desislava_topuzakova

8.2. Минимално число

Nov 28th, 2021
692
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package ForLoop;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class MinNumber_08_02 {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 8.         int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //броят на числата
 9.         //най-малкото число измежду n а брой числа
 10.  
 11.         //всяко число от първото до n-тото -> повтаряме: стойността на числото + проверяваме дали е минимум
 12.         //начало: първото
 13.         //край: n-тото
 14.         //промяна: +1
 15.  
 16.         //алгоритъм за намиране на минимално число
 17.         //1. създаваме променлива за минимално число
 18.         //2. задаваме първоначална стойност -> възможно най-голяма
 19.         //3. всяко число да го проверя дали е минимум
 20.         int min = Integer.MAX_VALUE;
 21.         for (int number = 1; number <= n; number++) {
 22.             int value = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //стойността на числото
 23.             if (value < min) {
 24.                 min = value;
 25.             }
 26.         }
 27.  
 28.         System.out.println("Min number: " + min);
 29.     }
 30. }
 31.  
RAW Paste Data