SHARE
TWEET

CWICZENIE_NR_2_OBRACANIE_OBRAZU

pabloducato Jun 8th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h" //CWICZENIE NR 2 OBRACANIE OBRAZU
 2. #define _USE_MATH_DEFINES
 3. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 4. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (cv::Mat, Scalar)
 5. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <math.h>
 8. #include <iostream>
 9.  
 10. using namespace std;
 11. using namespace cv;
 12. int Speed = 1; //tempo obrotu
 13. int RotateDirection = 0; //kierunek obrotu
 14. double Degrees = 0; //stopnie
 15. bool Rotate(Mat_<uchar> &peppersPixels, Mat_<uchar> &rotatedPeppersPixels);
 16. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 17. {
 18.     // Stworzenie okna w kt├│rym przechwycone obrazy b─Öd─ů wy┼Ťwietlane
 19.     cvNamedWindow("Obracanie obrazu", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 20.     // Pobranie obrazu
 21.     Mat imagePeppers = imread("peppers.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 22.     // Utworzenie obiektu przechowuj─ůcego obraz, kt├│ry b─Ödzie obracany
 23.     Mat rotatedPeppers = imagePeppers.clone();
 24.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiekt├│w Mat
 25.     Mat_<uchar> peppersPixels = imagePeppers;
 26.     Mat_<uchar> rotatedPeppersPixels = rotatedPeppers;
 27.     while(1)
 28.     {
 29.         // Obracanie obrazu
 30.         if(Rotate(peppersPixels, rotatedPeppersPixels) == true)
 31.             break;
 32.         // usuniecie dziur z obrazu ÔÇô filtr medianowy
 33.         medianBlur(rotatedPeppersPixels, rotatedPeppersPixels, 3);
 34.         // Wy┼Ťwietlanie obrazu
 35.         imshow("Obracanie obrazu", rotatedPeppers);
 36.     }
 37.  
 38.     // Niszczenie okna
 39.     cvDestroyWindow("Obracanie obrazu");
 40.     return 0;
 41. }
 42.  
 43. bool Rotate(Mat_<uchar> &peppersPixels, Mat_<uchar> &rotatedPeppersPixels)
 44. {
 45. /* Funkcja obracaj─ůca obraz peppersPixels o liczb─Ö stopni zwi─Ökszan─ů o 1 przy ka┼╝dym kolejnym wywo┼éaniu.
 46. Kiedy liczba stopni dochodzi do 360, nast─Öpuje powt├│rzenie cyklu - ustawienie liczb─Ö stopni na 0.
 47. Wynikowy obraz (obr├│cony) zostaje zapisywany w rotatedPeppersPixels. */
 48. // TODO
 49. //wyznaczenie nowych wspolrzednych dla pikseli
 50. double radians = Degrees * M_PI/180;
 51. //obrot obrazka wzgledem srodka ukladu wspolrzednych
 52. for(int i = 0; i< peppersPixels.rows;i++)
 53. {
 54.     for(int j=0;j<peppersPixels.cols;j++) rotatedPeppersPixels[i][j] = 0;
 55. }
 56. for(int i = 0; i< peppersPixels.rows;i++)
 57. {      
 58.     for(int j=0;j<peppersPixels.cols;j++)
 59.     {
 60.         int X_coordinate, Y_coordinate; //wsp├│┼érz─Ödne punkt├│w obr├│conych (liczby ca┼ékowite)
 61.         X_coordinate = (i - peppersPixels.cols/2) * sin(radians) + (j - peppersPixels.rows/2) * cos(radians) + peppersPixels.rows/2 + 0.5;
 62.         Y_coordinate = (i - peppersPixels.rows/2) * cos(radians) - (j - peppersPixels.cols/2) * sin(radians) + peppersPixels.cols/2 + 0.5;
 63.         if(X_coordinate>= 0 && Y_coordinate>=0 && X_coordinate <peppersPixels.rows && Y_coordinate <peppersPixels.cols)
 64.         {
 65.             rotatedPeppersPixels[X_coordinate][Y_coordinate] = peppersPixels[i][j];
 66.         }
 67.        
 68.     }
 69. }
 70. //kierunek obracania obrazu
 71. if  RotateDirection == 0) //obr├│t w kieruku prawym
 72. {
 73.     Degrees = Degrees + Speed;
 74. }
 75. else if  RotateDirection == 1) //obr├│t w kierunku lewym
 76. {
 77.     Degrees = Degrees - Speed;
 78. }
 79. if (Degrees > 359) //zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu
 80. {
 81.     Degrees = 0;
 82. }
 83. else if (Degrees < -359) //zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu
 84. {
 85.     Degrees = 0;
 86. }
 87. char key = cvWaitKey(1); //oczekiwanie na wcisniecie klawisza
 88. if (key == 27)  //wcisniecie klawisza ESC
 89. {
 90. return true;
 91. }
 92. if (key)
 93.     {
 94.     if (key == 13) //wcisniecie klawisza ENTER
 95.     {
 96.         if  RotateDirection == 0)
 97.         {
 98.             RotateDirection = 1;
 99.         }
 100.         else RotateDirection = 0;
 101.     }
 102.     else if (key == 32)
 103.     {
 104.         Speed++;
 105.             if (Speed > 5)
 106.             {
 107.                 Speed = 1;
 108.             }
 109.     }
 110.     }
 111. return false;
 112. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top