'channels' => [
 1562.         # Nazwa strefy
 1563.             'ELITE' => [
 1564.                 'channel_id' => 7867, # Id kanału, którego po wejściu otrzyma się kanał
 1565.                 'first_channel' => 7055, # Pierwszy kanał
 1566.                 'group_id' => 514, # id grupy tzw. szablon
 1567.                 'owner_channel_id' => 83, # Id grupy kanałowej właściciela
 1568.                 'create_big_number' => true, # Czy mają być numerki na 4 kanały
 1569.                 'get_tag_from_desc' => true, # Czy z opisu użytkownika ma brać tag
 1570.                 'main_channel_name' => '[cspacer]● [TAG] #[NUM] ●', # Nazwa pierwszego kanału, dostępne: [TAG],[NUM]
 1571.                 /**
 1572.                     `channel_name` - Nazwa kanału, dostępne:
 1573.                         - [TAG] - Wstawia TAG gildii,
 1574.                         - [NUM] - Wstawia numerek gildii,
 1575.                     `type` - typ kanału, dostepne:
 1576.                         - `teleporter` - tworzy kanał do teleportera, automatycznie podpina
 1577.                         - `online_from_group` - Tworzy kanał do statusu online z grupy, automatycznie podpina
 1578.                         - `add_group` - Tworzy kanał do nadaj/zabierz grupę, automaytcznie podpina
 1579.                         - `liders` - Tworzy kanały liderów (z podkanałem)
 1580.                         - `channel` - Tworzy zwykły kanał,
 1581.                     `subchannels_count` - Ilość podkanałów, używa się gdy `type` jest na `liders`
 1582.                     `subchannels_close_count` - Ilość zamkniętych podkanałów, używa się gdy `type` jest na `channel`
 1583.                     `subchannels_open_count` - Ilość otwartych podkanałów, używa się gdy `type` jest na `channel`
 1584.                     `main` - Ustawia się 'Kanał główny', możesz użyć RAZ!
 1585.  
 1586.                     !! WYGLĄD AKTUALNEGO STYLU !!
 1587.                     - https://gyazo.com/291ca3b9f4df52f3f1ef943d259cc7d4
 1588.                 **/
 1589.                 'channels' => [
 1590.                     0 => [
 1591.                         'channel_name' => '[cspacer]Przystanek [TAG]',
 1592.                         'type' => 'teleporter',
 1593.                     ],
 1594.                     1 => [
 1595.                         'channel_name' => '[cspacer]Online z [TAG]',
 1596.                         'type' => 'online_from_group',
 1597.                     ],
 1598.                     2 => [
 1599.                         'channel_name' => '[cspacer]Nadaj/Zabierz [TAG]',
 1600.                         'type' => 'add_group',
 1601.                     ],
 1602.                     3 => [
 1603.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Liderówka •',
 1604.                         'subchannel_name' => '• Liderówka #[NUM]',
 1605.                         'affair_channel_name' => '» Sprawa',
 1606.                         'type' => 'liders',
 1607.                         'subchannels_count' => 3,
 1608.                     ],
 1609.                     4 => [
 1610.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Kanał Główny •',
 1611.                         'type' => 'channel',
 1612.                         'main' => true,
 1613.                         'subchannels_close_count' => 11,
 1614.                     ],
 1615.                     5 => [
 1616.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Rekrutacja •',
 1617.                         'type' => 'channel',
 1618.                         'subchannels_close_count' => 2,
 1619.                         'subchannels_open_count' => 1,
 1620.                     ],
 1621.                 ],
 1622.             ],
 1623.             'FRIEND' => [
 1624.                 'channel_id' => 7869, # Id kanału, którego po wejściu otrzyma się kanał
 1625.                 'first_channel' => 7966, # Pierwszy kanał
 1626.                 'group_id' => 514, # id grupy tzw. szablon
 1627.                 'owner_channel_id' => 83, # Id grupy kanałowej właściciela
 1628.                 'create_big_number' => true, # Czy mają być numerki na 4 kanały
 1629.                 'get_tag_from_desc' => true, # Czy z opisu użytkownika ma brać tag
 1630.                 'main_channel_name' => '[cspacer]● [TAG] #[NUM] ●', # Nazwa pierwszego kanału, dostępne: [TAG],[NUM]
 1631.                 /**
 1632.                     `channel_name` - Nazwa kanału, dostępne:
 1633.                         - [TAG] - Wstawia TAG gildii,
 1634.                         - [NUM] - Wstawia numerek gildii,
 1635.                     `type` - typ kanału, dostepne:
 1636.                         - `teleporter` - tworzy kanał do teleportera, automatycznie podpina
 1637.                         - `online_from_group` - Tworzy kanał do statusu online z grupy, automatycznie podpina
 1638.                         - `add_group` - Tworzy kanał do nadaj/zabierz grupę, automaytcznie podpina
 1639.                         - `liders` - Tworzy kanały liderów (z podkanałem)
 1640.                         - `channel` - Tworzy zwykły kanał,
 1641.                     `subchannels_count` - Ilość podkanałów, używa się gdy `type` jest na `liders`
 1642.                     `subchannels_close_count` - Ilość zamkniętych podkanałów, używa się gdy `type` jest na `channel`
 1643.                     `subchannels_open_count` - Ilość otwartych podkanałów, używa się gdy `type` jest na `channel`
 1644.                     `main` - Ustawia się 'Kanał główny', możesz użyć RAZ!
