Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Zeta RP paste

Erdolliel Oct 24th, 2019 (edited) 374 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <align="center"><color="red">CZ/Sk</color><color="green">Zeta-gaming.eu</color></align>
 2.  
 3. Tento server je určen pouze ke hraní RP. Je vyžadováno předchozí ověření znalostí skrze <link="https://zeta-gaming.eu/discord"><b><u>FORMULÁŘ</b></u></link>.
 4. <b>This server is dedicated only for Czech/Slovak RP community.</b>
 5.  
 6. Pravidla;
 7. 1. <indent=5%> IC TK jsou povoleny. OOC TK jsou trestány dle platných pravidel na hlavních serverech a trest se vztahuje i na ně. </indent>
 8. 2. <indent=5%> Spolupráce SCP s kýmkoliv je ZAKÁZANÁ </indent>
 9. 3. <indent=5%> Zákaz voicespamu! EarRape bude automaticky mutenut! Zákaz voicechangerů!</indent>
 10. 4. <indent=5%> Camping je zakázán. </indent>
 11. 5. <indent=5%> Hacky, cheaty a další hráče zvýhodňující prvky jsou zakázány. Využívání herních bugů také. Na serveru jsou přítomni globální moderátoři zajišťující globální bany napříč všemi servery.</indent>
 12. 6. <indent=5%> Pravidla slušného chování jsou na místě! Neurážejte se a snažte se držet pořádek.</indent>
 13. 7. <indent=5%> Majitel, Vedení a Administrátoři mají vždy pravdu ačkoli poslední slovo má pouze a jen Majitel.</indent>
 14. 8. <indent=5%> Snažte se udržovat obecný pořádek a chod hry.</indent>
 15. 9. <indent=5%> Zákaz odpojit se jako poslední SCP nebo jako SCP uzavřené do místnosti. Toto jednání bude řešeno banem...</indent>
 16. 10. <indent=5%> Zákaz sebevraždy jako SCP (Speciálně jako SCP-049-2. SCP-049-2 je u nás extrémně buffovaná).</indent>
 17. 11. <indent=5%> AFK je zakázáno a je považováno za porušení RP. </indent>
 18. 12. <indent=5%> Hrubé porušení pravidel RP bude znamenat trest dle standardních pravidel a permanentní vyloučení z WL. </indent>
 19. 13. <indent=5%> Skákání je povoleno pouze ve velmi omezeném množství. </indent>
 20.  
 21. <indent=5%>Hierarchie administrace je k dispozici na discordu v roomce #administrátoři </indent>
 22.  
 23. <link="https://zeta-gaming.eu/discord"><b><u>Discord Link</b></u></link>
 24. <link="ts3server://82.208.17.213"><b><u>TS3 Link</b></u></link>
 25. <link="https://zeta-gaming.eu"><b><u>Web</b></u></link>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top