SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Match:
 2.     Unranked-Opponent-Found:
 3.         - "&e&l#&r&8&m-----------------------------------------&r&e&l#"
 4.         - ""
 5.         - "    &e&lZapas &r&7- Unranked &a(ladder)"
 6.         - ""
 7.         - "    &b&lProtivnik &7- &e(opponent)"
 8.         - ""
 9.         - "    &e&lMapa &r&7- &a(arena) &7vytvorena &d(author)&7!"
 10.         - "&e&l#&r&8&m-----------------------------------------&r&e&l#"
 11.        
 12.     Ranked-Opponent-Found:
 13.         - "&e&l#&r&8&m-----------------------------------------&r&e&l#"
 14.         - ""
 15.         - "    &e&lZapas &r&7- Ranked &a(ladder)"
 16.         - ""
 17.         - "    &b&Protivnik &7- &e(opponent) (opponentEloDifference) ((opponentElo))"
 18.         - ""
 19.         - "    &e&lMapa &r&7- &a(arena) &7vytvorena &d(author)&7!"
 20.         - "&e&l#&r&8&m-----------------------------------------&r&e&l#"
 21.    
 22.     Starting: "&bZapas zacina za &e(seconds) &bseconds!"
 23.     Started: "&3Zapas zacal!"
 24.     Canceled: "&cZapas byl prerusen:&e(reason)"
 25.  
 26.     End-Sequence:
 27.       - ""
 28.       - "&bPozapasove shrnuti &7(Klikni na jmeno pro zobrazeni)"
 29.       - "(winnerClickables)"
 30.       - "(loserClickables)"
 31.       - ""
 32.      
 33.     Winners: " &3Vitezove &7> &a"
 34.     Losers: " &3Porazeni &7> &c"
 35.     Elo-Changes: "&bZmeny v elu: &a(winner) +(winnersEloChange) &7(winnersNewElo) &c(loser) (losersEloChange) &7(losersNewElo)"
 36.     Enderpearl-Match-Not-Started: "&cEnderperly nemuzes pouzit, dokud zapas nezacne."
 37.     Enderpearl-Cooldown: "&cEnderperly jeste nemuzes pouzit &e(timeLeft)&cs."
 38.     Enderpearl-Cooldown-End: "&cNemuzes znovu hodit enderperly!"
 39.     Health-Hit: "&3(player)&b ma ted &c(hearts) &r(heartIcon)"
 40.     No-Default-Kit: "&cTento zapas nema defaultni inventar, pouzij vlastni kit."
 41.     Custom-Kit-Not-Found: "&cTento kit nebyl nalezen, byl ti nastaven defaultni kit."
 42.     Modify-Block: "&cTento blok nemuzes modifikovat."
 43.     Player-Left: "&c(player) &7opustil zapas."
 44.     Maximum-Build-Limit-Reached: "&cDo vetsi vysky uz nelze stavet!"
 45.  
 46. Death-Messages:
 47.     Player: "&b(player) &7byl zabit hracem &c(killer)&7!"
 48.     Shot: "&b(player) &7byl zastrelen hracem &c(killer)&7!"
 49.     Void: "&b(player) &7spadl do voidu!"
 50.     Fall: "&b(player) &7fell to their death!"
 51.     Lava: "&b(player) &7uhorel v lave na popel!"
 52.     Fire: "&b(player) &7byl upalen!"
 53.     Died: "&b(player) &7zemrel!"
 54.    
 55. Queue:
 56.     Join-Ranked: "&3[Ranked] &bByl jsi pridan do (queue) &c(mode) &bqueue, prosim pockej, nez ti najdeme protivnika."
 57.     Join-Unranked: "&3[Unranked] &bByl jsi pridan do (queue) &c(mode) &bqueue, prosim pockej, nez ti najdeme protivnika."
