Kribo

Halveringstid NN-3

Aug 3rd, 2020
157
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import numpy as np
 2. import matplotlib.pyplot as plt
 3. #Funksjon som gir kor mange prosent som er igjen av stoffet.
 4. def p(t,h):
 5.     return  0.5**(t/h)*100
 6.  
 7. #Be om verdier for t og h.
 8. t = np.linspace(0, float(input("Kor lang tid skal gå? ")), 1000)
 9. h = float(input("Kva er halveringstida? "))
 10.  
 11. #Lag graf.
 12. fig = plt.figure()
 13. ax1 = fig.add_subplot(111)
 14. ax1.grid(True)
 15.  
 16. x = t
 17. y = p(t,h)
 18.  
 19. ax1.plot(x,y)
RAW Paste Data