Advertisement
Guest User

upgrade to ubuntu 16.04 on openvz with old kernel

a guest
Apr 28th, 2017
163
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.94 KB | None | 0 0
 1. problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
 2. dpkg: příliš mnoho chyb, končím
 3. Zpracovávají se spouštěče pro balík libc-bin (2.23-0ubuntu7) …
 4. Při zpracování nastaly chyby:
 5. cron
 6. kmod
 7. initscripts
 8. procps
 9. udev
 10. bluez
 11. module-init-tools
 12. initramfs-tools-core
 13. initramfs-tools
 14. plymouth
 15. mountall
 16. ifupdown
 17. upstart
 18. uuid-runtime
 19. apache2
 20. logrotate
 21. mailman
 22. apparmor
 23. mysql-server-5.7
 24. alsa-utils
 25. ubuntu-drivers-common
 26. keyboard-configuration
 27. console-setup
 28. kbd
 29. console-setup-linux
 30. rsync
 31. bind9
 32. cgmanager
 33. chkrootkit
 34. clamav-base
 35. dovecot-core
 36. dovecot-imapd
 37. dovecot-pop3d
 38. fetchmail
 39. udisks2
 40. gvfs-daemons
 41. gvfs:amd64
 42. gvfs:i386
 43. memcached
 44. mysql-server
 45. openssh-server
 46. postfix
 47. postgrey
 48. rpcbind
 49. sasl2-bin
 50. screen
 51. software-properties-gtk
 52. spamassassin
 53. systemd-shim
 54. wide-dhcpv6-client
 55. sensible-mda
 56. Zpracování zastaveno, protože došlo k příliš mnoha chybám.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement