Advertisement
Parastais

Sundanese Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 26th, 2014
193
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Sundanese
 3. LocalizedName=Basa Sunda
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=Sukma & Risa Gemala
 6. LocaleID=9999
 7. LocaleWinName=LANG_SUNDANESE
 8. LocaleCode2=su
 9. LocaleCode3=sun
 10. LanguageCode=su
 11. Localeglibc=su
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Bolay
 17. BUTTON_REVERT=&Mulang
 18. BUTTON_YES=&Muhun
 19. BUTTON_NO=&Henteu
 20. BUTTON_REMIND=Ingetan deui
 21. COLOR_PINK=Beureum Ngora
 22. COLOR_RED=Beureum
 23. COLOR_ORANGE=Oranyeu
 24. COLOR_YELLOW=Koneng
 25. COLOR_GREEN=Hejo
 26. COLOR_BLUE=Bulao
 27. COLOR_PURPLE=Ungu
 28. COLOR_VIOLET=Nila
 29. COLOR_BLACK=Hideung
 30. COLOR_WHITE=Bodas
 31. COLOR_GRAY=Kulawu
 32. COLOR_SILVER=Perak
 33. COLOR_BRONZE=Beureum Kolot
 34. COLOR_GOLD=Emas
 35. COLOR_BROWN=Cokelat
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Jalankeun
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Jalankeun salaku Admin
 40. APP_MENU_RENAME=Ganti &Nagarana
 41. APP_MENU_HIDE=&Sumputkeun
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Pindah ka &Luhur
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Pindah ka &Handap
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Tembrakeun &Ikon nu Nyumput
 45. APP_MENU_REFRESH=Seger&keun
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Udar Instalasi
 47. APP_MENU_HELP=Pitulung
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Jalankeun Otomatis
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Sungsi di dieu
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Tembrakeun Maneuh Kabeh Aplikasi
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Tembrakeun Kategori dina pidangan Aplikasi
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Kabeh Aplikasi Portabel
 53. APP_MENU_BACK=Mulang
 54. APP_MENU_CATEGORY=Kategori
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Tambah Kategori Anyar
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Kaatraan
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Pamekar
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Atikan
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Kaulinan
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gambar jeung Grafis
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik jeung Video
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantor
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistem Operasi
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Kaamanan
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Parabot
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Liana
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE tina $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Dokumen
 71. ICON_MUSIC=&Musik
 72. ICON_PICTURES=&Foto
 73. ICON_VIDEOS=&Video
 74. ICON_EXPLORE=&Sungsi
 75. ICON_BACKUP=&Cadangan
 76. ICON_MANAGE_APPS=Atur Aplikasi
 77. ICON_OPTIONS=&Panataan
 78. ICON_HELP=&Pitulung
 79. ICON_SEARCH=&Teangan
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ganti Galur
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ganti Ikon
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Ganti Galur Dokumen
 83. ICON_MENU_RESET=Ka Panataan Awal
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Pariksa Pamutahiran
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Undeur Aplikasi
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Dumasar Kategori
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Dumasar Ngaran
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Aplikasi Anyar
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Anyar keneh dimutahirkeun
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Remen Dipake
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Pasang Aplikasi Sacara Manual
 92. MENU_BACKUP=Jieun &Cadangan
 93. MENU_RESTORE=&Pulangkeun tina Cadangan
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Aksara &Leutik
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Aksara Ba&dag
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Pa&sang Aplikasi
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Pi&ceun Aplikasi
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Segerkeun Ikon
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Undeur Aplikasi...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Panata &Basa
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Tembrakeun &Ikon Portabel
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Sumputkeun Ikon &Desktop
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Jejer
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Tambahan Jejer Anyar
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Jejer baku PortableApps.com
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparansi
 107. MENU_HELP_ABOUT=&Ngeunaan Program
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Pariksa Pa&mutahiran
 109. MENU_HELP_DONATE=Nyumbang ka PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Rojongan
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Sungsi &Drive
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Sungsi &Komputer
 113. MENU_SEARCH_WEB=Sungsi &Internet
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=&Leupaskeun
 116. MENU_TRAY_EXIT=Ka&luar
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Aplikasi Portable:%RUNNINGAPPS% hurung keneh. Tutup sakabeh Aplikasi Portabel samemeh ngaleupaskeun parabot.
 118. INVALID_INSTALLER=Pamasang program lain format PortableApps.com.  Aplikasi portabel ieu kawasna geus dirobah atawa teu sapinuhna portabel jeung alusna mah ulah digunakeun tanpa mariksa sumber ieu koropak.  Rek angger dipasangkeun?
 119. CHECK_DRIVE=&Pariksa Kasalahan dina Drive
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Mariksa kasalahan dina drive %DRIVE% ...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Tengetkeun: Autorun Robah
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform geus manggihan ayana parobahan dina panataan koropak autorun dina parabot ieu.  Parobahan ieu bisa wae ku lantaran tepana virus atawa spyware atawa aplikasi sejen nu ngaropea file autorun ieu. Lamun anjeun henteu rumasa milampah eta parobahan, alusna pariksakeun heula parabot ieu pikeun miceun virus jeung spyware ayeuna keneh.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Karesep
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Tembrakeun Platform PortableApps.com
 133. ALWAYS_ON_TOP=&Luhureun program sejen
 134. HIDE_ICON=&Sumputkeun Ikon Ieu
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Robah Ngaran
 138. LABEL_ORIGINAL=Ngaran Asli
 139. LABEL_CUSTOM=Alias
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Ngaleupaskeun %APPNAME%?