 1645.  
 1646.                     !! WYGLĄD AKTUALNEGO STYLU !!
 1647.                     - https://gyazo.com/291ca3b9f4df52f3f1ef943d259cc7d4
 1648.                 **/
 1649.                 'channels' => [
 1650.                     0 => [
 1651.                         'channel_name' => '[cspacer]Przystanek [TAG]',
 1652.                         'type' => 'teleporter',
 1653.                     ],
 1654.                     1 => [
 1655.                         'channel_name' => '[cspacer]Online z [TAG]',
 1656.                         'type' => 'online_from_group',
 1657.                     ],
 1658.                     2 => [
 1659.                         'channel_name' => '[cspacer]Nadaj/Zabierz [TAG]',
 1660.                         'type' => 'add_group',
 1661.                     ],
 1662.                     3 => [
 1663.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Liderówka •',
 1664.                         'subchannel_name' => '• Liderówka #[NUM]',
 1665.                         'affair_channel_name' => '» Sprawa',
 1666.                         'type' => 'liders',
 1667.                         'subchannels_count' => 3,
 1668.                     ],
 1669.                     4 => [
 1670.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Kanał Główny •',
 1671.                         'type' => 'channel',
 1672.                         'main' => true,
 1673.                         'subchannels_close_count' => 11,
 1674.                     ],
 1675.                     5 => [
 1676.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Rekrutacja •',
 1677.                         'type' => 'channel',
 1678.                         'subchannels_close_count' => 2,
 1679.                         'subchannels_open_count' => 1,
 1680.                     ],
 1681.                 ],
 1682.             ],
 1683.             'PREMIUM' => [
 1684.                 'channel_id' => 7870, # Id kanału, którego po wejściu otrzyma się kanał
 1685.                 'first_channel' => 7231, # Pierwszy kanał
 1686.                 'group_id' => 514, # id grupy tzw. szablon
 1687.                 'owner_channel_id' => 83, # Id grupy kanałowej właściciela
 1688.                 'create_big_number' => true, # Czy mają być numerki na 4 kanały
 1689.                 'get_tag_from_desc' => true, # Czy z opisu użytkownika ma brać tag
 1690.                 'main_channel_name' => '[cspacer]● [TAG] #[NUM] ●', # Nazwa pierwszego kanału, dostępne: [TAG],[NUM]
 1691.                 /**
 1692.                     `channel_name` - Nazwa kanału, dostępne:
 1693.                         - [TAG] - Wstawia TAG gildii,
 1694.                         - [NUM] - Wstawia numerek gildii,
 1695.                     `type` - typ kanału, dostepne:
 1696.                         - `teleporter` - tworzy kanał do teleportera, automatycznie podpina
 1697.                         - `online_from_group` - Tworzy kanał do statusu online z grupy, automatycznie podpina
 1698.                         - `add_group` - Tworzy kanał do nadaj/zabierz grupę, automaytcznie podpina
 1699.                         - `liders` - Tworzy kanały liderów (z podkanałem)
 1700.                         - `channel` - Tworzy zwykły kanał,
 1701.                     `subchannels_count` - Ilość podkanałów, używa się gdy `type` jest na `liders`
 1702.                     `subchannels_close_count` - Ilość zamkniętych podkanałów, używa się gdy `type` jest na `channel`
 1703.                     `subchannels_open_count` - Ilość otwartych podkanałów, używa się gdy `type` jest na `channel`
 1704.                     `main` - Ustawia się 'Kanał główny', możesz użyć RAZ!
