daily pastebin goal
9%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 27th, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Napisać procedurę która bedzie miec parametr @kod_woj i @pensja
 2. *** którea pokazae miasta z tego województwa w których nie ma etatu z taką (lub wyższą) pensją
 3. */
 4.  
 5. create procedure mypro (@kod_woj char(3), @pensja int) as
 6.  
 7.     select m.id_miasta, m.nazwa into #T
 8.     from woj w join miasta m on (w.kod_woj = m.kod_woj)
 9.     where w.kod_woj = @kod_woj
 10.    
 11.     select #T.nazwa
 12.     from #T
 13.     where not exists (
 14.         select e.pensja
 15.         from #T
 16.         join osoby o on (#T.id_miasta = o.id_miasta)
 17.         join etaty e on (e.id_osoby = o.id_osoby)
 18.         where (e.pensja >= @pensja) )
 19. go
 20.  
 21. exec mypro @kod_woj='VSN', @pensja=4200
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top