Josse2819

Untitled

Apr 9th, 2019
2,732
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (Voormalige) studenten van ArtEZ, Graphic Design BA
 2.  
 3. Betreft: Brandbrief m.b.t. beleid Graphic Design Arnhem
 4.  
 5. Beste afdeling Art & Design ArtEZ te Arnhem en geïnteresseerden,
 6.  
 7. Deze open brief is afkomstig van recent afgestudeerden van de bachelor Graphic Design van ArtEZ, Arnhem en heeft als doel de huidige onprofessionele cultuur binnen de afdeling aan de kaak te stellen. Met het oog op de algehele en professionele welzijn van de toekomstige en huidige studenten binnen de afdeling, spreken wij hierover onze serieuze zorgen en bedenkingen uit.
 8.  
 9. Deze bedenkingen zijn in de volgende punten samengevat, bijgevoegd is ook een lijst met incidenten van binnen de afdeling.
 10.  
 11. Werkdruk / kritiek
 12. De werkdruk binnen Graphic Design ArtEZ Arnhem is extreem hoog. Wij als ex-studenten zien zeker de waarde van een hoge werkdruk en stevige kritiek om je als student snel te ontwikkelen, maar wij geloven niet dat de druk zoals deze is, hier nog aan bijdraagt. De druk leidt tot grote uitval, psychiatrische problemen en getalenteerde studenten die al vroeg in de opleiding afhaken. Niet alleen de hoeveelheid werk speelt hierin een rol, maar voornamelijk de kritieken en de manieren waarop deze gegeven werden zijn schrikbarend. Leerlingen worden beledigd, in de groep voor gek gezet en genegeerd. Er zijn grote getalen incidenten waarbij het hoofd van de afdeling Thomas Castro zelf zeer intimiderende uitingen maakt of ongepaste en kwetsende opmerkingen doet jegens zijn studenten. Het lijkt een systematische strategie om studenten een gevoel te geven dat zij niet goed genoeg zijn.
 13.  
 14. Te laat komen / vreemde werktijden,
 15. Docenten komen vaak te laat, moeten vaak eerder weg of laten hun lessen tot laat in de avond doorgaan. Het lijkt hierdoor alsof docenten buitenschoolse zaken boven hun werk met de studenten stellen. Het komt bijvoorbeeld voor dat een docent een bespreking onderbreekt vanwege een telefoontje, mailtje of Skype call. Deze houding werkt ons inziens demotiverend en verhoudt zich niet tot het relatief strikte beleid dat de afdeling jegens haar studenten voert m.b.t. absentie.
 16.  
 17. Vrijheid van meningsuiting
 18. De dynamiek tussen sommige leraren is ook niet bevorderlijk, het lijkt alsof er weinig docenten zijn die afdelingshoofd Thomas Castro op kwalijke zaken durven aan te spreken. Dit is het eerste initiatief van leerlingen om de gang van zaken aan de kaak te stellen. Het feit dat wij dit pas initiëren na ons afstuderen is illustratief voor de vrijheid van meningsuiting die wij tijdens onze studie ervoeren met betrekking tot het functioneren van de afdeling (en haar bestuur) zelf.
 19.  
 20. Wij vinden het vanwege bovengenoemde redenen een belangrijk streven dat binnen Graphic Design ArtEZ Arnhem angst niet de boventoon drijft, omdat dit mede de denk- en leervrijheid van de studenten beperkt, waar deze hoort te dienen om de denkvrijheid te bevorderen. We opperen ook dat er meer ruimte en bewustzijn wordt gecreëerd omtrent een respectvolle, constructieve en met name professionele omgang met de huidige en toekomstige studenten die in deze tijdsgeest past.
 21.  
 22. In de bijlage willen we de ruimte nemen om enkele incidenten van binnen de afdeling op te sommen die over de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Deze incidenten zijn onderdeel geworden van de systematiek en de cultuur die heerst binnen Graphic Design Arnhem.
 23.  
 24. In de hoop dat de afdeling onze boodschap met begrip ontvangt en met daadkracht laat gelden.
 25.  
 26. Hoopvolle groet,
 27.  
 28. Namens ondergetekenden
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37. ……………………………. …………………………….
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42. ……………………………. …………………………….
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47. ……………………………. …………………………….
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52. ……………………………. …………………………….
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57. ……………………………. …………………………….
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62. ……………………………. …………………………….
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67. ……………………………. …………………………….
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72. ……………………………. …………………………….
 73.  
 74. ……………………………. …………………………….
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. ……………………………. …………………………….
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84. ……………………………. …………………………….
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89. ……………………………. …………………………….
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94. ……………………………. …………………………….
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99. ……………………………. …………………………….
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104. ……………………………. …………………………….
 105.  
 106.  
 107.  
 108.  
 109. ……………………………. …………………………….
 110.  
 111.  
 112. ……………………………. …………………………….
 113.  
 114.  
 115.  
 116.  
 117. ……………………………. …………………………….
 118.  
 119.  
 120.  
 121.  
