Palson

Gauss

Mar 12th, 2019
51
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public static class MetodaGaussa
 2. {
 3. public static int ObliczanieMetodaGaussa(double[,] A, double[] B, double[] X)
 4. {
 5.  
 6.  
 7.  
 8. //Wybór Elementu Głównego
 9. double T, ZS, MA;
 10. int k, i, j, N;
 11. N = A.GetLength(0) - 1;
 12. for (i = 1; i <= N; i++)
 13. {
 14. T = Math.Abs(A[i, i]); k = i;
 15. for (j = i + 1; j <= N; j++)
 16. {
 17. MA = Math.Abs(A[j, i]);
 18. if (MA > T)
 19. {
 20. T = MA;
 21. k = j;
 22. }
 23. }
 24. ZS = B[k];
 25. B[k] = B[i];
 26. B[i] = ZS;
 27. for (j = N; j >= 1; j--)
 28. {
 29. ZS = A[k, j];
 30. A[k, j] = A[i, j];
 31. A[i, j] = ZS;
 32. }
 33.  
 34. }
 35.  
 36. //Przekształcenie Macierzy
 37. double m;
 38. for (i = 1; i <= N; i++)
 39. {
 40. for (j = i + 1; j <= N; j++)
 41. {
 42. m = A[j, i] / A[i, i];
 43. B[j] -= B[i] * m;
 44. for (k = 1; k <= N; k++)
 45. A[j, k] -= A[i, k] * m;
 46. }
 47. }
 48. //Metoda Eliminacji Wstecznej
 49. double Z;
 50. for (i = N; i >= 1; i--)
 51. {
 52. Z = B[i];
 53. for (j = i + 1; j <= N; j++)
 54. Z -= A[i, j] * X[j];
 55. X[i] = Z / A[i, i];
 56.  
 57. }
 58.  
 59. for (j = 1; j <= B.GetLength(0) - 1; j++)
 60. {
 61.  
 62. }
 63.  
 64. return 0;
 65.  
 66. }
 67.  
 68.  
 69. public static void ObliczanieMetodaGaussa(Complex[,] AZ, Complex[] BZ, Complex[] XZ)
 70. {
 71. //Wybór Elementu Głównego
 72. Complex T, ZS, MA;
 73. int k, i, j, N;
 74. N = AZ.GetLength(0) - 1;
 75. for (i = 1; i <= N; i++)
 76. {
 77. T = Complex.Abs(AZ[i, i]); k = i;
 78. for (j = i + 1; j <= N; j++)
 79. {
 80. MA = AZ[j, i];
 81. if (Complex.Abs(MA) > Complex.Abs(T))
 82. {
 83. T = MA;
 84. k = j;
 85. }
 86. }
 87. ZS = BZ[k];
 88. BZ[k] = BZ[i];
 89. BZ[i] = ZS;
 90. for (j = N; j >= 1; j--)
 91. {
 92. ZS = AZ[k, j];
 93. AZ[k, j] = AZ[i, j];
 94. AZ[i, j] = ZS;
 95. }
 96.  
 97. }
 98.  
 99. //Przekształcenie Macierzy
 100. Complex m;
 101. for (i = 1; i <= N; i++)
 102. {
 103. for (j = i + 1; j <= N; j++)
 104. {
 105. m = AZ[j, i] / AZ[i, i];
 106. BZ[j] -= BZ[i] * m;
 107. for (k = 1; k <= N; k++)
 108. AZ[j, k] -= AZ[i, k] * m;
 109. }
 110. }
 111. //Metoda Eliminacji Wstecznej
 112. Complex ZZ;
 113. for (i = N; i >= 1; i--)
 114. {
 115. ZZ = BZ[i];
 116. for (j = i + 1; j <= N; j++)
 117. ZZ -= AZ[i, j] * XZ[j];
 118. XZ[i] = ZZ / AZ[i, i];
 119.  
 120. }
 121.  
 122. for (j = 1; j <= BZ.GetLength(0) - 1; j++)
 123. {
 124.  
 125. }
 126.  
 127.  
 128.  
 129.  
 130. }
 131.  
 132.  
 133. }
RAW Paste Data