 1705.  
 1706.                     !! WYGLĄD AKTUALNEGO STYLU !!
 1707.                     - https://gyazo.com/291ca3b9f4df52f3f1ef943d259cc7d4
 1708.                 **/
 1709.                 'channels' => [
 1710.                     0 => [
 1711.                         'channel_name' => '[cspacer]Przystanek [TAG]',
 1712.                         'type' => 'teleporter',
 1713.                     ],
 1714.                     1 => [
 1715.                         'channel_name' => '[cspacer]Online z [TAG]',
 1716.                         'type' => 'online_from_group',
 1717.                     ],
 1718.                     2 => [
 1719.                         'channel_name' => '[cspacer]Nadaj/Zabierz [TAG]',
 1720.                         'type' => 'add_group',
 1721.                     ],
 1722.                     3 => [
 1723.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Liderówka •',
 1724.                         'subchannel_name' => '• Liderówka #[NUM]',
 1725.                         'affair_channel_name' => '» Sprawa',
 1726.                         'type' => 'liders',
 1727.                         'subchannels_count' => 3,
 1728.                     ],
 1729.                     4 => [
 1730.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Kanał Główny •',
 1731.                         'type' => 'channel',
 1732.                         'main' => true,
 1733.                         'subchannels_close_count' => 11,
 1734.                     ],
 1735.                     5 => [
 1736.                         'channel_name' => '[cspacer[TAG][NUM]]• Rekrutacja •',
 1737.                         'type' => 'channel',
 1738.                         'subchannels_close_count' => 2,
 1739.                         'subchannels_open_count' => 1,
 1740.                     ],
 1741.                 ],
 1742.             ],
 1743.         ],
 1744.     ],
 1745.  
 1746.  
 1747.     # •» ELITE_VIP_CHANNELS_SORT - Funkcja służąca do sortowania kanałów elite/vip
 1748.     'elite_vip_channels_sort' => [
 1749.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1750.         'zones' => [
 1751.         # Nazwa strefy => Typ `elite` (create_elite_channel) / `vip` (create_vip_channel)
 1752.             'PREMIUM' => 'elite',
 1753.             'VIP' => 'vip',
 1754.         ],
 1755.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 0, 'seconds' => 10],
 1756.     ],
 1757.  
 1758. ];
 1759.  
 1760.  
 1761. /**
 1762.  *  (PL) Ustawienia czwartej instancji
 1763.  *  (EN) Settings fourth instance
 1764. **/
 1765. $config['settings']['4'] = [
 1766.  
 1767.         # Nazwa bota
 1768.         'bot_name' => 'SBOT » Wesoły Autobus',
 1769.  
 1770.  
 1771.         # Instance enabled
 1772.         'instance_enabled' => true,
 1773.        
 1774.  
 1775.         # Domyślny kanał
 1776.         'default_channel' => 2,
 1777.        
 1778.  
 1779.         # Baza danych
 1780.         # Włacz - True | Wyłącz - False
 1781.         'database_enabled' => true,
 1782.        
 1783.  
 1784.         # Nazwa systemu
 1785.         # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1786.         'system_type' => '@teleport',
 1787.        
 1788.  
 1789.         # Nazwa folderu
 1790.         # Ta instancja nie potrzebuje folderu
 1791.         'folder_name' => '',
 1792.        
 1793.  
 1794.         # Czas odświerzania instnacji
 1795.         # Domyślnie: 0
 1796.         'interval' => 0,
 1797.  
 1798. ];
 1799.  
 1800.  
 1801. /**
 1802.  *  (PL) Opcje instancji
 1803.  *  (EN) Instance options
 1804. **/
 1805. $config['options']['4'] = [
 1806.  
