SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 18th, 2020 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Pomiary - wiele obserwacji(rekordow) - kazda obsrwacja opisana przez ustalona liczbe cech ( atrybutow)
 2.  
 3. rejestrujemy atrybuty numeryczne, jak wzrost i waga, kategoryczne (zwane
 4. też nominalnymi), jak kolor oczu oraz złożone (formalnie numeryczne, ale
 5. zazwyczaj przetwarzane inaczej), jak odcisk palca i skan siatkówki
 6.  
 7.  
 8. pomiary wzrostu - zmienna losowa z losowym zaburzeniem
 9.  
 10. 3 ---
 11. Grupowanie :
 12.  
 13. Ocena jakosci :
 14.  
 15. odleglosc zwykle ujemnie skorelowana z prawdopodobieństwem np d(x,y) = 1/p(x,y)
 16.  
 17. Odleglosc skupieniowa oraz odleglosc miedzyskupieniowa
 18.  
 19. K Means - losowe centroidy, tworzysz grupy - nowe centroidy to uśrednione środki tych grup, i tka aż nie będzie zmiany
 20.  
 21. SUpervised - maja juz nadane klasy
 22.  
 23. DBScan - sasiedztwo wektorow oddalonych <e, rozpatrzymy dla wektorow jak jest geste to wwzystkie wektory z danej grupy oznaczamy jako rozpatrzone
 24.  
 25. Proces stochastyczny, proces losowy – rodzina zmiennych losowych określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o
 26.  
 27. Szeregiem czasowym nazywamy ci ˛ag (x1,x2,..., xt
 28. ,...)
 29. nast ˛epuj ˛acych po sobie obserwacji pewnego zjawiska.
 30.  
 31. Trend albo tendencja rozwojowa – monotoniczny składnik w modelu zależności badanej cechy statystycznej od czasu.
 32.  
 33. Autokorelacja - Mniej formalnie jest to statystyka opisująca, w jakim stopniu dany wyraz szeregu zależy od wyrazów poprzednich w szeregu czasowym
 34.  
 35. srednia - suma po xi
 36. wariancja - s^2 = 1/n Suma po (xi-srednia)^2
 37. odchylenie - v
 38.  
 39. Rozwazamy zwykle dwa zasadnicze modele: ˙
 40. I addytywny
 41. Xt = Tt +St +Et
 42. ,
 43. I multiplikatywny
 44. Xt = Tt ×St ×Et
 45. ,
 46.  
 47. SMAk (t) = 1/k ∑i=−m xt+j
 48. ,
 49.  
 50. Stacjonarnos´c szeregu czasowego jest podstawowym wymogiem ´
 51. do zbudowania skutecznego modelu predykcji
 52.  
 53. Proces nazywamy stacjonarnym, jezeli dla dowolnych ˙ t,k ∈ T:
 54. I wartos´c oczekiwana jest stała ´
 55. E(Xt) = E(Xt+k ) = µ
 56. I autokowariancja zalezy jedynie od ˙ k
 57.  
 58. Proces stacjonarny (Xt)t∈T złozony wył ˛acznie ze zmiennych losowych ˙
 59. parami nieskorelowanych nazywamy białym szumem.
 60.  
 61.  
 62.  support A → C (nośnik, wsparcie)
 63. supp(A → C) = supp(A ∪ C),
 64.  confidence A → C (wiarygodność, zaufanie)
 65. conf(A → C) = supp(A ∪ C) / supp(A).
 66. lift A → C
 67. lift(A → C) = confidence(A → C) / supp(C) - wplyw
 68.  leverage A → C
 69. leverage(A → C) = supp(A → C) – supp(A) supp(C).
 70.  
 71.  
 72.  Nm = 14, pm1 = 6/14, pm2 = 8/14
 73.  Qm
 74. (F) = 2 * 6/14 * 8/14 = 0.4898
 75.  
 76.  
 77. W bardzo wielu praktycznych problemach, aby usun ˛ac´
 78. niestacjonarnos´c z szeregu czasowego, wystarczy rozwa ´ zy˙ c´
 79. szereg róznic ˙ Xt −Xt−1
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top