SHARE
TWEET

Untitled

mixam Dec 16th, 2018 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!doctype html>
 2.  
 3. <html>
 4. <head>
 5.     <title> Imperial to Metric unit converter </title>
 6.     <meta charset="utf-8"/>
 7.     <script>
 8.         let toValue; // berättar att jag kommer använda värden som heter toValue&fromValue
 9.         let fromValue;
 10.         const convert = function() { //Här döper jag funktionen till convert, förklara sig självt
 11.             fromValue = document.getElementById('fromValue'); //Definerar namn på värden
 12.             toValue = document.getElementById('toValue');
 13.            
 14.             let convertion = document.getElementById('dropdown').value; //Hur kommenterar jag detta (1)
 15.            
 16.             if(convertion === 'temp') {
 17.                 toValue.value = (fromValue.value - 32) / 1.8
 18.                 return      
 19.             }
 20.            
 21.             if(convertion === 'weight') {
 22.                 toValue.value = (fromValue.value) / 2.20462262
 23.                 return
 24.             }
 25.                
 26.             if(convertion === 'length') {
 27.                 toValue.value = (fromValue.value * 0.3048)
 28.                 return
 29.             } // Här säger jag till datorn att göra olika beräkningar baserat på vilken omvandling som ska göras
 30.         }
 31.        
 32.         const saveValue = function(e) {    //Hur kommenterar jag detta (2)
 33.             const id = e.id;
 34.             const val = e.value;
 35.             localStorage.setItem(id, val);
 36.         }
 37.        
 38.         const getValue = function(v) {
 39.             try {
 40.                 return localStorage.getItem(v); //Hur kommenterar jag detta (3)
 41.             } catch (err) {
 42.                 console.log(err); //Berättar att konsolen ska logga eventuella fel som uppstår och visa dem
 43.                 return '';
 44.             }
 45.         }
 46.  
 47.     </script>
 48.    
 49. </head>
 50. <body>
 51.     <h1> Imperial to metric unit converter </h1>
 52.     <select id="dropdown" onchange="saveValue(this)">
 53.         <option value="temp">Farenheit to Celsius</option>
 54.         <option value="weight">Lb to Kg</option>
 55.         <option value="length"> Feet to Meter</option>
 56. <!-- Här har jag använt dropdown funktionen i Java och lagt till val(options) baserat på vilken beräkning som användaren ska göra -->
 57.     </select>
 58.     <br/> <br/>
 59.     <input type='number' placeholder='Enter value' id='fromValue' onkeyup='saveValue(this)' />
 60.     <br/>
 61.     <input type='number' placeholder='=' id='toValue' disabled />
 62.     <button onClick='convert()'>Convert</button>
 63. <!-- Skapat två fält, blockat ena från att ta emot data, och skapat en knapp som ska utföra funktionen 'convert' -->
 64. </body>
 65. <script>
 66.     document.getElementById('dropdown').value = getValue('dropdown');
 67.     document.getElementById('fromValue').value = getValue('fromValue');
 68.     convert(); // Hur kommenterar jag detta (4)
 69. </script>
 70. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top