rootuss

ile zer w wierszu i w całym

Dec 2nd, 2017
189
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     int a,b,c,d,e, n=0;
 10.     int licznik=0, licznik_wszystkie=0;
 11.  
 12.     fstream plik;
 13.     plik.open("dane.txt", ios::in);
 14.  
 15.     if(plik.good()==false) cout<<"Nie mozna otworzyc pliku!";
 16.  
 17.     while (!plik.eof())
 18.        {
 19.             plik>>a>>b>>c>>d>>e;
 20.             cout<<a<<b<<c<<d<<e<<endl;
 21.  
 22.             if(a==0) licznik++;
 23.             if(b==0) licznik++;
 24.             if(c==0) licznik++;
 25.             if(d==0) licznik++;
 26.             if(e==0) licznik++;
 27.  
 28.             cout<<"Ilosc zer w tym wierszu to: "<<licznik<<endl;
 29.             licznik_wszystkie+=licznik;
 30.             licznik=0;
 31.         }
 32.     cout<<endl;
 33.     cout<<"Razem wystapilo zer: " <<licznik_wszystkie<<endl;
 34.  
 35.     plik.close();
 36.     return 0;
 37. }
RAW Paste Data