SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 30th, 2018 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja: 20.06.2018
 2. Uruchomiony przez Wojciech (administrator)  WOJTEK (30-06-2018 13:52:36)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Wojciech\Downloads
 4. Załadowane profile: Wojciech (Dostępne profile: Wojciech)
 5. Platform: Microsoft Windows 8.1 Pro N (Update) (X86) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 15. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
 16. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
 17. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 19. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 20. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
 21. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 22. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 23. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 24. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 25. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 26. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 27. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 28. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 29. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 30. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 31. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 32. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 33. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 34. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 35.  
 36. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 37.  
 38. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 39.  
 40. HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242904 2018-06-28] (AVAST Software)
 41. HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files\Steam\steam.exe [3201312 2018-06-09] (Valve Corporation)
 42. HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Discord\app-0.0.301\Discord.exe [57816920 2018-04-30] (Discord Inc.)
 43.  
 44. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 45.  
 46. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 47.  
 48. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
 49. Tcpip\..\Interfaces\{C91A1EBD-0207-4873-9124-EE56B88C3062}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
 50.  
 51. Internet Explorer:
 52. ==================
 53. HKU\S-1-5-21-1260471309-2008652300-3340947069-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
 54. BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2018-06-28] (AVAST Software)
 55.  
 56. FireFox:
 57. ========
 58. FF Plugin: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-10-27] (NVIDIA Corporation)
 59. FF Plugin: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-10-27] (NVIDIA Corporation)
 60. FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-06-28] (Google Inc.)
 61. FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-06-28] (Google Inc.)
 62.  
 63. Chrome:
 64. =======
 65. CHR Profile: C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-06-30]
 66. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-06-28]
 67. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-06-28]
 68. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-06-28]
 69. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-06-28]
 70. CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-06-28]
 71. CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-06-29]
 72. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-06-28]
 73. CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-06-28]
 74. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-06-28]
 75. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-06-28]
 76. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-06-28]
 77. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 78. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 79.  
 80. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 81.  
 82. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 83.  
 84. R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6341888 2018-06-28] (AVAST Software)
 85. R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-06-28] (AVAST Software)
 86. S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [280872 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 87. S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103696 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 88. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 89.  
 90. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 91.  
 92. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 93.  
 94. R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [167552 2018-06-28] (AVAST Software)
 95. R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdriverx.sys [188352 2018-06-28] (AVAST Software)
 96. R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidshx.sys [164944 2018-06-28] (AVAST Software)
 97. R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswblogx.sys [284328 2018-06-28] (AVAST Software)
 98. R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbunivx.sys [57976 2018-06-28] (AVAST Software)
 99. R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [189240 2018-06-28] (AVAST Software)
 100. S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [42808 2018-06-28] (AVAST Software)
 101. R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [133680 2018-06-28] (AVAST Software)
 102. R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [101056 2018-06-28] (AVAST Software)
 103. R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [71848 2018-06-28] (AVAST Software)
 104. R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [784120 2018-06-28] (AVAST Software)
 105. R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [393904 2018-06-28] (AVAST Software)
 106. R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [162704 2018-06-28] (AVAST Software)
 107. R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [310784 2018-06-28] (AVAST Software)
 108. R3 MTsensor; C:\Windows\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [5810 2004-08-13] ()
 109. S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [38920 2017-02-10] (Microsoft Corporation)
 110. S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [231256 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 111. S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [85336 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 112.  
 113. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 114.  
 115. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 116.  
 117.  
 118. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 119.  
 120. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 121.  
 122. 2018-06-30 13:52 - 2018-06-30 13:52 - 000009395 _____ C:\Users\Wojciech\Downloads\FRST.txt
 123. 2018-06-30 13:52 - 2018-06-30 13:52 - 000000000 ____D C:\FRST
 124. 2018-06-30 13:51 - 2018-06-30 13:52 - 001773056 _____ (Farbar) C:\Users\Wojciech\Downloads\FRST.exe
 125. 2018-06-30 13:11 - 2018-06-30 13:11 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Appraiser
 126. 2018-06-29 20:40 - 2015-03-14 02:00 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storewuauth.dll
 127. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 06:34 - 020286976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 128. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 06:16 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 129. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 06:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 130. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:44 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
 131. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:42 - 004496896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 132. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:39 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 133. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:38 - 000692224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 134. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:38 - 000333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 135. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:19 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 136. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-25 05:15 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 137. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-23 05:39 - 000251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
 138. 2018-06-29 20:39 - 2018-05-05 18:23 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
 139. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-22 09:00 - 002295296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 140. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-22 08:53 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
 141. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-10 19:19 - 003452416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
 142. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 18:13 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
 143. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 18:13 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
 144. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 18:09 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
 145. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 17:23 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
 146. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 17:15 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
 147. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 17:10 - 001344512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
 148. 2018-06-29 20:39 - 2018-04-07 17:01 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
 149. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-10 18:35 - 000696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
 150. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-10 18:35 - 000359424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
 151. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-10 18:22 - 003077120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
 152. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-10 02:12 - 001325904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 153. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-09 23:17 - 000331600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
 154. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-09 16:52 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
 155. 2018-06-29 20:39 - 2018-03-09 16:52 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
 156. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-16 17:24 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
 157. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-16 17:24 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
 158. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-16 16:37 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
 159. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-10 19:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 160. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-10 18:30 - 001117184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 161. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-10 02:40 - 000888888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 162. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-08 19:27 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
 163. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-08 19:24 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\prnntfy.dll
 164. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-08 19:03 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiapi.dll
 165. 2018-06-29 20:39 - 2018-02-02 21:24 - 003610112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
 166. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-13 02:53 - 001841496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 167. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-11 19:56 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
 168. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-10 16:39 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
 169. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 08:01 - 001902328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
 170. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 08:01 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wfplwfs.sys
 171. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 07:48 - 000507176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
 172. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 07:47 - 000736600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
 173. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 07:00 - 000376320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
 174. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 07:00 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
 175. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:59 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
 176. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:51 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
 177. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:44 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
 178. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:34 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
 179. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:09 - 000543232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
 180. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:06 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
 181. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:01 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
 182. 2018-06-29 20:39 - 2018-01-02 06:00 - 001326080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
 183. 2018-06-29 20:39 - 2017-12-10 15:24 - 005275136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\glcndFilter.dll
 184. 2018-06-29 20:39 - 2017-12-10 14:59 - 005270528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 185. 2018-06-29 20:39 - 2017-12-05 18:35 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\scfilter.sys
 186. 2018-06-29 20:39 - 2017-11-08 17:55 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BasicRender.sys
 187. 2018-06-29 20:39 - 2017-10-14 08:19 - 000780800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 188. 2018-06-29 20:39 - 2017-10-10 17:11 - 002749952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 189. 2018-06-29 20:39 - 2017-10-05 09:13 - 000319320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
 190. 2018-06-29 20:39 - 2017-09-13 15:27 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
 191. 2018-06-29 20:39 - 2017-09-09 06:17 - 001119736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
 192. 2018-06-29 20:39 - 2017-09-08 18:50 - 002471424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
 193. 2018-06-29 20:39 - 2017-09-07 21:21 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 194. 2018-06-29 20:39 - 2017-09-07 20:24 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
 195. 2018-06-29 20:39 - 2017-09-06 23:08 - 000377688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
 196. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-15 16:16 - 001920000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
 197. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-13 19:23 - 000188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
 198. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-13 19:16 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfdprov.dll
 199. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-13 19:11 - 000238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
 200. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-13 19:07 - 000304128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
 201. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-09 15:47 - 000448629 _____ C:\Windows\system32\ApnDatabase.xml
 202. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-03 18:03 - 001549312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
 203. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-02 12:25 - 000272896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
 204. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-02 12:24 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
 205. 2018-06-29 20:39 - 2017-06-02 11:43 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
 206. 2018-06-29 20:39 - 2017-05-31 23:17 - 000332632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
 207. 2018-06-29 20:39 - 2017-05-16 00:06 - 000048472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
 208. 2018-06-29 20:39 - 2017-05-12 18:13 - 001559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
 209. 2018-06-29 20:39 - 2017-05-12 18:10 - 001088000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
 210. 2018-06-29 20:39 - 2017-05-10 20:16 - 000083288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
 211. 2018-06-29 20:39 - 2017-04-16 09:02 - 000267776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincorlib.dll
 212. 2018-06-29 20:39 - 2017-04-06 18:08 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpsvc.dll
 213. 2018-06-29 20:39 - 2017-04-02 16:21 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
 214. 2018-06-29 20:39 - 2017-03-31 23:59 - 001612504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
 215. 2018-06-29 20:39 - 2017-03-11 05:56 - 001489608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
 216. 2018-06-29 20:39 - 2017-03-04 20:15 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
 217. 2018-06-29 20:39 - 2017-03-03 17:06 - 001501184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
 218. 2018-06-29 20:39 - 2017-02-10 16:37 - 000038920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdBoot.sys
 219. 2018-06-29 20:39 - 2017-02-01 16:58 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 220. 2018-06-29 20:39 - 2017-01-21 20:35 - 000435200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
 221. 2018-06-29 20:39 - 2017-01-19 04:21 - 000870224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
 222. 2018-06-29 20:39 - 2016-12-25 01:58 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certprop.dll
 223. 2018-06-29 20:39 - 2016-12-25 01:13 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ScDeviceEnum.dll
 224. 2018-06-29 20:39 - 2016-10-10 23:17 - 000333656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
 225. 2018-06-29 20:39 - 2016-10-05 16:00 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
 226. 2018-06-29 20:39 - 2016-09-30 15:39 - 001185792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
 227. 2018-06-29 20:39 - 2016-05-05 18:37 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
 228. 2018-06-29 20:39 - 2016-04-09 23:59 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
 229. 2018-06-29 20:39 - 2016-03-12 02:47 - 000121912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
 230. 2018-06-29 20:39 - 2016-02-08 22:29 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
 231. 2018-06-29 20:39 - 2016-01-09 03:42 - 000075096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
 232. 2018-06-29 20:39 - 2015-10-22 17:58 - 000200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll
 233. 2018-06-29 20:39 - 2015-10-11 08:39 - 000382808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
 234. 2018-06-29 20:39 - 2015-10-10 19:36 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
 235. 2018-06-29 20:39 - 2015-03-14 03:11 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
 236. 2018-06-29 20:39 - 2014-10-18 08:29 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaext.dll
 237. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-25 05:38 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 238. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-25 05:38 - 002060288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 239. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-25 05:14 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
