SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 18th, 2020 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zastosowania grafiki wektorowej
 2. Ma przy tworzeniu rysunkow technicznych, schematow blokowych, diagramów i wykresów
 3.  
 4. W technice komputerowej jest wykorzystywana do opisów czcionek, opisów grafiki trójwymiarowych,
 5. do tworzenia animacji komputerowej
 6.  
 7. Formaty plików
 8. W grafice wektorowej wiele programów ma swoje wewnętrzne formaty zapisów, brak jednak formatów powszechnie stosowanych
 9. - SVG jest uniwersalnym formatem dwuwymiarowej grafiki wektorowej. Powstał z myślą o zastosowaniu na stronach www
 10. - CDR format programu Corel
 11. - SWF format programu adobe flash, może zawierać animacje lub aplety o różnych stopniu interaktywności i funkcjonalnosci
 12. Wiodące przeglądarki wycofują obecnie wsparcie dla adobe flash i nie należy go używać (HTML5)
 13. - DXF format opracowany przez firmę AutoDesk, w którym można zapisywać zarówno rysunki 2D i 3D
 14.  
 15. Adobe Illustlator do projektowania i tworzenia ilustracji
 16. CorelDraw
 17. AutoCAD
 18. AdobeFlash
 19. InScape
 20.  
 21. To, jak gęsto na danej powierzchni są ułożone piksele mówi o rozdzielczości obrazu
 22. Ten rodzaj grafiki najczęściej jest stosowany do cyfrowego zapisu zdjęc lub obrazu ze skanera gdyż wiernie oddaje wszystkie
 23. szczegóły obrazu. Wadą grafiki rastrowej jest to że przy dużym powiększeniu obrazu punkty(piksele) z których on się składa,
 24. zaczynają być widoczne.
 25.  
 26. Piksel - najmniejszy element obrazu wyświetlanego na ekranie monitora
 27.  
 28. Sposoby zapisu obrazu
 29. Obraz zapisany w postaci cyfrowej składa się z leżących obok siebie punktów(pikseli). Ma postać kwadratu lub prostokąta
 30. i wypełniony jest jednym kolorem. Kolor jest definiowany dla każdego piksela osobno. W zależności od palety barw
 31. może przyjmować nawet do 16,7 milionów kolorów. Piksele tworzą siatkę zwaną mapą bitową. Ze względu na to, że obraz składa się
 32. z oddzielnych pikseli przy jego powiększeniu pozyskujemy efekt schodkowania. Po zapisie obrazu cyfrowego stosowane są
 33. różne rodzaje kompresji. Kompresja może być bezstratna (zmniejszeenie objętości pliku nie powoduje pogorszenia jakości obrazu)
 34. lub stratna (po skompresowaniu następuje pogorszenie jakości obrazu)
 35.  
 36. NA JAKOŚĆ OBRAZU WPŁYWAJĄ TAKIE PARAMETRY JAK:
 37. - ROZDZIELCZOŚĆ
 38. - ROZMIAR OBRAZU
 39. - GŁĘBIA KOLORU
 40.  
 41.  
 42. Rozmiar obrazu określa fizyczną wielkość obrazu zdefiniowaną za pomocą dwóch parametrów:
 43. szerokości oraz wysokości. Można go podawać w pikselach, calach i milimetrach.
 44.  
 45. Głębia koloru określa liczbę barw możliwych do uzyskania w obrazie.
 46. Kolor każdego piksela opisywany jest przez określoną liczbę bitów, aby można było odwzorować kolory naturalne, liczba bitów
 47. opisujących kolor nie powinna być mniejsza niż 24.
 48.  
 49. Histogram obrazu to wykres przedstawiający liczbę pikseli o określonej jasności występujących w obrazie. Na podstawie histogramu
 50. można określić cechy obrazu. Obraz o dobrej jakości ma histogram w miarę wyrównany, a jasności pikseli przyjmują wartości od
 51. zera do wartości maksymalnej. W celu poprawienia jakości obrazu można rozciągnąć histogram dzięki temu poprawiona zostanie
 52. rozróżnialność elementów obrazu. Niestety nie doprowadzi to do poprawienia się w obrazie informacji, których tam nie było.
 53. Dla zdjęcia niedoświetlonego dane na histogramie skupiają się z lewej strony osi poziomej, dla prześwietlonego - z prawej
 54. strony osi poziomej. W prawidłowo naświetlonym zdjęciu wykres jest równomierny i z obu stron kończy się wraz z bokami ramki
 55.  