 122. ……………………………. …………………………….
 123.  
 124.  
 125.  
 126.  
 127. ……………………………. …………………………….
 128.  
 129.  
 130.  
 131.  
 132. ……………………………. …………………………….
 133.  
 134.  
 135.  
 136.  
 137. ……………………………. …………………………….
 138.  
 139.  
 140.  
 141.  
 142. ……………………………. …………………………….
 143.  
 144.  
 145.  
 146.  
 147. ……………………………. …………………………….
 148.  
 149.  
 150.  
 151.  
 152. Voorbeelden van incidenten en gebeurtenissen:
 153.  
 154. 1.
 155. In lessen worden mentale spellen gespeeld waarbij Thomas gebruik maakt van zijn positie als hoofd van de afdeling. Als voorbeeld de volgende zin: “Ach jij bent nog maar tweedejaars, jij bent nog niet slim genoeg om dat te kunnen begrijpen.” Tijdens een inhoudelijke discussie over een kunstenaar. Of tegen de graduates: “De eerste jaars maken nog beter werk dan wat jullie doen.” Om vervolgens tegen de eerste jaars te vertellen hoe onder niveau zij zijn in vergelijking met de vorige jaren. Het gevoel geven dat je als student niet goed genoeg bent is een tactiek die veel gebruikt word door Thomas, voor sommige studenten werkt dit als motivatie en drang om beter te worden. Helaas werkt dit voor veel studenten averechts en verlaten ze de academie met een onzeker gevoel.
 156.  
 157. 2.
 158. Een ander onderdeel wat bij deze angst bijdraagt is het op een platform zetten van studenten in groepsverband. Als voorbeeld zouden we het incident tijdens een ontwerp methodiek les willen aankaarten. Een van de studenten presenteerde haar schetsen die te maken had met emotie en de omgang hiervan, vervolgens leek het Thomas een goed idee om zonder weten van de desbetreffende student een experiment uit te voeren. Hij vroeg de student om de ruimte te verlaten en na een paar minuten terug te komen, dit deed de student terwijl Thomas de andere studenten instrueerde om bepaalde kreten naar de student te schreeuwen wanneer zij terug zou komen. Deze handeling werd uitgevoerd en de studente was volledig in shock en voelde zich aangevallen en verdrietig na de aanval met woorden. Vervolgens werd de les voortgezet zonder aandacht te besteden aan haar emoties. Thomas had geen idee van de impact van zijn acties zoals hij dat vaker niet goed kan peilen.
 159.  
 160. 3.
 161. Zo vroeg hij ook een keer aan twee studenten die graag samen werkte; “Trekken jullie elkaar af ofso?” Dit natuurlijk met een grappige toon maar ondanks de poging van een grap was dit een misplaatste opmerking.
 162.  
 163.  
 164.  
 165. 4.
 166. Tijdens een bespreking na het groenlicht moment tijdens het afstuderen. Een leerling fluisterde iets door Thomas zijn praatje heen waardoor Thomas het nodig vond om op hoog volume “Shut the fuck up” te shreeuwen naar de leerling waarna hij zelf door docent heen begon te praten. 
 167.  
 168. 5.
 169. Dan een incident wat aantoont hoe onprofessioneel en asociaal Thomas met zijn personeel omgaat. In november 2015 was er een studietrip naar Milaan waarbij Thomas 9 studenten meenam naar een workshop week waarbij hij les moest geven. Tijdens een van de gezellige diner’s kwam Magda Saarloos aan bod, de studenten en Thomas spraken over haar lessen waarna Thomas liet weten dat Magda ontslagen was. Dit bericht is toen via de studenten die tijdens het diner aanwezig waren doorgespeeld naar studenten die in Nederland aan het studeren waren. Vervolgens is dit bericht weer bij Magda aangekomen, Magda wist zelf nog niet dat ze ontslagen zou gaan worden. Dit was zoals u begrijpt een vreselijk gênant en kwetsend voor beide partijen. De student die haar hiermee confronteerde en Magda zelf.
 170.  
 171. 6.
 172. Wat betreft de verantwoordelijkheid van Thomas rondom het onderwerp geld. Er zijn al meerdere voorvallen geweest waarbij studenten geld hebben misgelopen omdat Thomas niet zijn rol als hoofd van de afdeling kon vervullen. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van de Holland Scholarship, voor deze applicatie is een handtekening van Thomas nodig. De desbetreffende student is 3 maanden voor de deadline begonnen met het proberen te krijgen van deze handtekening, meerdere mailtjes gingen heen en weer waarin werd beloofd de brief te tekenen. Meerdere aanvragen van de student waren niet genoeg om de desbetreffende handtekening te ontvangen. Uiteindelijk heeft de student vanuit de andere kant van de wereld midden in de nacht moeten bellen omdat de handtekening een aantal uur voor de deadline nog niet getekend was. Uiteindelijk heeft de vader van deze student gebeld naar Thomas en toen heeft hij eindelijk, een uur voor de deadline de brief ondertekend.
RAW Paste Data