Advertisement
ApiSpotHintaFi

Untitled

Nov 21st, 2023 (edited)
643
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
JavaScript 1.29 KB | Source Code | 0 0
 1. // Asetus poissaolotunneille
 2. const PoissaKotoaTuuletusTunnit = [4, 10, 16, 22];
 3.  
 4. // Skripti alkaa tästä
 5. let RoundRobin = 0; let SwitchStatus = false;
 6. Timer.set(60000, true, function () {
 7.  
 8.     if (RoundRobin === 0) { CheckSwitchStatus(); RoundRobin = 1; }
 9.     if (RoundRobin === 1) { SetRelayStatus(); RoundRobin = 0; }
 10. });
 11.  
 12. function CheckSwitchStatus() {
 13.  
 14.     // Check virtual switch status - TODO!    
 15.     Shelly.call("Input.GetStatus", "<minkä inputin tietoa haetaan, pareametri tähän>", function(res) {
 16.         // Asetetaan muuttujaan inputin tila
 17.         // SwitchStatus = res....
 18.     }, null);
 19.  
 20. }
 21.  
 22. function SetRelayStatus() {
 23.  
 24.     // Ollaan kotona, pidetään tuuletus päällä
 25.     if (SwitchStatus === false) { Shelly.call("Switch.Set", "{ id: 0, on:true}", null, null); return; }
 26.  
 27.     // Ollaan pois kotoa, rele päälle jos on haluttu tunti, muuten pois päältä
 28.     let currentHour = new Date().getHours();
 29.  
 30.     if (PoissaKotoaTuuletusTunnit.indexOf(currentHour) > -1) {
 31.         // IV päälle, koska on tuuletustunti
 32.         Shelly.call("Switch.Set", "{ id: 0, on:true}", null, null);
 33.         return;
 34.     }
 35.     else
 36.     {
 37.         // IV pois päältä, koska ei ole tuuletustunti
 38.         Shelly.call("Switch.Set", "{ id: 0, on:false}", null, null);
 39.         return;
 40.     }
 41. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement