MeehoweCK

Untitled

Aug 19th, 2019
109
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. unsigned nwd(unsigned a, unsigned b)
 6. {
 7.     while(a != b)
 8.         if(a > b)
 9.             a -= b;
 10.         else
 11.             b -= a;
 12.     return a;
 13. }
 14.  
 15. unsigned nww(unsigned a, unsigned b)
 16. {
 17.    
 18. }
 19.  
 20. int main()
 21. {
 22.     cout << "Podaj dwie liczby naturalne: ";
 23.     unsigned a, b;
 24.     cin >> a >> b;
 25.     cout << "Najwiekszy wspolny dzielnik liczb " << a << " i " << b << " wynosi " << nwd(a, b);
 26.     cout << ", a najmniejsza wspolna wielokrotnosc wynosi " << nww(a, b) << endl;
 27.     return 0;
 28. }
RAW Paste Data