SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 21st, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.sdacademy.obliczwyrazenie;
 2.  
 3. import java.sql.SQLOutput;
 4. import java.util.Scanner;
 5.  
 6. public class Kalkulator {
 7.     public static void main(String[] args) {
 8.     Ponow();
 9.     }
 10.     static void Ponow()
 11.     {
 12.         int czynnosc;
 13.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 14.         System.out.print("Napisz, co chcesz dzisiaj zrobić? Dostępne operacje : dodaj, odejmij, pomnoz, podziel.\n");
 15.         String operacja=scanner.nextLine();
 16.         if(operacja.contains("dod"))
 17.             czynnosc = 1;
 18.         else if(operacja.contains("odej"))
 19.             czynnosc = 2;
 20.         else if(operacja.contains("pom"))
 21.             czynnosc = 3;
 22.         else if(operacja.contains("pod"))
 23.             czynnosc = 4;
 24.         else
 25.         {
 26.             czynnosc = 0;
 27.         }
 28.         switch(czynnosc)
 29.         {
 30.             case 0: Ponow();
 31.             case 1:
 32.             {
 33.                 System.out.println("Dodajemy? OK! Wpisz pierwszą liczbę!\n");
 34.                 double pierwsza = scanner.nextDouble();
 35.                 System.out.println("Mam " + pierwsza +", dajesz drugą liczbę!\n");
 36.                 double druga = scanner.nextDouble();
 37.                 double wynik = dodaj(pierwsza, druga);
 38.                 System.out.printf("Dobra, liczymy.. To chyba %.2f", wynik);
 39.                 Pytaj();
 40.             }
 41.             case 2:
 42.             {
 43.                 System.out.println("Odejmujemy? OK! Wpisz pierwszą liczbę!\n");
 44.                 double pierwsza = scanner.nextDouble();
 45.                 System.out.println("Mam " + pierwsza +", dajesz drugą liczbę!\n");
 46.                 double druga = scanner.nextDouble();
 47.                 double wynik = odejmij(pierwsza, druga);
 48.                 System.out.printf("Dobra, liczymy.. To chyba %.2f", wynik);
 49.                 Pytaj();
 50.             }
 51.             case 3:
 52.             {
 53.                 System.out.println("Mnożymy? OK! Wpisz pierwszą liczbę!\n");
 54.                 double pierwsza = scanner.nextDouble();
 55.                 System.out.println("Mam " + pierwsza +", dajesz drugą liczbę!\n");
 56.                 double druga = scanner.nextDouble();
 57.                 double wynik = pomnóż(pierwsza, druga);
 58.                 System.out.printf("Dobra, liczymy.. To chyba %.2f", wynik);
 59.                 Pytaj();
 60.             }
 61.             case 4:
 62.             {
 63.                 System.out.println("Dzielimy? OK! Wpisz pierwszą liczbę!\n");
 64.                 double pierwsza = scanner.nextDouble();
 65.                 System.out.println("Mam " + pierwsza +", dajesz drugą liczbę!\n");
 66.                 double druga = scanner.nextDouble();
 67.                 if(druga == 0)
 68.                 {
 69.                     System.out.println("O chłopie, nie wolno tak! Za karę lecisz od nowa!");
 70.                     Ponow();
 71.                 }
 72.                 double wynik = podziel(pierwsza, druga);
 73.                 System.out.printf("Dobra, liczymy.. To chyba %.2f", wynik);
 74.                 Pytaj();
 75.             }
 76.         }
 77. }
 78.     static void Pytaj()
 79.     {
 80.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 81.         System.out.println("\nLiczymy coś jeszcze? TAK/NIE");
 82.         String odpowiedz = scanner.nextLine();
 83.         if(odpowiedz.toLowerCase().contains("ta"))
 84.             Ponow();
 85.         else
 86.             System.out.println("Heja!");
 87.     }
 88.     public static double dodaj(double x, double y)
 89.     {
 90.         double wynik = x+y;
 91.         return wynik;
 92.     }
 93.     public static double odejmij(double x, double y)
 94.     {
 95.         double wynik = x+y;
 96.         return wynik;
 97.     }
 98.     public static double pomnóż(double x, double y)
 99.     {
 100.         double wynik = x*y;
 101.         return wynik;
 102.     }
 103.     public static double podziel(double x, double y)
 104.     {
 105.         double wynik;
 106.         wynik = x/y;
 107.         return wynik;
 108.     }
 109. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top