 58.     Removed: "&cByl jsi odebran z queue."
 59.     Searching: "&eVyhledavam v rozmezi &c(ranges)..."
 60.     No-Arenas: "&cZadne areny nejsou zrovna dostupne, byl jsi odebran z queue."
 61.     Queue-Not-Found: "&cTato queue nebyla nalezena."
 62.     Not-In-Lobby: "&cMusis byt v lobby, aby ses mohl pripojit do queue."
 63.    
 64. Spectate:
 65.     Started: "&cStal jsi se divakem zapasu."
 66.     Finished: "&cUz nejsi divakem zapasu."
 67.     Match-Finished: "&cZapas byl ukoncen."
 68.    
 69.     Teleporter-Used: "&aByl jsi teleportovan k &7(player)&a!"
 70.     Teleporter-Could-Not-Teleport: "&cNebylo mozne te k tomuto hraci teleportovat."
 71.    
 72. Kit-Editor:
 73.     Started: "&ePrave upravujes sve &a(ladder) &ekity."
 74.     Finished: "&eByl jsi poslan zpet na spawn."
 75.     Saved: "&aUlozil sis svuj kit."
 76.     Loaded: "&eTvuj kit byl nacten. Pohybuj si s predmety v hotbaru jak chces."
 77.     Deleted: "&cVymazal sis svuj kit."
 78.     Must-Be-In-Lobby: "&cMusis byt v lobby, aby sis mohl upravovat kity."
 79.    
 80. Misc:
 81.     Ranked-Requirements: "&cMusis jeste vyhrat alespon &e(remaining) &cunranked zapasu, abys mohl hrat ranked."
 82.     Ladder-Not-Found: "&cZebricek nebyl nalezen."
 83.  
 84. Party:
 85.   Prefix: "&8[&bParty&8] &e"
 86.   Party-Chat-Format: "&3(player)&7: (message)"
 87.   Must-Be-In-Lobby: "&cMusis byt v lobby, aby ses mohl pripojit do party!"
 88.   Already-Have-Party: "&cUz jsi soucasti jedne party."
 89.   Did-Not-Provide-Party: "&cNeposkytl jsi party, kdo ktere by ses mohl pripojit."
 90.   Party-Does-Not-Exist: "&cTato party neexistuje."
 91.   Party-Full: "&cTato party je plna."
 92.   Not-Invited: "&cNeobdrzel jsi pozvanku do teto party."
 93.   Did-Not-Provide-Party-Decline: "&cNeposkytl jsi party k zamitnuti."
 94.   Declined-Invite: "&eZamitnul jsi zadost od (party)'."
 95.   Did-Not-Provide-Party-Invite: "&cNeposkytl jsi jmeno hrace k pozvani."
 96.   Does-Not-Have-Party: "&cNejsi soucasti zadne party."
 97.   Must-Be-Party-Leader-To-Invite: "&cMusis byt vudce party, abys mohl pozvat jine hrace."
 98.   Must-Be-Party-Leader-To-Send-Party-Duel-Request: "&cMusis byt vudce party, abys mohl zaslat pozvanku k duelu jine party."
 99.   Cannot-Invite-Yourself: "&cNemuzes pozvat sam sebe."
 100.   Player-Not-Online: "&cTento hrac neni online."
 101.   Player-Already-Invited: "&cTento hrac jiz obdrzel pozvanku."
 102.   Player-Already-In-Your-Party: "&cTento hrac je uz soucasti tve party."
 103.   Player-Is-Not-In-Your-Party: "&cThat player is not in your party."
 104.   Player-Invited: "&e(player) obdrzel pozvanku do party."
 105.   Player-Invited-Target: "&e(player) te pozval do jeho party. &c/party accept (player)"
 106.   Did-Not-Provide-Player-Kick: "&cNeposkytl jsi jmeno hrace, ktereho chces kicknout."
 107.   Must-Be-Leader-To-Kick: "&cMusis byt vudce party, abys mohl kicknout hrace."
 108.   Cannot-kick-Yourself: "&cNemuzes kicknout sam sebe."
 109.   Player-Kick: "&eByl jsi kicknut z party."
 110.   Cannot-Leave-Try-Disband: "&cNemuzes opustit vlastni party. Zkus pouzit /party disband."
 111.   Must-Be-Leader-To-Disband: "&cMusis byt vudce party, abys ji mohl zrusit."
 112.   Could-Not-Find-Subcommand: "&cTento prikaz nebyl nalezen. Zkus /party help."
 113.   Party-Not-Available: "&cTato party uz neni dostupna."
 114.   Duel-Not-Available: "&cDuel z touto party uz neni dostupny."
 115.   Sent-Party-Duel-Request: "&e(leader) a jeho party ti nabidl duel s kitem v zebricku &b(ladder)&e. (accept)"
 116.   Cannot-Send-Party-Duel-Request: "&cNemuzes zaslat party request k duelu, kdyz nemas party."
 117.   Party-Duel-Not-Enough-Players: "&cTato party nema dostatek hracu, aby mohla byt vyzvana k duelu."
 118.   Must-Have-Party: "&cAbys mohl toto udelat, musis mit party."
 119.   Party-Of: "&6Party of: (leader)"
 120.   Nobody-In-Party: "&cNemas zadneho hrace ve sve party."
 121.   Party-Info-Players: "&6Players: &e"
 122.  
 123.   Help:
 124.     - "&6&m---*--------------------------------------*---"
 125.     - "&6&l Party Help"
 126.     - "&e   /Party create » &fVytvorit party."
 127.     - "&e   /Party disband » &fRozpustit party."
 128.     - "&e   /Party invite » &fPozvat hrace."
 129.     - "&e   /Party kick » &fKicknout hrace."
 130.     - "&e   /Party accept » &fPrijmout pozvanku."
 131.     - "&e   /Party decline » &fOdmitnout pozvanku."
 132.     - "&e   /Party info » &fZobrazit informace o party."
 133.     - "&6&m---*--------------------------------------*---"
 134.    
 135.   Party-Create: "&7Vytvoril jsi party!"
 136.   Party-Disband: "&7Party byla rozpustena hracem &e(player)&7."
 137.   Party-Join: "&e(player) &7se pripojil do party."
 138.   Party-Left: "&e(player) &7opustil party."
 139.   Party-Kick: "&e(player) &7byl kicknut z party hracem &e(kickedByPlayer)."
 140.   Party-Change-Leader: "&7The leader of the party has quit. The new leader is &b(leader)&7."
 141.   Too-Many-Players: "&cNesmis mit vice jak (amount) hracu v party, abys mohl odstartovat."
 142.   Not-Enough-Players: "&cJeste potrebujes alespon jednoho hrace v party, abys toto mohl provest."
 143.   Target-Party-Not-Enough-Players: "&cTato party ma nedostatek hracu."
 144.   Not-In-Party: "&cMusis byt v party, abys mohl otevrit event menu."
 145.   Not-In-Match-Party: "&cMusis byt v match-party, abys mohl otevrit event menu."
 146.   Must-Be-In-Lobby: "&cMusis byt v lobby, abys mohl otevrit toto menu."
 147.   Cannot-Open-Menu: "&cNemuzes otevrit toto menu, kdyz jsi v party."
 148.  
 149. Ladder:
 150.     Default-Kit: "&6Defaultni Kit"
 151.     Custom-Kit: "&eVlastni Kit (number)"
 152.    
 153.     Saved-Ladder: "&eZachranil jsi zebricek &c(name)&e!"
 154.     Removed-Ladder: "&eVymazal jsi zebricek &c(name)&e!"
 155.    
 156. FFA:
 157.     Could-Not-Find-FFA: "§cToto ffa nebylo nalezeno."
 158.  
 159. Commands:
 160.     Not-Permission: "&cNedostatek opravneni pro pouziti tohoto prikazu."
 161.     Blocked-Message: "&cNemuzes pouzit tento prikaz, kdyz jsi ve hre."
 162.     Cannot-Find-Subcommand: "&cTento prikaz nebyl nalezen."
 163.     Player-Not-Online: "&cTento hrac neni online!"
 164.    
