SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 24th, 2019 150 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.       IF sy-subrc EQ 0.
 2. * Konfigurace pro položku nalezena.
 3.         lv_conf_index = sy-tabix.
 4.  
 5.         LOOP AT ir_conf_tab->* REFERENCE INTO lr_conf FROM lv_conf_index.
 6.  
 7.           IF lr_conf->vbeln NE lr_item->vbeln OR lr_conf->posnr NE lr_item->posnr.
 8.             CONTINUE. "konfigurace po položku zpracována
 9.           ENDIF.
 10.  
 11.           CASE lr_conf->charc.
 12.             WHEN 'POTISK_ZATKY'.
 13.               lr_item->atwrt    = lr_conf->value.
 14.               lr_item->t_potisk = lr_conf->value_txt.
 15.             WHEN 'LEPENI_ZATKY'.
 16.               lr_item->lepeni   = lr_conf->value.
 17.               lr_item->t_lepeni = lr_conf->value_txt.
 18.             WHEN 'TVAR_HLAVY'.
 19.               lr_item->tvarhlavy   = lr_conf->value.
 20.               lr_item->t_tvarhlavy = lr_conf->value_txt.
 21.             WHEN 'ZATKY_BARVA_SKLA'.
 22.               lr_item->barvaskla   = lr_conf->value.
 23.               lr_item->t_barvaskla = lr_conf->value_txt.
 24.             WHEN 'TESNENI'.
 25.               lr_item->tesneni   = lr_conf->value.
 26.               lr_item->t_tesneni = lr_conf->value_txt.
 27.             WHEN 'ZATKY_POVRCHOVA_UPRAVA'.
 28.               lr_item->povrchuprava   = lr_conf->value.
 29.               lr_item->t_povrchuprava = lr_conf->value_txt.
 30.             WHEN 'LEPENI_HLAVY'.
 31.               lr_item->lepenihlavy   = lr_conf->value.
 32.               lr_item->t_lepenihlavy = lr_conf->value_txt.
 33.             WHEN 'VCSD_UPDATE_VBAP_EAN11'. "EAN z konfigurace
 34.               lr_item->ean11 = lr_conf->value.
 35.           ENDCASE.
 36.  
 37.         ENDLOOP.
 38.  
 39.       ELSE.
 40. * Konfigurace pro položku nenalezena.
 41. * Tady se musí hodnoty atributů nastavit na nějaké výchozí hodnoty viz.
 42. * iniciálizační rutina smartformu YC7_VIN_ETIK2_KR (ještě je tam nějaká ruská verze).
 43. * Pokud zjistíme, že v takových případech
 44. * se stejně nikdy nepůjde do YCGS_EAN, tak by to teoreticky nebylo nutné dělat,
 45. * pokud to nebudu využívat v terminálu.
 46.       ENDIF.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top