JakimPL

Kombinacje

Apr 20th, 2020
411
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <map>
 3. #include <vector>
 4. #include <algorithm>
 5. #include <random>
 6.  
 7. constexpr int start = 10;
 8. constexpr int fs = 3;
 9. constexpr double p = 2.0f / 9;
 10. constexpr long games = 100000000;
 11.  
 12. template <typename T>
 13. std::string printVector(std::vector<T> v, int offset = 1)
 14. {
 15.     std::string s;
 16.     unsigned int n = v.size();
 17.     for (unsigned int i = 0; i < n; ++i) {
 18.         s += std::to_string(v[i] + offset);
 19.         if (i < n - 1) {
 20.             s += ", ";
 21.         }
 22.     }
 23.  
 24.     return s;
 25. }
 26.  
 27. unsigned long binomialCoefficient(unsigned int n, unsigned int k)
 28. {
 29.     unsigned long result = 1;
 30.  
 31.     // zachodzi tozsamosc (n, k) = (n, n - k)
 32.     if (k > n - k) {
 33.         k = n - k;
 34.     }
 35.  
 36.     for (unsigned int i = 0; i < k; ++i) {
 37.         result *= n - i;
 38.         result /= i + 1;
 39.     }
 40.  
 41.     return result;
 42. }
 43.  
 44. bool isCombinationOk(unsigned int n, std::vector<unsigned long> combination)
 45. {
 46.     unsigned int r = start;
 47.     std::sort(combination.rbegin(), combination.rend());
 48.     for (unsigned int i = 0; i < n; ++i) {
 49.         if (i == combination.back()) {
 50.             combination.pop_back();
 51.             r += fs;
 52.         }
 53.  
 54.         if (i >= r - 1) {
 55.             return false;
 56.         }
 57.     }
 58.  
 59.     return true;
 60. }
 61.  
 62. unsigned long chooseCombinationSimple(unsigned int n, unsigned int k)
 63. {
 64.     // przypadki krancowe mozna rozwiazac od razu
 65.     unsigned long number = 0;
 66.     if (k > 0 && k <= n) {
 67.         // algorytm dla k >= 1
 68.         std::vector<unsigned long> indices;
 69.  
 70.         for (unsigned int index = 0; index < k; ++index) {
 71.             indices.push_back(index);
 72.         }
 73.  
 74.         // przygotowujemy wszystkie mozliwe kombinacje wraz z wagami, by utworzyc CDF (dyskretna dystrybuante)
 75.         bool end = false;
 76.         while (!end) {
 77.  
 78.             if (isCombinationOk(n, indices)) {
 79.                 std::cout << printVector(indices) << "\n";
 80.                 number++;
 81.             }
 82.  
 83.             // algorytm uklada kombinacje wraz z porzadkiem rosnacym
 84.             // polega on na zwiekszaniu ostatniego indeksu do momentu az to mozliwe, w przeciwnym razie zwiekszamy przedostatni, a nastepne ustawiamy bezposrednio za tym i proces kontynuujemy
 85.             unsigned int id = k - 1;
 86.             while (true) {
 87.                 if (id == k - 1) {
 88.                     if (indices[id] < n - 1) {
 89.                         indices[id]++;
 90.                         break;
 91.                     }
 92.                     // dla przypadku count = 1 algorytm konczy sie po przejsciu calej listy jednokrotnie
 93.                     else if (k == 1) {
 94.                         end = true;
 95.                         break;
 96.                     }
 97.                 } else if (id < k - 1 && indices[id] + 1 != indices[id + 1]) {
 98.                     indices[id]++;
 99.                     break;
 100.                 }
 101.  
 102.                 // jezeli nie da sie zwiekszyc indeksu, zwiekszamy indeks poprzedniego i ustawiamy nastepne indeksy bezposrednio za indeksem poprzedniego
 103.                 indices[id - 1] += 1;
 104.                 for (unsigned int idx = id; idx < k; ++idx) {
 105.                     indices[idx] = indices[idx - 1] + 1;
 106.                 }
 107.  
 108.                 // jezeli nie da sie juz zwiekszyc indeksu, przechodzimy na poprzedni
 109.                 if (indices[id - 1] == n - k + id) {
 110.                     id--;
 111.                     if (id == 0) {
 112.                         end = true;
 113.                         break;
 114.                     }
 115.                 } else {
 116.                     break;
 117.                 }
 118.             }
 119.         }
 120.     }
 121.  
 122.     return number;
 123. }
 124.  
 125. int main(int argc, char **argv)
 126. {
 127.     bool run = (argc >= 2);
 128.     if (run) {
 129.         unsigned int k = std::atoi(argv[1]);
 130.         std::cout << chooseCombinationSimple(start + fs * (k - 1), k) << "\n";
 131.     } else {
 132.         unsigned long total = 0;
 133.         std::map<unsigned int, unsigned int> hits;
 134.         std::random_device rd;
 135.         std::mt19937 e2(rd());
 136.         std::uniform_real_distribution<> dist(0, 1);
 137.  
 138.         for (unsigned int game = 0; game < games; ++game) {
 139.             unsigned int i = 0;
 140.             unsigned int r = start;
 141.             while (i < r) {
 142.                 if (dist(e2) < p) {
 143.                     r += fs;
 144.                 }
 145.  
 146.                 i++;
 147.             }
 148.  
 149.             hits[i]++;
 150.             total += i;
 151.         }
 152.  
 153.         for (std::pair<unsigned int, unsigned int> element : hits) {
 154.             std::cout << element.first << ": " << static_cast<double>(element.second) / games << "\n";
 155.         }
 156.         std::cout << "AVERAGE: " << static_cast<double>(total) / games << "\n";
 157.     }
 158.  
 159.     return 0;
 160. }
RAW Paste Data