Advertisement
Guest User

ultrakabel.c

a guest
May 20th, 2021
75
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.93 KB | None
 1. #include <assert.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <string.h>
 5.  
 6. /**
 7. * Het begin van deze voorbeeldoplossing is een licht aangepaste hashtabel (zie lesvideo 14c.)
 8. * De keys van de hashtabel zijn strings die steden voorstellen, de waardes zijn drie potentieel
 9. * lege strings die rechtstreeks verbonden steden met de key voorstellen.
 10. *
 11. * Het algoritme dat deze hashtabel gebruikt is te vinden vanaf lijn 190.
 12. */
 13.  
 14. #define NAAMLENGTH 100
 15.  
 16. typedef struct {
 17. char naam[NAAMLENGTH];
 18. } Key;
 19.  
 20. typedef struct {
 21. char stad1[NAAMLENGTH];
 22. char stad2[NAAMLENGTH];
 23. char stad3[NAAMLENGTH];
 24. } Waarde;
 25.  
 26. void printKeyWaarde(Key k, Waarde w) { printf("%s -> %s %s %s", k.naam, w.stad1, w.stad2, w.stad3); }
 27.  
 28. unsigned int hash(Key k) {
 29. // gebaseerd op http://www.cse.yorku.ca/~oz/hash.html
 30. unsigned char* s = k.naam;
 31. unsigned int hash = 5381; // priemgetal
 32. while (*s) {
 33. hash = ((hash << 5) + hash) + *s++; /* hash * 33 + karakter */
 34. }
 35. return hash;
 36. }
 37.  
 38. int equals(Key k1, Key k2) { return strcmp(k1.naam, k2.naam) == 0; }
 39.  
 40. typedef struct elem {
 41. Key key;
 42. Waarde waarde;
 43. struct elem* volgende;
 44. } Element;
 45.  
 46. Element* createEl(Key k, Waarde w) {
 47. Element* el = malloc(sizeof(Element));
 48. el->key = k;
 49. el->waarde = w;
 50. el->volgende = NULL;
 51. return el;
 52. }
 53.  
 54. void destroyEl(Element* el) {
 55. if (el != NULL) {
 56. destroyEl(el->volgende);
 57. free(el);
 58. }
 59. }
 60.  
 61. typedef struct {
 62. int lengte;
 63. int gevuld;
 64. Element** elementen;
 65. } HashTabel;
 66.  
 67. HashTabel create() {
 68. HashTabel t = {0, 0, NULL};
 69. return t;
 70. }
 71.  
 72. void destroy(HashTabel* t) {
 73. if (t->lengte > 0) {
 74. assert(t->elementen != NULL);
 75. for (int i = 0; i < t->lengte; ++i) {
 76. destroyEl(t->elementen[i]);
 77. }
 78. free(t->elementen);
 79. t->elementen = NULL;
 80. t->lengte = 0;
 81. t->gevuld = 0;
 82. }
 83. }
 84.  
 85. void print(HashTabel* t) {
 86. printf("lengte %d gevuld %d\n", t->lengte, t->gevuld);
 87. for (int i = 0; i < t->lengte; ++i) {
 88. printf("index %3d", i);
 89. Element* el = t->elementen[i];
 90. while (el != NULL) {
 91. printf(" | ");
 92. printKeyWaarde(el->key, el->waarde);
 93. el = el->volgende;
 94. }
 95. printf("\n");
 96. }
 97. }
 98.  
 99. Element* vind(HashTabel* t, Key k) {
 100. if (t->lengte == 0) {
 101. return NULL;
 102. }
 103. int index = hash(k) % t->lengte;
 104. Element* el = t->elementen[index];
 105. while (el != NULL) {
 106. if (equals(el->key, k)) {
 107. return el;
 108. }
 109. el = el->volgende;
 110. }
 111. return NULL;
 112. }
 113.  
 114. void groei(HashTabel* t);
 115.  
 116. void voegToe(HashTabel* t, Key k, Waarde w) {
 117. if (t->lengte == 0) {
 118. groei(t);
 119. }
 120. int index = hash(k) % t->lengte;
 121. Element* el = t->elementen[index];
 122. if (el == NULL) {
 123. t->elementen[index] = createEl(k, w);
 124. } else if (equals(el->key, k)) {
 125. return; // zit al in tabel
 126. } else {
 127. while (el->volgende != NULL) {
 128. el = el->volgende;
 129. if (equals(el->key, k)) {
 130. return; // zit al in tabel
 131. }
 132. }
 133. el->volgende = createEl(k, w);
 134. }
 135. t->gevuld += 1;
 136. if (t->lengte <= t->gevuld) {
 137. groei(t);
 138. }
 139. }
 140.  
