Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

6/6/2014

aokihagane Jun 22nd, 2014 303 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1) Thêm vào giao diện người dùng
 2. Nút "Gỡ bỏ toàn bộ thiết bị" được thêm vào trong giao diện cải biến
 3. Nút "Hủy bỏ expedition" được thêm vào trong giao diện expedition bằng cách click vào expedition tương ứng để hủy bỏ.
 4. 2) Tàu mới có Kai Ni (không cần blueprint)
 5. Hiryuu
 6. 3) Tàu mới
 7. Tàu tiếp tế tàu ngầm Taigei
 8. Có thể biến thể thành Tàu sân bay hạng nhẹ Ryuuhou bằng cách sử dụng 1 blueprint
 9. Drop từ tất cả map chiến dịch mở rộng và World 3+ Boss nodes S Rank (chưa xác nhận, nhưng cô ấy drop từ 2-5, 5-2, 5-4).
 10. 4) Nhiệm vụ mới
 11. Triệu tập biến thể mới của "Hàng không chiến đội số 2"
 12. Xuất phát "Hàng không chiến đội số 2"
 13. Chuyển đổi loại thủy phi cơ
 14. Triệu tập "Hạm đội tàu ngầm số 6"
 15. Chiến dịch giao chiến tàu ngầm nước xanh
 16. Chiến dịch mở rộng tàu ngầm nước xanh
 17. 5) New equipment
 18. HI-type 40mm Twin Machine Gun
 19. Type 97 Torpedo Bomber (Tomonaga Squadron)
 20. Tenzan Model 12 (Tomonaga Squadron)
 21. 53cm Submarine Bow Torpedo Mount (8 tubes)
 22. Type 21 Zero Fighter (Skilled)
 23. Type 99 Dive Bomber (Skilled)
 24. 6) BGM mới
 25. "Sự phản công của Hiryuu" ở các map 2-4, 3-4, 4-4, 5-2
 26. 7) Lời thoại thêm vào
 27. Shouhou Kai nhận được lời thoại tiếp tế, sortie và cưới mới
 28. 8) Sửa chữa lỗi
 29. Giao diện expedition bây giờ sẽ hiển thị tên hạm đội
 30. Khi gửi đi một expedition, flagship của hạm đội được chọn sẽ nói lời thoại khi sortie.
 31. Sửa các lỗi hiển thị xếp hạng khác nhau
 32. Khi hiện đại hóa may mắn, giá trị chính xác sẽ được hiển thị
 33. Naka Kai: lời thoại tiếp tế được thay đổi
 34. Haguro Kai2: cảnh cưới được sửa chữa
 35. 9) Expedition mới
 36. Chiến dịch tàu ngầm nước xanh
 37. Expedition này yêu cầu tàu ngầm chuyên chở thủy phi cơ, Taigei, và 4 tàu ngầm.
 38. 10) Cấp chỉ huy tối đa được tăng lên lv120
 39. 11) Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình) bây giờ có thể tìm thấy thông qua chế tạo
 40. 12) Tỉ lệ drop Urakaze được tăng lên đến cả những map bình thường
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top