 56. Formaty typów graficznych
 57. - BMP to podstawowy format grafiki rastrowej. Każdy piksel opisany jest przez kolor w formacie RGB. W przypadku obrazów o
 58. dużej rozdzielczości rozmiary plików mogą dochodzić do kilkudziesięciu MB. Zaletą jest bezstratny zapis oraz możliwość otwarcia
 59. pliku w większości programów.
 60.  
 61. - JPG najbardziej znany format graficzny opracowany na potrzeby internetu. Charakteryzuje się dużą kompresją z tego powodu
 62. format jpg jest stosowany do zapisu zdjęć w aparatach cyfrowych, oraz dzięki niewielkim rozmiarom jest najczęściej używanym
 63. formatem zdjęć na stronach internetowych
 64.  
 65. - GIF to format plików graficznych opracowany w celu zapisu prostych obrazów o niewielkiej liczbie kolorów (256). Jest
 66. wykorzystywany przy projektowaniu nagłówków, przycisków, ikon i prostej grafiki. Pozwala na zapisywanie i odtwarzanie prostych
 67. animacji. Umożliwia tworzenie grafik transparentnych, graficznych. Jedną z zalet tego formatu jest niewielki rozmiar plików.
 68. Z tych powodów gif jest często stosowany przy projektowaniu stron internetowych
 69.  
 70. - PNG stanowi połączenie zalet formatów GIF i JPG. Został opracowany z myślą o projektowaniu stron internetowych. Zaletami jest
 71. bezstratna kompresja i tworzenie plików o niewielkich rozmiarach oraz obsługiwanie kanału alfa.
 72.  
 73. - PSD jest formatem programu Adobe Photoshop. Pliki zapisane w tym formacie mogą być odczytywane przez inne programy np. GIMP,
 74. ale przed tą operacją dokument trzeba spłaszczyć (jeżeli zawiera kilka warstw to muszą one zostać połączone w jedną). Format PSD
 75. zapisuje wszystkie elementy formatowania tego programu (warstwy, maski, efekty, przezroczystości). Nie powoduje utraty jakości
 76. obrazu, ale zazwyczaj tworzy pliki o dużych rozmiarach.
 77.  
 78. - TIF pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w skali szarości oraz wielu trybach koloru, przechowuje ścieżki i kanały alfa,
 79. profile koloru i komentarze tekstowe (kompresja bezstratna)
 80.  
 81. - RAW jest zapisem danych z matrycy aparatu, które nie zostały poddane żadnej obróbce
 82.  
 83. MODELE RGB
 84. W tym modelu barw dowolny kolor można uzyskać składając go z trzech podstawowych kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego
 85. Wynika to z właściwości oka ludzkiego, które reaguje na te 3 barwy. Kolory mieszając się dodają swoje wartości i w wartości od
 86. natężenia każdej z barw tworzy w efekcie określony kolor. Jest to tak zwany model addytywny. Ten model najczęsciej stosowany
 87. jest w urządzeniach wyświetlających obraz np. monitory komputerów, telewizory, aparaty fotograficzne i skanery.
 88. Wszystkich kombinacji jest ponad 16 milionów, to tyle kolorów można uzyskać mieszając poszczególne barwy.
 89.  
 90. Kanał alfa
 91. Definiuje przezroczyste obszary grafiki. Jest zapisywany wewnątrz obrazu razem z 3 wartościami modelu barw RGB
 92. Wartość zerowa tego parametru oznacza pełną tego przezroczystość, wartość maksymalna, pełne zabarwienie.
 93.  
 94. Model CMYK
 95. Jest to model barw używany przy rożnego rodzaju wydrukach. Model RGB znakomicie nadaje się do wyswietlania grafiki na ekranie
 96.  
 97. Podstawowymi kolorami nadającymi się do uzyskania określonego koloru w procesie wydruku są kolory będące dopełnieniami barw
 98. modelu RGB. Jest to cyjan maggenta żółty i czarny. Podczas mieszania odejmowane są składowe koloru w celu uzyskania czerni.
 99. Jest to tak zwany model subtraktywny
 100.  
 101. Powstał na bazie sposobu jakie barwy postrzegane są przez człowieka. Otóż człowiek najczęsciej korzysta ze standardowej palety
 102. kolorów. Dobierając barwę, wybiera z palety odpowiedni kolor farby, a dodając kolor biały lub czarny przyciemnia lub rozmywa
 103. kolor podstawowy.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top