 1807.     # Wiadomość przy wejściu
 1808.     'welcome_message' => [
 1809.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1810.         # Wiadomości
 1811.         'messages' => [
 1812.             '[b][color=green]Witaj [NICKNAME][/b], ja jestem [b]Wesołym Autobusem[/b] ( ͡° ͜ʖ ͡°)',
 1813.             'Zawiozę Cię praktycznie do każdej gildii na serwerze,',
 1814.             'Wystarczy, że powiesz mi gdzie chcesz jechać. [i](Uzycie: !jedz TAG)[/i]',
 1815.             ' ',
 1816.             '[b]● Lista przystanków ●[/b]',
 1817.         ],
 1818.     ],
 1819.  
 1820.     # Spis gildii
 1821.     'guilds_list' => [
 1822.     # Nazwa gildii => Id kanału tzw. Przystanka
 1823.     ],
 1824.  
 1825.     # Wygląd komend
 1826.     'commands' => [
 1827.         '!jedz', # Komenda od teleportowania do gildii
 1828.         '!rozklad', # Komenda od listy gildii
 1829.     ],
 1830.  
 1831. ];
 1832.  
 1833.  
 1834. /**
 1835.  *  (PL) Ustawienia piątej instancji
 1836.  *  (EN) Settings fifth instance
 1837. **/
 1838. $config['settings']['5'] = [
 1839.  
 1840.         # Nazwa bota
 1841.         'bot_name' => 'SBOT » PointsBot',
 1842.  
 1843.  
 1844.         # Instance enabled
 1845.         'instance_enabled' => false,
 1846.        
 1847.  
 1848.         # Domyślny kanał
 1849.         'default_channel' => 2,
 1850.        
 1851.  
 1852.         # Baza danych
 1853.         # Włacz - True | Wyłącz - False
 1854.         'database_enabled' => true,
 1855.        
 1856.  
 1857.         # Nazwa systemu
 1858.         # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1859.         'system_type' => '@pointsbot',
 1860.        
 1861.  
 1862.         # Nazwa folderu
 1863.         # Domyślnie: instance_5
 1864.         'folder_name' => 'instance_5',
 1865.        
 1866.  
 1867.         # Czas odświerzania instnacji
 1868.         # Domyślnie: 0.5
 1869.         'interval' => 0.5,
 1870.  
 1871. ];
 1872.  
 1873.  
 1874. /**
 1875.  *  (PL) Opcje instancji
 1876.  *  (EN) Instance options
 1877. **/
 1878. $config['options']['5'] = [
 1879.  
 1880.     # Wiadomość powitalna
 1881.     'welcome' => [
 1882.         'enabled' => true, # Czy ma być włączone
 1883.         # Dostępne: [NICKNAME] - NIck użytkownikowka, [POINTS] - Punkty użytkownika
 1884.         'messages' => [
 1885.             'Siema, jestem Marek.',
 1886.             'Aktualnie masz [b][POINTS][/b] presiżowych punktów.',
 1887.             'Aby sprawdzić presiżową pomoc wpisz: [b]!pomoc[/b]',
 1888.             'Aby sprawdzić prestożowe punkty wpisz: [b]!punkty[/b]',
 1889.         ],
 1890.     ],
 1891.  
 1892.     'boosts' => [
 1893.         # Level id => Od ile ma dodać wiecej punktów co 1h
 1894.         '1' => ['5','500'],
 1895.         '2' => ['30','1000'],
 1896.         '3' => ['50','1700'],
 1897.         '4' => ['70','2300'],
 1898.         '5' => ['100','4000'],
 1899.     ],
 1900.  
 1901.     # Ustawienia sklepu
 1902.     'shop' => [
 1903.         # id => ['nazwa', ilość_dni, cena, id_grupy],
 1904.         # 1 => ['VIP', 30, 100, 361],
 1905.         1 => ['VIP', 30, 100, 361],
 1906.         2 => ['SPONSOR', 7, 150, 362],
 1907.         3 => ['ANTYPOKE', 1, 20, 363],
 1908.     ],
 1909.  
 1910.     # TOP 15: Punktów
 1911.     'top' => [
 1912.         'enabled' => true, # Włacz - True | Wyłącz - False
 1913.         'limit' => 15, # Limit wyświetlanych topek
 1914.         'top_desc' => '[img]https://i.imgur.com/r3Iisd2.png[/img]', # Górny napis w opisie
 1915.         'channel_id' => 1173, # Id kanału do edycji
 1916.         'ignored_groups' => [385,276,373,256], # Ignorowane grupy, które nie będą wyświetlane w topkach
 1917.         'interval' => ['days' => 0, 'hours' => 0, 'minutes' => 4, 'seconds' => 10],
 1918.     ],
 1919.  
 1920. ];
 1921.  
 1922.  
 1923. /**
 1924.  *  (PL) Ustawienia szóstej instancji
 1925.  *  (EN) Settings sixth instance
 1926. **/
 1927. $config['settings']['6'] = [
 1928.  
 1929.         # Nazwa bota
 1930.         'bot_name' => 'SBOT » Komander',
 1931.  
 1932.  
 1933.         # Instance enabled
 1934.         'instance_enabled' => true,
 1935.        
 1936.  
 1937.         # Domyślny kanał
 1938.         'default_channel' => 2,
 1939.        
 1940.  
 1941.         # Baza danych
 1942.         # Włacz - True | Wyłącz - False
 1943.         'database_enabled' => true,
 1944.        
 1945.  
 1946.         # Nazwa systemu
 1947.         # Dla bezpieczeństwa nie zmieniać,bo moze wybuchnąć
 1948.         'system_type' => '@commands',
 1949.        
 1950.  
 1951.         # Nazwa folderu
 1952.         # Domyślnie: instance_6
 1953.         'folder_name' => 'instance_6',
 1954.        
 1955.  
 1956.         # Czas odświerzania instnacji
 1957.         # Domyślnie: 0.5
 1958.         'interval' => 0.5,
 1959.  
 1960. ];
 1961.  
 1962.  
 1963. /**
 1964.  *  (PL) Komendy instancji
 1965.  *  (EN) Instance commands
 1966. **/
 1967. $config['commands']['6'] = [
 1968.  
 1969.  
 1970.     # •» PWALL - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze
 1971.     # Użycie: !pwall Wiadomość testowa
 1972.     'pwall' => [
 1973.         'enabled' => true,
 1974.         'needed_groups' => [471.473],
 1975.     ],
 1976.  
 1977.  
 1978.     # •» PWGROUP - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
 1979.     # Użycie: !pwgroup {id_grupy} Wiadomość testowa
 1980.     'pwgroup' => [
 1981.         'enabled' => true,
 1982.         'needed_groups' => [471.473],
 1983.     ],
 1984.  
 1985.  
 1986.     # •» PWADMINS - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich adminów na serwerze
 1987.     # Użycie: !pwadmins Wiadomość testowa
 1988.     'pwadmins' => [
 1989.         'enabled' => true,
 1990.         'admin_groups' => [471,473,474,475,476,477,478,479,480],
 1991.         'needed_groups' => [471.473],
 1992.     ],
 1993.  
 1994.  
 1995.     # •» POKEALL - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze
 1996.     # Użycie: !pokeall Wiadomość testowa
 1997.     'pokeall' => [
 1998.         'enabled' => true,
 1999.         'needed_groups' => [10,2],
 2000.     ],
 2001.  
 2002.  
 2003.     # •» POKEGROUP - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
 2004.     # Użycie: !pokegroup {id_grupy} Wiadomość testowa
 2005.     'pokegroup' => [
 2006.         'enabled' => true,
 2007.         'needed_groups' => [10,2],
 2008.     ],
 2009.  
 2010.  
 2011.     # •» POKEADMINS - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich adminów na serwerze
 2012.     # Użycie: !pokeadmins Wiadomość testowa
 2013.     'pokeadmins' => [
 2014.         'enabled' => true,
 2015.         'admin_groups' => [471,473,474,475,476,477,478,479,480],
 2016.         'needed_groups' => [10,2],
 2017.     ],
 2018.  
 2019.  
 2020.     # •» MEETING - Po wywołaniu komendy, bot przenosi wszystkich adminów na kanał zebrania
 2021.     # Użycie: !meeting
 2022.     'meeting' => [
 2023.         'enabled' => false,
 2024.         'admin_groups' => [10,11,67,365],
 2025.         'channel_id' => 179,
 2026.         'needed_groups' => [471.473],
 2027.     ],
 2028.  
 2029.  
 2030.     # •» CLIENTLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkich użytkowników z serwera
 2031.     # Użycie: !clientlist
 2032.     'clientlist' => [
 2033.         'enabled' => true,
 2034.         'needed_groups' => [471.473],
 2035.     ],
 2036.  
 2037.  
 2038.     # •» CHANNELLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkie kanały z serwera
 2039.     # Użycie: !channellist
 2040.     'channellist' => [
 2041.         'enabled' => true,
 2042.         'needed_groups' => [471.473],
 2043.     ],
 2044.  
 2045.  
 2046.     # •» RESTART - Po wywołaniu komendy, bot restartuje wszystkie instancje
 2047.     # Użycie: !restart
 2048.     'restart' => [
 2049.         'enabled' => true,
 2050.         'needed_groups' => [471.473],
 2051.     ],
 2052.  
 2053.  
 2054.     # •» CLIENT - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje informacje z podanego użytkownika
 2055.     # Użycie: !client {client_database_id}
 2056.     'client' => [
 2057.         'enabled' => true,
 2058.         'needed_groups' => [471.473],
 2059.     ],
 2060.  
 2061.  
 2062.     # •» CHANNEL_STATUS - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
 2063.     # Użycie: !channel_status
 2064.     'channel_status' => [
 2065.         'enabled' => true,
 2066.         'needed_groups' => [471.473],
 2067.     ],
 2068.  
 2069.  
 2070.     # •» GROUPS_SECURITY - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
 2071.     # Użycie: !groups_security
 2072.     'groups_security' => [
 2073.         'enabled' => true,
 2074.         'needed_groups' => [471.473],
 2075.     ],
 2076.  
 2077.  
 2078.     # •» ADMIN - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje satystyki danego administratora.
 2079.     # Użycie: !admin <cldbid>
 2080.     'admin' => [
 2081.         'enabled' => true,
 2082.         'needed_groups' => [471.473],
 2083.     ],
 2084.  
 2085.  
 2086.     # •» GUILDS_ONLINE - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych online z grupy.
 2087.     # Użycie: !guilds_online <add/del> <typ> <channel_id> <group_id>
 2088.     'guilds_online' => [
 2089.         'enabled' => true,
 2090.         'channel_name' => [
 2091.             # Nazwa(typ) => nazwa kanału
 2092.             'PREMIUM' => '[cspacer]Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 2093.             'VIP' => 'Online z [GROUP_NAME]: [ONLINE]/[MAX]',
 2094.         ],
 2095.         'needed_groups' => [471.473],
 2096.     ],
 2097.  
 2098.  
 2099.     # •» GUILDS_ADD - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych dodawanie grupy po wejściu na kanał.
 2100.     # Użycie: !guilds_add <add/del> <channel_id> <group_id> <remove grup (true/false)> <main_channel(move in add grup, not set is kick to default channel)>
 2101.     'guilds_add' => [
 2102.         'enabled' => true,
 2103.         'needed_groups' => [471.473],
 2104.     ],
 2105.  
 2106.  
 2107.     # •» VIP_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów vip i ich usunięcie.
 2108.     # Użycie: !vip_channels <list/del> <group_id>
 2109.     'vip_channels' => [
 2110.         'enabled' => true,
 2111.         'needed_groups' => [471.473],
 2112.     ],
 2113.  
 2114.  
 2115.     # •» ELITE_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów elite i ich usunięcie.
 2116.     # Użycie: !elite_channels <list/del> <group_id>
 2117.     'elite_channels' => [
 2118.         'enabled' => true,
 2119.         'needed_groups' => [471.473],
 2120.     ],
 2121.  
 2122.  
 2123.     # •» TELEPORTS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów z telportacji i ich usunięcie.
 2124.     # Użycie: !teleports <list/del> <channel_id>
 2125.     'teleports' => [
 2126.         'enabled' => true,
 2127.         'needed_groups' => [471.473],
 2128.     ],
 2129.  
 2130. ];
 2131.  
 2132. /**
 2133.  *
 2134.  *  End of configuration file.
 2135.  *
 2136. **/
 2137.  
 2138. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top