 143. MESSAGE=PERINGATAN: Ngaleupaskeun hartina bakal mupus Aplikasi Portable jeung sakabeh panataanna  (preferensi, panuduh , jsb).  Dokumen atawa koropak nu diteundeun dina map Dokumen atawa dina folder liana teu kapangaruhan, tapi sakabeh koropak bakal dipupus tina direktori ieu:
 144. QUESTION=Yakin anjeun rek ngaleupaskeun %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Teu bisa ngaleupaskeun %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Ngaleupaskeun %APPNAME%
 149. MESSAGE=Ngaleupaskeun %APPNAME%.  Tungguan...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Pamutahiran
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Rek mariksa versi Platform PortableApps.com panganyarna?
 154. LABEL_CHECKING=Mariksa Pamutahiran...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Taya pamutahiran anyar.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Ngundeur Pamutahiran...
 157. LABEL_UPDATED=Platform PortableApps.com rengse dimutahirkeun
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Panataan
 161. TAB_GENERAL=Umum
 162. TAB_THEMES=Jejer
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Gawebareng Koropak
 165. TAB_FONTS=Aksara
 166. TAB_ADVANCED=Maher
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Panataan Pidangan
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Aksara Badag
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Transparasi Menu
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Pareum (100% Opasitas)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Basa
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Pake ieu basa pikeun sakabeh Aplikasi
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Daptar Gundukan Aplikasi
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Calakan Dumasar Kategori - Karesep jeung nu anyar dipake (layar kahiji).  Nu lianna dumasar Kategori (kadua).
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Calakan Dumasar Abjad - Karesep jeung anyar dipake (layar kahiji).  Nu lianna dumasar Abjad (kadua).
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Dumasar Kategori - Karesep dina runtuyan kahiji jeung Aplikasi lianna digundukkeun dumasar Kategori.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Dumasar Abjad - Karesep dina runtuyan kahiji jeung Aplikasi lianna dipasing-pasing dumasar Abjad.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Pratembrak Jejer
 185. THEMES_ADD_THEME=Tambah Jejer
 186. THEMES_GET_THEMES=Undeur Jejer
 187. THEMES_USE_THEME=Pake Jejer
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Pupus Jejer
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Kelir Ropeaan
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Pratembrak Kelir Ropeaan
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Rata
 196. THEMES_LIGHT=Bengras
 197. THEMES_DARK=Poek
 198. THEMES_DEFAULT=Baku
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Jenis Koropak
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Buka Ku
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikon
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Tambah Jenis Koropak
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Robah Jenis Koropak
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Pupus Jenis Koropak
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Leungitkeun Gawe-bareng Koropak
 206. FONTS_NAME=Ngaran Font
 207. FONTS_FILE=Ngaran Koropak
 208. FONTS_ADD=Tambah Font
 209. FONTS_REMOVE=Pupus Font
 210. FONTS_DISABLE=Leungitkeun Font Portabel
 211. ADVANCED_UPDATER=Panataan Pamutahiran
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Pariksa Pamutahiran...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Unggal dijalankan
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Unggal Poe
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Unggal Jam
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Ukur dina waktu kuring ngaklik Pariksa Pamutahiran
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Update to Beta platform releases
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Ulah disumputkeun Menu mun teu fokus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Mimitian ku Menu Minimal
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Fade Menu Asup jeung Kaluar
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Sumputkeun Ikon Desktop mun dijalankeun
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=ukur nunjuk hiji Ikon pikeun Aplikasi multi Ikon
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Pareuman Layar Kolenyay Mimiti
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Pareuman Papan Serelek
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Henteu kabeh aplikasi ngarojong ieu
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Sumputkeun "Portable" tina Ngaran Aplikasi
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Bukakeun gundukan kategori sacara baku
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=App Directory Settings
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Show Only Open Source Apps
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Show Advanced Apps (Beta, Test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Aplikasi Portabel
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Undeur
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Pasang
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Katerangan
 253. COLUMN_APP_TYPE=Jenis Aplikasi
 254. COLUMN_CATEGORY=Kategori
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Kategori
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Dirilis dina
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Dimutahirkeun dina
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Mariksa aplikasi PortableApps.com...
