SHARE
TWEET

2269_67_minus1

vang0001 Dec 7th, 2015 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Fri Dec  4 12:16:33 2015  
 2. Fri Dec  4 12:16:33 2015  
 3. Fri Dec  4 12:16:33 2015  Msieve v. 1.53 (SVN 984)
 4. Fri Dec  4 12:16:33 2015  random seeds: e95eb684 f39fe1b8
 5. Fri Dec  4 12:16:33 2015  factoring 1136359884772129416039859690323853784270279439143775277072379985412462814781169172437992158542055435495498415319484201766334015519437849379125752022316694114166666994065763689933486100447326253195439089450297530604502339 (220 digits)
 6. Fri Dec  4 12:16:33 2015  commencing number field sieve (220-digit input)
 7. Fri Dec  4 12:16:33 2015  R0: -8206905916681621247496025280245410469
 8. Fri Dec  4 12:16:33 2015  R1: 1
 9. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A0: -1
 10. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A1: 0
 11. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A2: 0
 12. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A3: 0
 13. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A4: 0
 14. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A5: 0
 15. Fri Dec  4 12:16:33 2015  A6: 2269
 16. Fri Dec  4 12:16:33 2015  skew 1.00, size 5.270e-11, alpha -1.492, combined = 1.994e-12 rroots = 2
 17. Fri Dec  4 12:16:33 2015  
 18. Fri Dec  4 12:16:33 2015  commencing relation filtering
 19. Fri Dec  4 12:16:33 2015  setting target matrix density to 120.0
 20. Fri Dec  4 12:16:33 2015  estimated available RAM is 32091.8 MB
 21. Fri Dec  4 12:16:33 2015  commencing duplicate removal, pass 1
 22. Fri Dec  4 12:20:14 2015  error -1 reading relation 23750300
 23. Fri Dec  4 12:25:18 2015  error -15 reading relation 56492273
 24. Fri Dec  4 12:25:35 2015  error -9 reading relation 58451632
 25. Fri Dec  4 12:26:41 2015  error -9 reading relation 65990296
 26. Fri Dec  4 12:29:56 2015  error -15 reading relation 87671726
 27. Fri Dec  4 12:30:53 2015  error -15 reading relation 94174451
 28. Fri Dec  4 12:31:53 2015  error -15 reading relation 100735890
 29. Fri Dec  4 12:32:12 2015  error -9 reading relation 102828408
 30. Fri Dec  4 12:32:12 2015  error -15 reading relation 102828804
 31. Fri Dec  4 12:32:17 2015  error -15 reading relation 103404523
 32. Fri Dec  4 12:32:18 2015  error -9 reading relation 103650326
 33. Fri Dec  4 12:32:24 2015  skipped 36 relations with b > 2^32
 34. Fri Dec  4 12:32:24 2015  skipped 6 relations with composite factors
 35. Fri Dec  4 12:32:24 2015  found 14087974 hash collisions in 104293742 relations
 36. Fri Dec  4 12:32:43 2015  added 1219555 free relations
 37. Fri Dec  4 12:32:43 2015  commencing duplicate removal, pass 2
 38. Fri Dec  4 12:33:18 2015  found 11689930 duplicates and 93823367 unique relations
 39. Fri Dec  4 12:33:18 2015  memory use: 426.4 MB
 40. Fri Dec  4 12:33:18 2015  reading ideals above 720000
 41. Fri Dec  4 12:33:18 2015  commencing singleton removal, initial pass
 42. Fri Dec  4 12:47:43 2015  memory use: 2756.0 MB
 43. Fri Dec  4 12:47:43 2015  reading all ideals from disk
 44. Fri Dec  4 12:47:51 2015  memory use: 3472.4 MB
 45. Fri Dec  4 12:48:05 2015  keeping 87879110 ideals with weight <= 200, target excess is 468926
 46. Fri Dec  4 12:48:21 2015  commencing in-memory singleton removal
 47. Fri Dec  4 12:48:32 2015  begin with 93823367 relations and 87879110 unique ideals
 48. Fri Dec  4 12:50:18 2015  reduce to 56749039 relations and 46555172 ideals in 13 passes
 49. Fri Dec  4 12:50:18 2015  max relations containing the same ideal: 159
 50. Fri Dec  4 12:50:52 2015  removing 5573091 relations and 4573091 ideals in 1000000 cliques
 51. Fri Dec  4 12:50:55 2015  commencing in-memory singleton removal
 52. Fri Dec  4 12:50:59 2015  begin with 51175948 relations and 46555172 unique ideals
 53. Fri Dec  4 12:51:44 2015  reduce to 50718320 relations and 41514089 ideals in 9 passes
 54. Fri Dec  4 12:51:44 2015  max relations containing the same ideal: 147
 55. Fri Dec  4 12:52:12 2015  removing 4334469 relations and 3334469 ideals in 1000000 cliques
 56. Fri Dec  4 12:52:14 2015  commencing in-memory singleton removal
 57. Fri Dec  4 12:52:18 2015  begin with 46383851 relations and 41514089 unique ideals
 58. Fri Dec  4 12:52:54 2015  reduce to 46086627 relations and 37876434 ideals in 8 passes
 59. Fri Dec  4 12:52:54 2015  max relations containing the same ideal: 136
 60. Fri Dec  4 12:53:20 2015  removing 3935404 relations and 2935404 ideals in 1000000 cliques
 61. Fri Dec  4 12:53:22 2015  commencing in-memory singleton removal
 62. Fri Dec  4 12:53:25 2015  begin with 42151223 relations and 37876434 unique ideals
 63. Fri Dec  4 12:53:52 2015  reduce to 41887092 relations and 34671566 ideals in 7 passes
 64. Fri Dec  4 12:53:52 2015  max relations containing the same ideal: 122
 65. Fri Dec  4 12:54:14 2015  removing 3727574 relations and 2727574 ideals in 1000000 cliques
 66. Fri Dec  4 12:54:16 2015  commencing in-memory singleton removal
 67. Fri Dec  4 12:54:19 2015  begin with 38159518 relations and 34671566 unique ideals
 68. Fri Dec  4 12:54:43 2015  reduce to 37905085 relations and 31684119 ideals in 7 passes
 69. Fri Dec  4 12:54:43 2015  max relations containing the same ideal: 116
 70. Fri Dec  4 12:55:04 2015  removing 3599103 relations and 2599103 ideals in 1000000 cliques
 71. Fri Dec  4 12:55:05 2015  commencing in-memory singleton removal
 72. Fri Dec  4 12:55:08 2015  begin with 34305982 relations and 31684119 unique ideals
 73. Fri Dec  4 12:55:29 2015  reduce to 34049892 relations and 28822963 ideals in 7 passes
 74. Fri Dec  4 12:55:29 2015  max relations containing the same ideal: 109
 75. Fri Dec  4 12:55:46 2015  removing 3519306 relations and 2519306 ideals in 1000000 cliques
 76. Fri Dec  4 12:55:47 2015  commencing in-memory singleton removal
 77. Fri Dec  4 12:55:49 2015  begin with 30530586 relations and 28822963 unique ideals
 78. Fri Dec  4 12:56:08 2015  reduce to 30265818 relations and 26032118 ideals in 8 passes
 79. Fri Dec  4 12:56:08 2015  max relations containing the same ideal: 100
 80. Fri Dec  4 12:56:23 2015  removing 3466431 relations and 2466431 ideals in 1000000 cliques
 81. Fri Dec  4 12:56:24 2015  commencing in-memory singleton removal
 82. Fri Dec  4 12:56:26 2015  begin with 26799387 relations and 26032118 unique ideals
 83. Fri Dec  4 12:56:43 2015  reduce to 26517483 relations and 23275773 ideals in 8 passes
 84. Fri Dec  4 12:56:43 2015  max relations containing the same ideal: 92
 85. Fri Dec  4 12:56:56 2015  removing 3436373 relations and 2436373 ideals in 1000000 cliques
 86. Fri Dec  4 12:56:58 2015  commencing in-memory singleton removal
 87. Fri Dec  4 12:56:59 2015  begin with 23081110 relations and 23275773 unique ideals
 88. Fri Dec  4 12:57:12 2015  reduce to 22769126 relations and 20517347 ideals in 7 passes
 89. Fri Dec  4 12:57:12 2015  max relations containing the same ideal: 84
 90. Fri Dec  4 12:57:23 2015  removing 3417368 relations and 2417368 ideals in 1000000 cliques
 91. Fri Dec  4 12:57:25 2015  commencing in-memory singleton removal
 92. Fri Dec  4 12:57:26 2015  begin with 19351758 relations and 20517347 unique ideals
 93. Fri Dec  4 12:57:37 2015  reduce to 18999058 relations and 17733694 ideals in 7 passes
 94. Fri Dec  4 12:57:37 2015  max relations containing the same ideal: 74
 95. Fri Dec  4 12:57:46 2015  removing 2623161 relations and 1901752 ideals in 721409 cliques
 96. Fri Dec  4 12:57:47 2015  commencing in-memory singleton removal
 97. Fri Dec  4 12:57:48 2015  begin with 16375897 relations and 17733694 unique ideals
 98. Fri Dec  4 12:57:57 2015  reduce to 16128766 relations and 15576485 ideals in 7 passes
 99. Fri Dec  4 12:57:57 2015  max relations containing the same ideal: 65
 100. Fri Dec  4 12:58:05 2015  removing 61196 relations and 52870 ideals in 8326 cliques
 101. Fri Dec  4 12:58:05 2015  commencing in-memory singleton removal
 102. Fri Dec  4 12:58:06 2015  begin with 16067570 relations and 15576485 unique ideals
 103. Fri Dec  4 12:58:14 2015  reduce to 16067429 relations and 15523474 ideals in 4 passes
 104. Fri Dec  4 12:58:14 2015  max relations containing the same ideal: 64
 105. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 0 large ideals: 17428
 106. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 1 large ideals: 9356
 107. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 2 large ideals: 107211
 108. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 3 large ideals: 644587
 109. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 4 large ideals: 2050104
 110. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 5 large ideals: 3817270
 111. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 6 large ideals: 4354129
 112. Fri Dec  4 12:58:18 2015  relations with 7+ large ideals: 5067344
 113. Fri Dec  4 12:58:18 2015  commencing 2-way merge
 114. Fri Dec  4 12:58:27 2015  reduce to 10327888 relation sets and 9783933 unique ideals
 115. Fri Dec  4 12:58:27 2015  commencing full merge
 116. Fri Dec  4 13:03:50 2015  memory use: 1358.1 MB
 117. Fri Dec  4 13:03:51 2015  found 4651133 cycles, need 4634133
 118. Fri Dec  4 13:03:53 2015  weight of 4634133 cycles is about 556834034 (120.16/cycle)
 119. Fri Dec  4 13:03:53 2015  distribution of cycle lengths:
 120. Fri Dec  4 13:03:53 2015  1 relations: 174088
 121. Fri Dec  4 13:03:53 2015  2 relations: 270076
 122. Fri Dec  4 13:03:53 2015  3 relations: 315249
 123. Fri Dec  4 13:03:53 2015  4 relations: 323307
 124. Fri Dec  4 13:03:53 2015  5 relations: 330039
 125. Fri Dec  4 13:03:53 2015  6 relations: 326396
 126. Fri Dec  4 13:03:53 2015  7 relations: 318456
 127. Fri Dec  4 13:03:53 2015  8 relations: 307270
 128. Fri Dec  4 13:03:53 2015  9 relations: 291282
 129. Fri Dec  4 13:03:53 2015  10+ relations: 1977970
 130. Fri Dec  4 13:03:53 2015  heaviest cycle: 28 relations
 131. Fri Dec  4 13:03:55 2015  commencing cycle optimization
 132. Fri Dec  4 13:04:06 2015  start with 43104087 relations
 133. Fri Dec  4 13:06:08 2015  pruned 2077446 relations
 134. Fri Dec  4 13:06:08 2015  memory use: 1107.1 MB
 135. Fri Dec  4 13:06:08 2015  distribution of cycle lengths:
 136. Fri Dec  4 13:06:08 2015  1 relations: 174088
 137. Fri Dec  4 13:06:08 2015  2 relations: 276725
 138. Fri Dec  4 13:06:08 2015  3 relations: 328485
 139. Fri Dec  4 13:06:08 2015  4 relations: 336732
 140. Fri Dec  4 13:06:08 2015  5 relations: 347110
 141. Fri Dec  4 13:06:08 2015  6 relations: 342659
 142. Fri Dec  4 13:06:08 2015  7 relations: 335874
 143. Fri Dec  4 13:06:08 2015  8 relations: 323103
 144. Fri Dec  4 13:06:08 2015  9 relations: 306114
 145. Fri Dec  4 13:06:08 2015  10+ relations: 1863243
 146. Fri Dec  4 13:06:08 2015  heaviest cycle: 28 relations
 147. Fri Dec  4 13:06:19 2015  RelProcTime: 2986
 148. Fri Dec  4 13:06:19 2015  elapsed time 00:49:46
 149. Sat Dec  5 09:11:13 2015  
 150. Sat Dec  5 09:11:13 2015  
 151. Sat Dec  5 09:11:13 2015  Msieve v. 1.53 (SVN 984)
 152. Sat Dec  5 09:11:13 2015  random seeds: 18dac42b 0df18a30
 153. Sat Dec  5 09:11:13 2015  factoring 1136359884772129416039859690323853784270279439143775277072379985412462814781169172437992158542055435495498415319484201766334015519437849379125752022316694114166666994065763689933486100447326253195439089450297530604502339 (220 digits)
 154. Sat Dec  5 09:11:13 2015  commencing number field sieve (220-digit input)
 155. Sat Dec  5 09:11:13 2015  R0: -8206905916681621247496025280245410469
 156. Sat Dec  5 09:11:13 2015  R1: 1
 157. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A0: -1
 158. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A1: 0
 159. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A2: 0
 160. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A3: 0
 161. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A4: 0
 162. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A5: 0
 163. Sat Dec  5 09:11:13 2015  A6: 2269
 164. Sat Dec  5 09:11:13 2015  skew 1.00, size 5.270e-11, alpha -1.492, combined = 1.994e-12 rroots = 2
 165. Sat Dec  5 09:11:13 2015  
 166. Sat Dec  5 09:11:13 2015  commencing linear algebra
 167. Sat Dec  5 09:11:14 2015  read 4634133 cycles
 168. Sat Dec  5 09:11:24 2015  cycles contain 15766919 unique relations
 169. Sat Dec  5 09:13:13 2015  read 15766919 relations
 170. Sat Dec  5 09:13:38 2015  using 20 quadratic characters above 4294917295
 171. Sat Dec  5 09:15:08 2015  building initial matrix
 172. Sat Dec  5 09:18:52 2015  memory use: 2028.7 MB
 173. Sat Dec  5 09:18:54 2015  read 4634133 cycles
 174. Sat Dec  5 09:18:55 2015  matrix is 4633956 x 4634133 (2165.7 MB) with weight 632944437 (136.58/col)
 175. Sat Dec  5 09:18:55 2015  sparse part has weight 516753963 (111.51/col)
 176. Sat Dec  5 09:19:48 2015  filtering completed in 2 passes
 177. Sat Dec  5 09:19:49 2015  matrix is 4633879 x 4634056 (2165.7 MB) with weight 632940734 (136.58/col)
 178. Sat Dec  5 09:19:49 2015  sparse part has weight 516752338 (111.51/col)
 179. Sat Dec  5 09:20:11 2015  matrix starts at (0, 0)
 180. Sat Dec  5 09:20:12 2015  matrix is 4633879 x 4634056 (2165.7 MB) with weight 632940734 (136.58/col)
 181. Sat Dec  5 09:20:12 2015  sparse part has weight 516752338 (111.51/col)
 182. Sat Dec  5 09:20:12 2015  saving the first 48 matrix rows for later
 183. Sat Dec  5 09:20:13 2015  matrix includes 64 packed rows
 184. Sat Dec  5 09:20:14 2015  matrix is 4633831 x 4634056 (2074.0 MB) with weight 538334379 (116.17/col)
 185. Sat Dec  5 09:20:14 2015  sparse part has weight 497352247 (107.33/col)
 186. Sat Dec  5 09:20:14 2015  using block size 8192 and superblock size 1966080 for processor cache size 20480 kB
 187. Sat Dec  5 09:20:37 2015  commencing Lanczos iteration (7 threads)
 188. Sat Dec  5 09:20:37 2015  memory use: 1742.5 MB
 189. Sat Dec  5 09:20:49 2015  linear algebra at 0.0%, ETA 9h17m
 190. Sat Dec  5 09:20:53 2015  checkpointing every 490000 dimensions
 191. Sat Dec  5 17:26:44 2015  lanczos halted after 73279 iterations (dim = 4633831)
 192. Sat Dec  5 17:26:50 2015  recovered 34 nontrivial dependencies
 193. Sat Dec  5 17:26:50 2015  BLanczosTime: 29737
 194. Sat Dec  5 17:26:50 2015  elapsed time 08:15:37
 195. Sat Dec  5 17:26:50 2015  
 196. Sat Dec  5 17:26:50 2015  
 197. Sat Dec  5 17:26:50 2015  Msieve v. 1.53 (SVN 984)
 198. Sat Dec  5 17:26:50 2015  random seeds: 81b7e83f ec108c6b
 199. Sat Dec  5 17:26:50 2015  factoring 1136359884772129416039859690323853784270279439143775277072379985412462814781169172437992158542055435495498415319484201766334015519437849379125752022316694114166666994065763689933486100447326253195439089450297530604502339 (220 digits)
 200. Sat Dec  5 17:26:50 2015  commencing number field sieve (220-digit input)
 201. Sat Dec  5 17:26:50 2015  R0: -8206905916681621247496025280245410469
 202. Sat Dec  5 17:26:50 2015  R1: 1
 203. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A0: -1
 204. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A1: 0
 205. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A2: 0
 206. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A3: 0
 207. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A4: 0
 208. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A5: 0
 209. Sat Dec  5 17:26:50 2015  A6: 2269
 210. Sat Dec  5 17:26:50 2015  skew 1.00, size 5.270e-11, alpha -1.492, combined = 1.994e-12 rroots = 2
 211. Sat Dec  5 17:26:50 2015  
 212. Sat Dec  5 17:26:50 2015  commencing square root phase
 213. Sat Dec  5 17:26:50 2015  reading relations for dependency 1
 214. Sat Dec  5 17:26:51 2015  read 2316853 cycles
 215. Sat Dec  5 17:26:54 2015  cycles contain 7884628 unique relations
 216. Sat Dec  5 17:27:40 2015  read 7884628 relations
 217. Sat Dec  5 17:28:10 2015  multiplying 7884628 relations
 218. Sat Dec  5 17:36:13 2015  multiply complete, coefficients have about 271.74 million bits
 219. Sat Dec  5 17:36:14 2015  initial square root is modulo 75181
 220. Sat Dec  5 17:44:54 2015  sqrtTime: 1084
 221. Sat Dec  5 17:44:54 2015  p91 factor: 2132511512443414333678564691107777973475861603076069009971937493950396472549072567490874627
 222. Sat Dec  5 17:44:54 2015  p129 factor: 532873974251185874870260239618395036338610187500129178927301700770853208890035150980092485967757603488674407284211962191930161857
 223. Sat Dec  5 17:44:54 2015  elapsed time 00:18:04
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top