 141. void groei(HashTabel* t) {
 142. HashTabel nieuw = create();
 143. nieuw.lengte = 2 * t->lengte + 1; // 0,1,3,7,15, enz.
 144. nieuw.elementen = malloc(sizeof(Element*) * nieuw.lengte);
 145. for (int i = 0; i < nieuw.lengte; ++i) {
 146. nieuw.elementen[i] = NULL;
 147. }
 148. for (int i = 0; i < t->lengte; ++i) {
 149. Element* el = t->elementen[i];
 150. while (el != NULL) {
 151. voegToe(&nieuw, el->key, el->waarde);
 152. el = el->volgende;
 153. }
 154. }
 155. destroy(t);
 156. t->lengte = nieuw.lengte;
 157. t->gevuld = nieuw.gevuld;
 158. t->elementen = nieuw.elementen;
 159. }
 160.  
 161. int verwijder(HashTabel* t, Key k) {
 162. if (t->lengte == 0) {
 163. return 0;
 164. }
 165. int index = hash(k) % t->lengte;
 166. Element* el = t->elementen[index];
 167. if (el == NULL) {
 168. return 0;
 169. }
 170. if (equals(el->key, k)) {
 171. Element* tmp = el->volgende;
 172. free(el);
 173. t->elementen[index] = tmp;
 174. t->gevuld -= 1;
 175. return 1;
 176. }
 177. while (el->volgende != NULL) {
 178. if (equals(el->volgende->key, k)) {
 179. Element* tmp = el->volgende->volgende;
 180. free(el->volgende);
 181. el->volgende = tmp;
 182. t->gevuld -= 1;
 183. return 1;
 184. }
 185. el = el->volgende;
 186. }
 187. return 0;
 188. }
 189.  
 190. // BEGIN VAN EIGENLIJKE OPLOSSING
 191.  
 192. void voegKabelToe(HashTabel* rechtstreeks, char* van, char* naar){
 193. Key k = {""};
 194. strcpy(k.naam,van);
 195. Element* e = vind(rechtstreeks,k);
 196. if(e==NULL){
 197. Waarde w = {"", "", ""};
 198. strcpy(w.stad1,naar);
 199. voegToe(rechtstreeks,k,w);
 200. }else{
 201. if(strlen(e->waarde.stad2)==0){
 202. strcpy(e->waarde.stad2,naar);
 203. }else{
 204. strcpy(e->waarde.stad3,naar);
 205. }
 206. }
 207. }
 208.  
 209. void initialiseerRechtstreeks(HashTabel* rechtstreeks, char** van, char** naar, int n){
 210. for(int i=0; i<n; ++i){
 211. voegKabelToe(rechtstreeks, van[i],naar[i]);
 212. voegKabelToe(rechtstreeks, naar[i],van[i]);
 213. }
 214. }
 215.  
 216. void verwijderRecursief(HashTabel* rechtstreeks, char* teVerwijderen){
 217. if(teVerwijderen==NULL || strlen(teVerwijderen)==0){
 218. return;
 219. }else{
 220. Key k;
 221. strcpy(k.naam,teVerwijderen);
 222. Element* e = vind(rechtstreeks,k);
 223. if(e!=NULL){
 224. Waarde w = e->waarde;
 225. verwijder(rechtstreeks,k);
 226. verwijderRecursief(rechtstreeks,w.stad1);
 227. verwijderRecursief(rechtstreeks,w.stad2);
 228. verwijderRecursief(rechtstreeks,w.stad3);
 229. }
 230. // else: teVerwijderen al verwijderd
 231. }
 232. }
 233.  
 234. int isVolledigVerbonden(char** van, char** naar, int n){
 235. HashTabel rechtstreeks = create();
 236. initialiseerRechtstreeks(&rechtstreeks, van,naar,n);
 237. print(&rechtstreeks);
 238.  
 239. verwijderRecursief(&rechtstreeks, van[0]);
 240. print(&rechtstreeks);
 241.  
 242. int result = rechtstreeks.gevuld==0;
 243. destroy(&rechtstreeks);
 244.  
 245. return result;
 246. }
 247.  
 248. #define INPUTLENGTH 5
 249.  
 250. int main(){
 251. char* van[INPUTLENGTH] = {"Brussel","Leuven","Antwerpen","Brugge","Gent"};
 252. char* naar[INPUTLENGTH] = {"Leuven","Antwerpen","Brussel","Gent","Kortrijk"};
 253.  
 254. return isVolledigVerbonden(van,naar,INPUTLENGTH);
 255. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement