SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="pl">
 3.     <head>
 4.         <title>Opis elementów szablonu HTML5</title>
 5.         <meta charset="UTF-8" />
 6.     </head>
 7.  
 8.     <body>
 9.         <h1>Opis poszczególnych elementów szablonu HTML5</h1>
 10.         <h2>(opracował Daniel Rogowski z ZSLiT)</h2>
 11.  
 12.         <p>
 13.             &lt;!DOCTYPE html&gt;
 14.             <br />
 15.             <i>Informuje przeglądarkę, że będziemy używać standardu HTML5.</i>
 16.         </p>
 17.  
 18.         <p>
 19.             &lt;html lang="pl"&gt;
 20.             <br/>
 21.             <i>Informuje przeglądarkę o początku dokumentu HTML, przy okazji określając język           dokumentu (język polski).</i>
 22.         </p>
 23.  
 24.         <p>
 25.             &lt;head&gt;
 26.             <br/>
 27.             <i>Rozpoczęcie sekcji head (sekcja konfiguracji strony).</i>
 28.         </p>
 29.  
 30.         <p>
 31.             &lt;title&gt;Tytuł strony&lt;/title&gt;
 32.             <br/>
 33.             <i>Określa tytuł strony wyświetlany m. in. w pasku tytułu okna przeglądarki.</i>
 34.         </p>
 35.  
 36.         <p>
 37.             &lt;meta charset="UTF-8"/&gt;
 38.             <br/>
 39.             <i>Określenie strony kodowej pliku HTML, umożliwia obsługę polskich znaków.</i>
 40.         </p>
 41.  
 42.         <p>
 43.             &lt;meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /&gt;
 44.             <br/>
 45.             <i>Opcjonalna linijka, wymusza zgodność strony z bardzo starymi przeglądarkami.</i>
 46.         </p>
 47.  
 48.         <p>
 49.             &lt;meta http-equiv="Reply-To" content="kontakt@danielrogowski.pl"&gt;
 50.             <br />
 51.             <i>Adres e-mail do kontaktu, widoczny w wynikach wyszukiwania,</i>
 52.         </p>
 53.  
 54.         <p>
 55.             &lt;meta http-equiv="Creation-Date" content="Mon, 09 Sep 2019 09:47 GMT"/&gt;
 56.             <br />
 57.             <i>Data i godzina utworzenia dokumentu - wartość ta może być używana na przykład przez          roboty sieciowe.</i>
 58.         </p>
 59.  
 60.         <p>
 61.             &lt;meta http-equiv="Last-Modified" content="Mon, 09 Sep 2019 09:48 GMT"/&gt;
 62.             <br />
 63.             <i>Data i godzina ostatniej modyfikacji dokumentu - wartość ta może być używana przez        roboty sieciowe w celu ustalenia, która wersja zaindeksowanego dokumentu jest                      nowsza.</i>
 64.         </p>
 65.  
 66.         <p>
 67.             &lt;meta http-equiv="Expires" content="Wed, 09 Sep 2020 09:47 GMT"/&gt;
 68.             <br />
 69.             <i>Określenie daty wygaśnięcia dokumentu - wartość ta może być używana m. in. przez               wyszukiwarki.</i>
 70.         </p>
 71.         <p>
 72.             &lt;meta http-equiv="Refresh" content="10"/&gt;
 73.             <br />
 74.             <i>Po umieszczeniu takiego znacznika, strona będzie automatycznie odświeżała się co 10           sekund.</i>
 75.         </p>
 76.  
 77.         <p>
 78.             &lt;meta name="author" content="Daniel Rogowski"/&gt;
 79.             <br />
 80.             <i>Może informować o autorze całej witryny lub o autorze aktualnie wyświetlanej               podstrony.</i>
 81.         </p>
 82.  
 83.         <p>
 84.             &lt;meta name="keywords" content="metatagi, znaczkiki, head, meta"/&gt;
 85.             <br />
 86.             <i>Umożliwa podanie słów kluczowych opisujących stronę. Ponieważ był on niegdyś           przedmiotem różnych nadużyć, Google już od dawna nie interpretuje tego znacznika, ale          dalej może być wykorzystywane przez mniej znane wyszukiwarki.</i>
 87.         </p>
 88.  
 89.         <p>
 90.             &lt;meta name="description" content="Opis strony"/&gt;
 91.             <br />
 92.             <i>Najważniejszy znacznik, jeśli mówimy o optymalizacji strony pod wyszukiwarki. Pozwala           na ustawienie opisu, który jest wyświetlany w wyszukiwarkach pod tytułem strony. Dobrze          uzupełniony znacznik description pozwala poprawić pozycję strony we wszystkich znanych           wyszukiwarkach.</i>
 93.         </p>
 94.  
 95.         <p>
 96.             &lt;link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"/&gt;
 97.             <br />
 98.             <i>Umożliwia wstawienie na stronę ikonki, która jest wyświetlana między innymi na pasku          zakładek.</i>
 99.         </p>
 100.  
 101.         <p>
 102.             <u>Pomiędzy znacznikami head umieszczamy informacje takie jak opis strony, słowa        kluczowe, nazwa autora, a także dowiązania do arkuszy CSS i skryptów JS.</u>
 103.         </p>
 104.  
 105.         <p>
 106.             &lt;/head&gt;
 107.             <br/>
 108.             <i>Koniec sekcji head (sekcji konfiguracji strony).</i>
 109.         </p>
 110.  
 111.         <p>
 112.             &lt;body&gt;
 113.             <br/>
 114.             <i>Początek sekcji body (sekcja zawartości strony).</i>
 115.         </p>
 116.  
 117.         <p>
 118.             <u>Pomiędzy znacznikami body umieszczamy treść strony, czyli wszystkie teksty, obrazki         i tym podobne.</u>
 119.         </p>
 120.  
 121.         <p>
 122.             &lt;/body&gt;
 123.             <br />
 124.             <i>Koniec sekcji body (sekcji zawartości strony).</i>
 125.         </p>
 126.  
 127.         <p>
 128.             &lt;/html&gt;
 129.             <br />
 130.             <i>Koniec dokumentu HTML.</i>
 131.         </p>
 132.     </body>
 133. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top