SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     /*
 8.     Różne rodzaje zmiennych:
 9.     int - liczba całkowita
 10.     unsigned - liczba naturalna (nieujemna)
 11.     float - liczba zmiennoprzecinkowa
 12.     double - liczba zmiennoprzecinkowa (bardziej dokładna)
 13.     bool - prawda/fałsz
 14.     char - znak (z klawiatury)
 15.     string - ciąg znaków, napis (w rzeczywistości jest to klasa, ale korzystamy jak ze zwykłej zmiennej)
 16.     */
 17.  
 18.     // deklaracja zmiennej:
 19.     int liczba;
 20.  
 21.     // przypisanie wartości:
 22.     liczba = 15;
 23.  
 24.     // deklaracja zmiennej wraz z przypisaniem wartości
 25.     float inna_liczba = 3.55;
 26.  
 27.     // przypisanie wartości od innej zmiennej
 28.     float kolejna_liczba = inna_liczba;
 29.  
 30.     cout << liczba << endl;     // wyświetli się wartość 15 (liczba nie jest w cudzysłowie)
 31.     cout << "liczba" << endl;   // wyświetli się wyraz "liczba"
 32.  
 33.     cout << 10 + 24 << endl;    // wyświetli na ekran wynik działania (34)
 34.  
 35.     // zakres istnienia zmiennych:
 36.     {
 37.         string jakis_tekst = "abcdefgh";
 38.     }
 39.  
 40.     cout << jakis_tekst << endl;        // kompilator wyrzuci błąd, ponieważ zmienna jakis_tekst została usunięta po wyjściu z bloku, w którym została stworzona
 41.  
 42.     return 0;
 43. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top