 260. INTRO_UPTODATE=Kabeh Aplikasi Portabel geus mutahir.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Undeur Aplikasi Portabel anyar
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Pilih Aplikasi Portabel nu rek dipasangkeun ku anjeun tuluy klik %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Pamutahiran Aplikasi Portabel
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Pamutahiran geus sayagi pikeun Aplikasi Portable ieu
 266. DOWNLOAD_HEADING=Ngundeur jeung Masangkeun
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Tungguan , Aplikasi Portabel keur diundeur jeung dipasangkeun
 268. FINISH_HEADING_NEW=Aplikasi Portabel Geus Ditambahkeun
 269. FINISH_TEXT_NEW=Aplikasi Portable anyar anjeun geus dipasangkeun jeung sayagi dina Menu PortableApps.com.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Pamutahiran Rengse
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Aplikasi portable anjeun geus dimutahirkeun jeung sayagi dina Menu PortableApps.com.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Kasalahan
 273. FINISH_TEXT_FAIL=Pamutahiran PortableApps.com can rengse. Cobaan sababaraha waktu deui.
 274. ERROR_NOCONNECTION=Teu bisa nyambung jeung PortableApps.com pikeun nyokot Aplikasi Portabel. Cobaan sababaraha waktu deui.
 275. FIRSTRUN=Anjeun miharep Platform PortableApps.com pikeun mariksa pamutahiran sacara otomatis nalika di jalankeun ?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Platform Perlu Dimutahirkeun
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Ngundeur %CURRENTAPP% ti %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=sesa
 279. DOWNLOADCONNECTING=Nyambungkeun...
 280. DOWNLOADSECOND=detik
 281. DOWNLOADHOUR=jam
 282. DOWNLOADMINUTE=menit
 283. DOWNLOADPLURAL=
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=Ngundeur Gagal: %ERROR% dina koropak %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=Ngundeur tironan ti %CURRENTAPPNAME% teu lumaku jeung teu bisa dipasangkeun. Hal ieu kulantaran pangundeuran nu teu rengse atawa lantaran rereged jaringan liana. Jalankeun deui Pamutahiran mun rengse.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Masang %CURRENTAPP% ti %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Suryakanta
 296. On-Screen Keyboards=Keyboard dina Layar
 297. Database=Database
 298. Packaging=Pamaketan
 299. Portablization=Portbelisasi
 300. Programming Environment=Wengkuan Pemrograman
 301. Servers=Server
 302. Text Editors and IDEs=Panyusun Text jeung IDEs
 303. Web Editors=Panyusun Kaca Web
 304. Astronomy=Astronomi
 305. Dictionaries=Kamus
 306. Geography=Geografi
 307. Genealogy=Pancakaki
 308. Memorization=Panginget
 309. Religion=Agama
 310. Technical Computing=Tehnik Komputer
 311. Typing=Pangetik
 312. Action=Ketak
 313. Adventure=Lalampahan
 314. Arcade=Tunggal
 315. Board=Papan
 316. Card=Kartu
 317. Emulators=Emulasi
 318. Music=Musik
 319. Puzzle=Tarucing
 320. Racing=Balap
 321. Role-Playing=Kaulinan Bagilir
 322. Strategy=Strategi
 323. Diagramming=Diagram
 324. Image Editors=Panyusun Gambar
 325. Image Viewers=Panembrak Gambar
 326. Rendering=Render
 327. Vector Graphics=Gambar Vektor
 328. Browsers=Panyungsi-loka
 329. Chat=Ngadu Bako
 330. Download Managers=Pangokola Undeuran
 331. Email=Surat Elektronik
 332. File Sharing=Babagi-Pake Koropak
 333. FTP Clients=Klien FTP
 334. Podcast Receivers=Panarima Podcast
 335. RSS Readers=Pamaca RSS
 336. Telnet and SSH=Telnet jeung SSH
 337. Audio Editors and Converters=Panyusun jeung Pangonversi Sora
 338. CD/DVD Burning and Authoring=Pameuleum jeung Parabot CD/DVD
 339. Media Players=Pamuter Media
 340. Music Creation and Notation=Parabot jeung Notasi Musik
 341. Video Editors=Panyusun Video
 342. Document Viewers=Panembrak Dokumen
 343. Calculators=Kalkulator
 344. Financial=Finansial
 345. Journaling=Pawarta
 346. Office Suites=Pakantoran
 347. Organization=Organisasi
 348. Sticky Notes=Catetan
 349. Document Tools=Parabot Dokumen
 350. Presentations=Presentasi
 351. Spreadsheets=Pangolah Angka
 352. Word Processors=Pangolah Kecap
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus jeung Antispyware
 354. Password Managers=Pangolah Sandi-Kecap
 355. Secure File Deletion=Pamupus Aman Koropak
 356. Disk Tools=Parabot Disk
 357. File Comparison=Pangompresi Koropak
 358. File Compression and Packaging=Pamaket jeung Pangompresi Koropak
 359. File Managers=Pangolah Koropak
 360. Networking=Jaringan
 361. Remote Connectivity=Sambungan
 362. Synchronization=Sinkronisasi
 363. Task Managers=Pangokola Pancen
 364. Time Wasters=Tamba Kesel
 365. Timers=Pangitung Waktu
 366. Desktop Enhancement=Kalengkepan Desktop
 367. Clipboard Enhancement=Kalengkepan Papan Klip
 368. Uninstallers=Pangleupas Program
 369. Screenshot Tools=Parabot Tewak-Layar
 370. Consoles=Konsol
 371. Unit Conversion=Unit Konversi
 372. Miscellaneous=Rupa-rupa
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement