daily pastebin goal
33%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 17th, 2018 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <windows.h>
 3. #include <cstdlib>
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <time.h>
 6. #include <algorithm>
 7. #include <math.h>
 8. #include <conio.h>
 9. #include <fstream>
 10.  
 11. using namespace std;
 12.  
 13. char wybor;
 14. string zdanie;
 15. string szukaj;
 16. string usun;
 17. string dopisz;
 18. int pozycja;
 19.  
 20. int main()
 21. {
 22.     cout << "Wpisz jakies Zdanie: ";
 23.     getline(cin,zdanie);
 24.     system("cls");
 25.     cout << "Zdanie: " << zdanie << endl;
 26.     cout << "\n";
 27.     cout << "Co chcesz zrobic?" << endl;
 28.     cout << "[1] Znalezc slowo w tym Zdaniu" << endl;
 29.     cout << "[2] Usunac slowo z tego Zdania" << endl;
 30.     cout << "[3] Dopisac slowo do tego Zdania" << endl;
 31.     wybor=getch();
 32.     switch(wybor)
 33.     {
 34.     case '1':
 35.             system("cls");
 36.             cout << "Jakie slowo chcesz Znalezc: ";
 37.             getline(cin,szukaj);
 38.             system("cls");
 39.             cout << "Slowo do Znalezienia: " << szukaj << endl;
 40.             pozycja=zdanie.find(szukaj);
 41.             if(pozycja!=string::npos)
 42.             {
 43.                 cout << "Znaleziono na Pozycji: " << pozycja;
 44.             } else cout << "Nie znaleziono slowa: " << szukaj;
 45.             break;
 46.     case '2':
 47.             system("cls");
 48.             cout << "Jakie slowo chcesz Usunac: ";
 49.             getline(cin,usun);
 50.             system("cls");
 51.             cout << "Slowo do Usuniecia: " << usun << endl;
 52.             pozycja=zdanie.find(usun);
 53.             if(pozycja!=string::npos)
 54.             {
 55.                 cout << "Znaleziono slowo do usuniecia" << usun << endl;
 56.             } else cout << "Nie znaleziono slowa: " << usun << endl;
 57.  
 58.             break;
 59.     case '3':
 60.             cout << "opcja 3" << endl;
 61.             break;
 62.     default:
 63.         cout << "\n";
 64.         cout << "Nie ma takiego Wyboru!" << endl;
 65.         cout << "Sprobuj Ponownie!" << endl;
 66.     }
 67.  
 68.     getchar();getchar();
 69.     return 0;
 70. }
RAW Paste Data
Top