MeehoweCK

Untitled

Sep 26th, 2020
840
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* FUNKCJE
 6. składnia:
 7. typ_zwracany nazwa_funkcji([zmienne_podawane_do_funkcji])
 8. {
 9.     ciało_funkcji (instrukcje do wykonania)
 10. }
 11. */
 12.  
 13. // funkcja, która nic nie zwraca i nic nie pobiera
 14. void funkcja1()
 15. {
 16.     cout << "Wywolano funkcje, ktora wyswietla na ekranie ten tekst.\n";
 17. }
 18.  
 19. // funkcja, która nic nie zwraca, ale pobiera zmienne
 20. void funkcja2(int a, int b)
 21. {
 22.     cout << "Suma dodawania liczb " << a << " i " << b << " jest liczba " << a + b << endl;
 23. }
 24.  
 25. // funkcja zwracająca wartość, ale nie pobierająca żadnych zmiennych
 26. bool funkcja3()
 27. {
 28.     cout << "To jest wywolanie funkcji, ktora zwraca wartosc true.\n";
 29.     return true;        // zwrócenie wartości true (i wyjście z funkcji)
 30. }
 31.  
 32. // funkcja zwracająca wartość i pobierająca zmienne
 33. double iloraz(int a, int b)
 34. {
 35.     return 1.0 * a / b;
 36. }
 37.  
 38. int main()
 39. {
 40.     funkcja1();     // wywołanie funkcji
 41.     funkcja2(3, 5);     // wywołując funkcję w ten sposób, przypisujemy początkowe wartości zmiennych (a = 3, b = 5)
 42.     funkcja2(10, 6);
 43.     int x = 6;
 44.     int y = 11;
 45.     funkcja2(x, y);     // wywołując funkcję w ten sposób, początkowe wartości zmiennych a i b przyjmą aktualne wartości zmiennych x i y
 46.     bool pf = funkcja3();       // zmiennej pf przypisujemy wartość zwróconą przez funkcję funkcja3
 47.     cout << pf << endl;
 48.     cout << iloraz(x, y) << endl;
 49.     cout << iloraz(123, 17) << endl;
 50.     return 0;
 51. }
RAW Paste Data