 165.     Ping:
 166.         - ""
 167.         - "&bTvuj ping je (ping)ms!"
 168.         - ""
 169.    
 170.     Statistics:
 171.         - " "
 172.         - "&dStastiky hrace &5(player)"
 173.         - "&6Globalni hodnoceni&7: (globalRating)"
 174.         - "&e(elo) hodnoceni&7: (ladder)"
 175.         - " "
 176.         - "&eRanked vyhry&7: (rankedWins)"
 177.         - "&eRanked prohry&7: (rankedLosses)"
 178.         - "&eUnranked vyhry&7: (unrankedWins)"
 179.         - "&eUnranked prohry&7: (unrankedLosses)"
 180.         - " "
 181.    
 182.     Spectate:
 183.         Usage: "&cPouziti: /Spectate (player)"
 184.         Must-Be-In-Lobby: "&cMusis byt v lobby, aby ses mohl stat divakem zapasu."
 185.         Cannot-Have-Party: "&cNemuzes byt v party, kdyz jsi divakem zapasu."
 186.         Player-Not-In-Match: "&cTento hrac neni v zadnem zapase."
 187.        
 188.     PartyDuel:
 189.         Use-Party-List: "&cPouzij party list menu, abys poslal zadost o party duel."
 190.         Did-Not-Specify: "&cSpecifikuj party, se kterou chces duel."
 191.         Queue-Or-Playing: "&cTvoje part je v queue, nebo uz hraje."
 192.         Must-Be-In-Lobby: "&7Musis byt v lobby, abys mohl poslat nebo prijmout party duel request."
 193.         Party-Not-Available: "&cTato party uz neni dostupna."
 194.         Party-Not-Sent-Request: "&cTato party ti neposlala duel request."
 195.         Party-Busy: "&cTato party je prave zaneprazdnena."
 196.         Party-Accepted-Request: "&e(leader)'a jeho party prijmula duel request."
 197.         Your-Party-Accepted: "&eTvoje party prijala zadost o duel hrace (leader)."
 198.        
 199.     Inventory:
 200.         Usage: "&cPouziti: /Inv (player)"
 201.         Inventory-Not-Found: "&cTento inventar nebyl nalezen."
 202.         Viewing-Inventory: "&eZobrazovani inventare hrace &c(player)&e..."
 203.         Inventory-Not-Stored: "&cInventar tohoto hrace uz neni ulozen."
 204.        
 205.     Duel:
 206.         Usage: "&cPouziti /Duel (player)"
 207.         Accept-Usage: "&c/Duel accept (player)"
 208.         Must-Be-In-Lobby: "&7Musis byt v lobby, abys mohl poslat nebo prijmout duel request."
 209.         Cannot-Have-Party: "&cNemuzes byt v party, kdyz chces prijmout duel request."
 210.         Cannot-Send-Party: "&cNemuzes byt v party, kdyz posilas duel requesty."
 211.         Player-Not-Sent-Duel-Request: "&cTento hrac ti neposlal duel request."
 212.         Player-Busy: "&cTento hrac je zaneprazdnen."
 213.         Cannot-Find-Available-Arena: "&cNebyla nalezena zadna dostupna arena."
 214.         Cannot-Duel-Yourself: "&cNemuzes vyzvat k duelu sam sebe."
 215.         Party-Cannot-Send-Duel-Request: "&cNemuzes poslat zadost o duel, kdyz jsi v party."
 216.         Already-Sent-Duel-Request: "&cTomuto hraci jsi jiz poslal duel request."
 217.         Sent-Duel-Request: "&ePoslal jsi duel request hraci &b(player)."
 218.         Received-Duel-Request: "&b(player) &eti poslal duel request k &eboji v arene &b(arena)&e s zebrickem &b(ladder)&e. (accept)"
 219.         Player-Has-Disabled-Requests: "&c(player) ma vypnute duel requesty!"
 220.         Sender-Expired: "&cTvuj duel request hraci (player) vyprsel."
 221.         Receiver-Expired: "&cDuel request od hrace (player) k tobe uz vyprsel."
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top