 240. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-23 06:54 - 005694808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 241. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-23 06:44 - 000023392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\uefi.sys
 242. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-23 06:36 - 001404952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 243. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-15 05:51 - 000027008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
 244. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-15 05:40 - 000211456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vdsbas.dll
 245. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-15 04:57 - 000433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimserv.exe
 246. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-15 04:51 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
 247. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-11 16:41 - 001682272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 248. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-11 07:50 - 000486120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 249. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-11 07:25 - 000482904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
 250. 2018-06-29 20:38 - 2018-05-05 20:15 - 001178136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
 251. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-22 10:06 - 000612600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
 252. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-22 08:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
 253. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-15 18:16 - 000536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
 254. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-10 19:01 - 000165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
 255. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-10 18:50 - 000151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
 256. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-06 23:24 - 000279376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
 257. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-05 18:39 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netvsc63.sys
 258. 2018-06-29 20:38 - 2018-04-05 18:31 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetVscCoinstall.dll
 259. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-29 02:26 - 002170880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
 260. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-29 02:24 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
 261. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-24 17:34 - 000856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdvidcrl.dll
 262. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-24 17:22 - 001086976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
 263. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-24 16:54 - 006214144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
 264. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-16 00:26 - 000128560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
 265. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 21:04 - 000120376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
 266. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 19:25 - 000072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
 267. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 18:21 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
 268. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 18:20 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
 269. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 18:18 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
 270. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 18:18 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll
 271. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 18:18 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
 272. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 18:15 - 002174464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
 273. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-10 02:12 - 000319320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 274. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-09 23:17 - 001294408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 275. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-09 23:17 - 001279928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 276. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-09 23:17 - 001182840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
 277. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-09 23:17 - 000331600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\halmacpi.dll
 278. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-09 21:55 - 000098640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tm.sys
 279. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-09 20:57 - 000240464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msiscsi.sys
 280. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-08 16:21 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexcl40.dll
 281. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-08 01:42 - 000174928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
 282. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-07 20:26 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
 283. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-03 19:04 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
 284. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-03 18:15 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xolehlp.dll
 285. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-03 18:10 - 001337344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtctm.dll
 286. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-03 18:04 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtcprx.dll
 287. 2018-06-29 20:38 - 2018-03-03 18:04 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtcuiu.dll
 288. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-21 23:06 - 000019160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\kbldfltr.sys
 289. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-16 17:28 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
 290. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-14 23:43 - 000851696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
 291. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:39 - 000148824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 292. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000209240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
 293. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000107360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
 294. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000059232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
 295. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000055648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
 296. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000055640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AMDAGP.SYS
 297. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000054104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\SISAGP.SYS
 298. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000047960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
 299. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:36 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
 300. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:32 - 000426840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
 301. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:21 - 000056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\VIAAGP.SYS
 302. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 20:16 - 000185176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
 303. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 18:59 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
 304. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 18:46 - 002412544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
 305. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 18:41 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
 306. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-10 18:30 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
 307. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:49 - 000289280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compstui.dll
 308. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:26 - 000730624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pmcsnap.dll
 309. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:24 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ppcsnap.dll
 310. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:15 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
 311. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:03 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.dll
 312. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:01 - 000879616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
 313. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 19:01 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
 314. 2018-06-29 20:38 - 2018-02-08 18:57 - 002464256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
 315. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-26 19:15 - 000947200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll
 316. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-25 16:14 - 000922944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
 317. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-12 19:35 - 003553280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
 318. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-12 19:26 - 000393728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
 319. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-11 20:39 - 000163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cic.dll
 320. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-11 20:39 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcshext.dll
 321. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-11 20:34 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcbase.dll
 322. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-11 20:28 - 001562624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmc.exe
 323. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-11 20:19 - 002364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcndmgr.dll
 324. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-11 20:00 - 001327616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
 325. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-09 07:32 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certenc.dll
 326. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-09 06:59 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe
 327. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 08:05 - 000501592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
 328. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 08:05 - 000192352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
 329. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 08:05 - 000164296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
 330. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 08:03 - 000341384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
 331. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 08:00 - 019790760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 332. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:59 - 001565520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
 333. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:59 - 001213784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
 334. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:59 - 000270168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
 335. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:58 - 001472056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 336. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:01 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
 337. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:01 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
 338. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:00 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
 339. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:00 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
 340. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 07:00 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
 341. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:59 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
 342. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:56 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
 343. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:54 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rfxvmt.dll
 344. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:45 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
 345. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:27 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
 346. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:12 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
 347. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:11 - 000570368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
 348. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:11 - 000465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
 349. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:11 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
 350. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:09 - 000909824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
 351. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:09 - 000644608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
 352. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:08 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
 353. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:05 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
 354. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:04 - 000314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
 355. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:02 - 000374272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
 356. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 06:02 - 000297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
 357. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:59 - 001845248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
 358. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:59 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
 359. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:57 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
 360. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:56 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
 361. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:56 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
 362. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:55 - 001015808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
 363. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:55 - 000366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
 364. 2018-06-29 20:38 - 2018-01-02 05:46 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
 365. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-14 23:39 - 000315736 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
 366. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-13 07:44 - 000076624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KeyboardFilterSvc.dll
 367. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-10 15:58 - 000035840 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
 368. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-05 18:27 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SCardSvr.dll
 369. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-05 18:03 - 000299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpclip.exe
 370. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-05 17:58 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
 371. 2018-06-29 20:38 - 2017-12-05 17:34 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cdrom.sys
 372. 2018-06-29 20:38 - 2017-11-07 22:46 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
 373. 2018-06-29 20:38 - 2017-10-10 17:49 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uxtheme.dll
 374. 2018-06-29 20:38 - 2017-10-10 17:47 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\luafv.sys
 375. 2018-06-29 20:38 - 2017-10-10 17:42 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UXInit.dll
 376. 2018-06-29 20:38 - 2017-10-10 17:08 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPTpm12.dll
 377. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-14 03:14 - 001124384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 378. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-09 18:38 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
 379. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-09 17:21 - 012879360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 380. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-09 15:13 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswstr10.dll
 381. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-09 15:13 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjint40.dll
 382. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-07 21:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mgmtapi.dll
 383. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-07 20:17 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
 384. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-07 18:10 - 000513456 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
 385. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-07 01:47 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\regsvc.dll
 386. 2018-06-29 20:38 - 2017-09-07 01:03 - 000111448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
 387. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-19 18:48 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
 388. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-18 00:03 - 000450392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
 389. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-18 00:03 - 000136832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
 390. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-13 18:40 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
 391. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-13 17:36 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tpmvsc.dll
 392. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-11 23:19 - 000482304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrptadm.dll
 393. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-11 22:34 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
 394. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-11 04:46 - 000213504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
 395. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-11 03:57 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authz.dll
 396. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-11 03:52 - 001491456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
 397. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-11 03:41 - 000307200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
 398. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-06 09:13 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
 399. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-06 09:12 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 400. 2018-06-29 20:38 - 2017-08-01 11:23 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
 401. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-22 19:32 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsium.dll
 402. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-21 15:40 - 000518144 _____ C:\Windows\system32\msjetoledb40.dll
 403. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-21 15:40 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjtes40.dll
 404. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-17 01:55 - 003551744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
 405. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-14 20:44 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
 406. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-12 22:25 - 000308872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtapi.dll
 407. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-12 22:25 - 000066112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
 408. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-08 19:30 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
 409. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-08 19:16 - 000161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
 410. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-08 19:07 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
 411. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-08 05:47 - 000310616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
 412. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-08 05:15 - 000083800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\disk.sys
 413. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-08 05:12 - 000076120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
 414. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjet40.dll
 415. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswdat10.dll
 416. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrepl40.dll
 417. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxbde40.dll
 418. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspbde40.dll
 419. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrd3x40.dll
 420. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrd2x40.dll
 421. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000272896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstext40.dll
 422. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msltus40.dll
 423. 2018-06-29 20:38 - 2017-07-01 15:47 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjter40.dll
 424. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-24 18:16 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprapi.dll
 425. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-15 16:14 - 000580608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
 426. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-13 19:14 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProximityService.dll
 427. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-11 23:25 - 000478720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wvc.dll
 428. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-11 23:07 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
 429. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-11 22:58 - 000334336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
 430. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-11 22:40 - 001323008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
 431. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-11 22:02 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SessEnv.dll
 432. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-11 22:02 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umrdp.dll
 433. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 21:08 - 002712576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
 434. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 21:03 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autoconv.exe
 435. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:59 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cnvfat.dll
 436. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:57 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uudf.dll
 437. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:03 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ulib.dll
 438. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:02 - 000513536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\untfs.dll
 439. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:02 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ifsutil.dll
 440. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:02 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ufat.dll
 441. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-06 20:02 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uexfat.dll
 442. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-02 12:19 - 000900096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
 443. 2018-06-29 20:38 - 2017-06-02 12:17 - 000699392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
 444. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-27 18:11 - 000042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdsdwmdr.dll
 445. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-09 16:35 - 000555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSDApi.dll
 446. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-09 16:29 - 000162816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DAFWSD.dll
 447. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-09 16:29 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsdchngr.dll
 448. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-09 16:29 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\snmptrap.exe
 449. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-02 19:35 - 000031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
 450. 2018-06-29 20:38 - 2017-05-02 19:30 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smbwmiv2.dll
 451. 2018-06-29 20:38 - 2017-04-28 02:49 - 000080078 _____ C:\Windows\system32\normidna.nls
 452. 2018-06-29 20:38 - 2017-04-16 11:07 - 000548032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
 453. 2018-06-29 20:38 - 2017-04-16 09:47 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
 454. 2018-06-29 20:38 - 2017-04-16 09:29 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
 455. 2018-06-29 20:38 - 2017-03-13 18:13 - 000159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmitomi.dll
 456. 2018-06-29 20:38 - 2017-03-09 21:17 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisp.dll
 457. 2018-06-29 20:38 - 2017-02-11 18:42 - 000204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DafPrintProvider.dll
 458. 2018-06-29 20:38 - 2017-02-04 19:19 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
 459. 2018-06-29 20:38 - 2017-02-04 19:17 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
 460. 2018-06-29 20:38 - 2017-02-04 19:16 - 000616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
 461. 2018-06-29 20:38 - 2017-02-04 19:05 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
 462. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-21 20:40 - 000756736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
 463. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-21 20:40 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpolmsg.dll
 464. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-21 20:40 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
 465. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-14 19:17 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininit.exe
 466. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-12 18:55 - 000231256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdFilter.sys
 467. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-12 18:55 - 000085336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdNisDrv.sys
 468. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-11 19:31 - 000369496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
 469. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-10 21:09 - 001108480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mispace.dll
 470. 2018-06-29 20:38 - 2017-01-06 19:04 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storagewmi.dll
 471. 2018-06-29 20:38 - 2016-11-19 22:14 - 000130624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
 472. 2018-06-29 20:38 - 2016-11-12 21:38 - 000613632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
 473. 2018-06-29 20:38 - 2016-11-11 04:36 - 001403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
 474. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-11 18:55 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
 475. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-10 20:22 - 000069976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
 476. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-10 01:03 - 000410968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
 477. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-09 16:15 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActionQueue.dll
 478. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-09 16:08 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shsetup.dll
 479. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-08 23:21 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
 480. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-05 06:15 - 000245320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
 481. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-04 22:21 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
 482. 2018-06-29 20:38 - 2016-10-04 22:08 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\olepro32.dll
 483. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-17 19:21 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
 484. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-12 23:01 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offreg.dll
 485. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-09 16:02 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsiwmi.dll
 486. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-08 15:59 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
 487. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-03 19:21 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsidsc.dll
 488. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-03 19:10 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
 489. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-03 17:58 - 000397824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
 490. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-02 16:05 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdh.dll
 491. 2018-06-29 20:38 - 2016-09-01 16:30 - 000315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmrdvcore.dll
 492. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-30 16:05 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dab.dll
 493. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-27 18:11 - 001049600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
 494. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-25 21:40 - 000678400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
 495. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-13 00:17 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vwifibus.sys
 496. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-13 00:16 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vwififlt.sys
 497. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-13 00:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vwifimp.sys
 498. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-12 23:17 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastapi.dll
 499. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-12 03:58 - 001946176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
 500. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-11 19:12 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\parport.sys
 501. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-11 19:12 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\serial.sys
 502. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-11 19:12 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\serenum.sys
 503. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-11 19:12 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\parvdm.sys
 504. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-11 18:22 - 001318400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
 505. 2018-06-29 20:38 - 2016-08-03 17:33 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll
 506. 2018-06-29 20:38 - 2016-07-30 18:36 - 002537472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
 507. 2018-06-29 20:38 - 2016-07-26 15:39 - 000162850 _____ C:\Windows\system32\C_932.NLS
 508. 2018-06-29 20:38 - 2016-07-23 20:12 - 000954880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
 509. 2018-06-29 20:38 - 2016-06-25 19:15 - 000134144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
 510. 2018-06-29 20:38 - 2016-06-18 20:41 - 000063088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpfve.sys
 511. 2018-06-29 20:38 - 2016-06-11 05:44 - 000091416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll
 512. 2018-06-29 20:38 - 2016-05-14 00:23 - 000093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
 513. 2018-06-29 20:38 - 2016-05-14 00:23 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
 514. 2018-06-29 20:38 - 2016-02-02 19:19 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
 515. 2018-06-29 20:38 - 2016-02-02 18:46 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAgent.dll
 516. 2018-06-29 20:38 - 2016-01-31 20:37 - 000108896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
 517. 2018-06-29 20:38 - 2015-11-20 19:30 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
 518. 2018-06-29 20:38 - 2015-10-11 08:39 - 000023896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
 519. 2018-06-29 20:38 - 2015-10-10 19:36 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
 520. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
 521. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
 522. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
 523. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
 524. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
 525. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
 526. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
 527. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
 528. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
 529. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
 530. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
 531. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
 532. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
 533. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
 534. 2018-06-29 20:38 - 2015-08-22 15:42 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
 535. 2018-06-29 20:38 - 2015-06-27 05:08 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
 536. 2018-06-29 20:38 - 2015-06-27 04:14 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
 537. 2018-06-29 20:38 - 2015-02-03 01:53 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winshfhc.dll
 538. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-10 19:47 - 000286528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
 539. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-08 05:17 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
 540. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-08 05:13 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
 541. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-08 05:13 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
 542. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-08 05:13 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
 543. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-08 04:48 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
 544. 2018-06-29 20:38 - 2014-11-04 06:41 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
 545. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-16 20:49 - 000125568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
 546. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 001893376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
 547. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 001319424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 548. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
 549. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 550. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
 551. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 552. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
 553. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 554. 2018-06-29 20:37 - 2018-03-14 15:21 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
 555. 2018-06-29 20:37 - 2018-01-02 06:01 - 000378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
 556. 2018-06-29 20:37 - 2016-05-12 19:43 - 000115704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpapi.dll
 557. 2018-06-29 20:37 - 2016-05-12 17:43 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\polstore.dll
 558. 2018-06-29 20:37 - 2016-05-12 17:40 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.dll
 559. 2018-06-29 20:37 - 2016-05-12 17:37 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FwRemoteSvr.dll
 560. 2018-06-29 20:37 - 2016-05-12 17:32 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IPSECSVC.DLL
 561. 2018-06-29 20:37 - 2016-04-11 08:25 - 000058712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
 562. 2018-06-29 20:37 - 2016-03-03 18:11 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
 563. 2018-06-29 20:37 - 2016-02-05 16:45 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VSSVC.exe
 564. 2018-06-29 20:37 - 2016-02-02 19:37 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rasl2tp.sys
 565. 2018-06-29 20:37 - 2015-09-04 20:04 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tunnel.sys
 566. 2018-06-29 20:37 - 2015-07-30 18:22 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
 567. 2018-06-29 20:37 - 2015-07-16 20:42 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NcdAutoSetup.dll
 568. 2018-06-29 20:37 - 2015-05-30 21:24 - 000694272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
 569. 2018-06-29 20:37 - 2015-05-30 21:24 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 570. 2018-06-29 20:37 - 2015-04-25 04:33 - 000549888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
 571. 2018-06-29 20:37 - 2015-04-25 04:25 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys
 572. 2018-06-29 20:37 - 2015-04-10 02:17 - 001018880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
 573. 2018-06-29 20:37 - 2015-03-11 03:09 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe
 574. 2018-06-29 20:37 - 2015-01-28 03:47 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorageContextHandler.dll
 575. 2018-06-29 20:37 - 2015-01-28 03:11 - 000357376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
 576. 2018-06-29 20:37 - 2014-12-08 21:46 - 000108944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
 577. 2018-06-29 20:37 - 2014-12-08 21:42 - 000372408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
 578. 2018-06-29 20:37 - 2014-12-08 21:42 - 000033584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFaultSecure.exe
 579. 2018-06-29 20:36 - 2016-08-22 18:09 - 000136872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
 580. 2018-06-29 20:36 - 2016-08-22 18:09 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
 581. 2018-06-29 20:36 - 2016-08-13 00:19 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
 582. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-08 16:17 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprddm.dll
 583. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 22:34 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\agilevpn.sys
 584. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 22:18 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
 585. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 22:11 - 000185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasppp.dll
 586. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 21:35 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasman.dll
 587. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 21:23 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
 588. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 21:22 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
 589. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-07 21:14 - 000628736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasapi32.dll
 590. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-04 06:11 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
 591. 2018-06-29 20:36 - 2016-07-01 22:39 - 000157016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssenh.dll
 592. 2018-06-29 20:36 - 2016-03-10 19:43 - 000161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msorcl32.dll
 593. 2018-06-29 20:36 - 2016-03-10 18:42 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
 594. 2018-06-29 20:36 - 2016-02-05 17:07 - 000272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
 595. 2018-06-29 20:36 - 2016-01-09 03:49 - 000192120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rsaenh.dll
 596. 2018-06-29 20:36 - 2016-01-07 01:46 - 000148752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscapi.dll
 597. 2018-06-29 20:36 - 2016-01-06 18:38 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscsvc.dll
 598. 2018-06-29 20:36 - 2015-12-02 17:01 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
 599. 2018-06-29 20:36 - 2015-10-08 17:50 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPKsp.dll
 600. 2018-06-29 20:36 - 2015-09-24 19:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfg.exe
 601. 2018-06-29 20:36 - 2015-09-24 19:03 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfgLib.dll
 602. 2018-06-29 20:36 - 2015-09-24 18:57 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvecpl.dll
 603. 2018-06-29 20:36 - 2015-09-24 18:22 - 000592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
 604. 2018-06-29 20:36 - 2015-07-22 16:15 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
 605. 2018-06-29 20:36 - 2015-07-17 16:10 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
 606. 2018-06-29 20:36 - 2015-04-09 00:59 - 000333624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
 607. 2018-06-29 20:36 - 2015-03-04 04:19 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll
 608. 2018-06-29 20:36 - 2015-03-04 03:12 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 609. 2018-06-29 20:36 - 2015-02-21 01:24 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsm.dll
 610. 2018-06-29 20:36 - 2015-01-30 04:25 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidbth.sys
 611. 2018-06-29 20:36 - 2014-11-01 01:47 - 000790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
 612. 2018-06-29 20:36 - 2014-07-24 05:20 - 000875688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr120_clr0400.dll
 613. 2018-06-29 08:41 - 2018-06-29 08:41 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\Documents\My Games
 614. 2018-06-29 08:41 - 2018-06-29 08:41 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft XNA
 615. 2018-06-29 08:41 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
 616. 2018-06-29 08:41 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
 617. 2018-06-29 08:41 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
 618. 2018-06-29 08:41 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
 619. 2018-06-29 08:41 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
 620. 2018-06-29 08:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
 621. 2018-06-29 08:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
 622. 2018-06-28 20:34 - 2018-06-28 20:34 - 000000000 ___HD C:\Windows\msdownld.tmp
 623. 2018-06-28 20:34 - 2018-06-28 20:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\directx
 624. 2018-06-28 20:33 - 2018-06-28 20:33 - 000292184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Wojciech\Downloads\dxwebsetup.exe
 625. 2018-06-28 20:16 - 2018-06-28 20:17 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\discord
 626. 2018-06-28 20:16 - 2018-06-28 20:16 - 000002223 _____ C:\Users\Wojciech\Desktop\Discord.lnk
 627. 2018-06-28 20:16 - 2018-06-28 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 628. 2018-06-28 20:16 - 2018-06-28 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\SquirrelTemp
 629. 2018-06-28 20:16 - 2018-06-28 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Discord
 630. 2018-06-28 20:15 - 2018-06-28 21:26 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\Documents\Stronghold
 631. 2018-06-28 20:15 - 2018-06-28 20:16 - 060074328 _____ (Discord Inc.) C:\Users\Wojciech\Downloads\DiscordSetup.exe
 632. 2018-06-28 20:07 - 2018-06-28 20:07 - 000000215 _____ C:\Users\Wojciech\Desktop\Stronghold HD.url
 633. 2018-06-28 19:55 - 2018-06-28 19:55 - 000000981 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
 634. 2018-06-28 19:55 - 2018-06-28 19:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
 635. 2018-06-28 19:55 - 2018-06-28 19:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 636. 2018-06-28 19:54 - 2018-06-28 19:55 - 015989160 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Wojciech\Downloads\ccsetup544.exe
 637. 2018-06-28 19:50 - 2018-06-28 19:51 - 071970456 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Wojciech\Downloads\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.374-1.0.5649.exe
 638. 2018-06-28 16:13 - 2018-06-28 16:13 - 000000216 _____ C:\Users\Wojciech\Desktop\Terraria.url
 639. 2018-06-28 16:12 - 2018-06-28 16:12 - 000000000 __SHD C:\Users\Wojciech\AppData\Local\EmieUserList
 640. 2018-06-28 16:12 - 2018-06-28 16:12 - 000000000 __SHD C:\Users\Wojciech\AppData\Local\EmieSiteList
 641. 2018-06-28 16:12 - 2018-06-28 16:12 - 000000000 __SHD C:\Users\Wojciech\AppData\Local\EmieBrowserModeList
 642. 2018-06-28 16:11 - 2018-06-29 09:07 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Google
 643. 2018-06-28 16:11 - 2018-06-28 16:11 - 000002272 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 644. 2018-06-28 16:11 - 2018-06-28 16:11 - 000002231 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 645. 2018-06-28 16:11 - 2018-06-28 16:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
 646. 2018-06-28 16:10 - 2018-06-28 16:10 - 001130840 _____ (Google Inc.) C:\Users\Wojciech\Downloads\ChromeSetup.exe
 647. 2018-06-28 16:07 - 2018-06-28 16:07 - 000000216 _____ C:\Users\Wojciech\Desktop\Castle Crashers.url
 648. 2018-06-28 16:00 - 2018-06-28 16:00 - 000000216 _____ C:\Users\Wojciech\Desktop\Besiege.url
 649. 2018-06-28 15:59 - 2018-06-30 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 650. 2018-06-28 15:59 - 2018-06-28 15:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\VulkanRT
 651. 2018-06-28 15:59 - 2017-11-09 04:35 - 000446384 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 652. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 18:36 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 653. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 18:06 - 000136312 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvStreaming.exe
 654. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 003667392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 655. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 002091456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc.dll
 656. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 001765824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 657. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 000447608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 658. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 000428664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 659. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 000109176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 660. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-27 17:57 - 000081528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 661. 2018-06-28 15:59 - 2017-10-24 21:58 - 007802921 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 662. 2018-06-28 15:59 - 2017-09-14 01:20 - 000798008 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 663. 2018-06-28 15:59 - 2017-09-14 01:20 - 000490296 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 664. 2018-06-28 15:58 - 2018-06-28 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\CrashDumps
 665. 2018-06-28 15:58 - 2018-06-28 15:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 666. 2018-06-28 15:58 - 2018-06-28 15:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 667. 2018-06-28 15:53 - 2018-06-28 15:59 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Steam
 668. 2018-06-28 15:47 - 2018-06-29 22:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Steam
 669. 2018-06-28 15:47 - 2018-06-28 20:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Steam
 670. 2018-06-28 15:47 - 2018-06-28 20:03 - 000000937 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
 671. 2018-06-28 15:47 - 2018-06-28 15:47 - 001573568 _____ C:\Users\Wojciech\Downloads\SteamSetup.exe
 672. 2018-06-28 15:47 - 2018-06-28 15:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 673. 2018-06-28 15:46 - 2018-06-28 15:46 - 000005120 ___SH C:\Users\Wojciech\Downloads\Thumbs.db
 674. 2018-06-28 15:42 - 2018-06-28 15:42 - 000002095 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
 675. 2018-06-28 15:42 - 2018-06-28 15:42 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\AVAST Software
 676. 2018-06-28 15:42 - 2018-06-28 15:42 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\CEF
 677. 2018-06-28 15:42 - 2018-06-28 15:42 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\AVAST Software
 678. 2018-06-28 15:42 - 2018-06-28 15:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
 679. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\ucrtbase.dll
 680. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000784120 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
 681. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000393904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
 682. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000321752 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
 683. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000310784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
 684. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000284328 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswblogx.sys
 685. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000189240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
 686. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000188352 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdriverx.sys
 687. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000167552 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
 688. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000164944 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidshx.sys
 689. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000162704 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
 690. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000133680 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
 691. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000101056 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
 692. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000071848 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
 693. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000057976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbunivx.sys
 694. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000042808 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
 695. 2018-06-28 15:40 - 2018-06-28 15:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
 696. 2018-06-28 15:39 - 2018-06-28 15:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
 697. 2018-06-28 15:38 - 2018-06-28 20:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
 698. 2018-06-28 15:38 - 2018-06-28 15:38 - 007397256 _____ (AVAST Software) C:\Users\Wojciech\Downloads\avast_free_antivirus_setup_online_a2f.exe
 699. 2018-06-28 15:36 - 2018-06-28 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Opera Software
 700. 2018-06-28 15:36 - 2018-06-28 15:36 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Opera Software
 701. 2018-06-28 15:35 - 2018-06-28 16:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
 702. 2018-06-28 15:34 - 2018-06-28 15:34 - 001553096 _____ (Opera Software) C:\Users\Wojciech\Downloads\OperaSetup.exe
 703. 2018-06-28 15:32 - 2018-06-28 15:32 - 000000000 __SHD C:\Users\Wojciech\AppData\LocalLow\EmieSiteList
 704. 2018-06-28 11:56 - 2018-06-28 19:56 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 705. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-29 22:03 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech
 706. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-29 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Packages
 707. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000001454 _____ C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
 708. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000020 ___SH C:\Users\Wojciech\ntuser.ini
 709. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Ustawienia lokalne
 710. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Szablony
 711. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Moje dokumenty
 712. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Menu Start
 713. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Documents\Moje wideo
 714. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Documents\Moje obrazy
 715. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Documents\Moja muzyka
 716. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\Dane aplikacji
 717. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 718. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Historia
 719. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 _SHDL C:\Users\Wojciech\AppData\Local\Dane aplikacji
 720. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Adobe
 721. 2018-06-28 11:07 - 2018-06-28 11:07 - 000000000 ____D C:\Users\Wojciech\AppData\Local\VirtualStore
 722. 2018-06-28 11:07 - 2014-11-21 04:00 - 000000369 _____ C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk
 723. 2018-06-28 11:07 - 2014-11-21 04:00 - 000000369 _____ C:\Users\Wojciech\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk
 724. 2018-06-28 11:01 - 2018-06-28 11:01 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
 725. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 726. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 727. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 728. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 729. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 730. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 731. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 732. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 733. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 734. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 735. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 736. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 737. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 738. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 739. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
 740. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
 741. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
 742. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 743. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
 744. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
 745. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 746. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 747. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 748. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 749. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 750. 2018-06-28 10:58 - 2018-06-28 10:58 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 751.  
 752. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 753.  
 754. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 755.  
 756. 2018-06-30 13:20 - 2014-11-21 03:57 - 001735328 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 757. 2018-06-30 13:20 - 2014-11-21 03:21 - 000769288 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 758. 2018-06-30 13:20 - 2014-11-21 03:21 - 000155492 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 759. 2018-06-30 13:20 - 2013-08-22 08:21 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
 760. 2018-06-30 13:15 - 2013-08-22 09:23 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 761. 2018-06-30 13:15 - 2013-08-22 09:22 - 000337448 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 762. 2018-06-30 13:14 - 2013-08-22 08:13 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
 763. 2018-06-30 13:13 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ___RD C:\Windows\ToastData
 764. 2018-06-30 13:12 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
 765. 2018-06-30 13:12 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
 766. 2018-06-30 13:12 - 2013-08-22 08:21 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 767. 2018-06-30 13:11 - 2014-11-21 07:03 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
 768. 2018-06-30 13:10 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\setup
 769. 2018-06-30 13:06 - 2013-08-22 10:06 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 770. 2018-06-29 20:08 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 771. 2018-06-29 20:08 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 772. 2018-06-29 08:41 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 773. 2018-06-28 20:37 - 2014-11-21 04:14 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dplayx.dll
 774. 2018-06-28 20:37 - 2014-11-21 04:14 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpwsockx.dll
 775. 2018-06-28 20:37 - 2014-11-21 04:14 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dplaysvr.exe
 776. 2018-06-28 20:37 - 2014-11-21 04:14 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpmodemx.dll
 777. 2018-06-28 20:37 - 2013-08-22 05:56 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnet.dll
 778. 2018-06-28 20:37 - 2013-08-22 05:56 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnsvr.exe
 779. 2018-06-28 20:37 - 2013-08-22 05:51 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnathlp.dll
 780. 2018-06-28 20:37 - 2013-08-22 05:51 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnhupnp.dll
 781. 2018-06-28 20:37 - 2013-08-22 05:51 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnhpast.dll
 782. 2018-06-28 15:59 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
 783. 2018-06-28 11:55 - 2013-08-22 10:17 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
 784. 2018-06-28 11:01 - 2013-08-22 08:21 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers
 785. 2018-06-28 11:00 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
 786. 2018-06-28 10:58 - 2013-08-22 10:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
 787.  
 788. ==================== Bamital & volsnap ======================
 789.  
 790. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 791.  
 792. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 793. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 794. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 795. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 796. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 797. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 798. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 799. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 800. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 801. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 802.  
 803. LastRegBack: 2018-06-28 10:56
 804.  
 805. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top