SHARE
TWEET

help

dbm_user Mar 26th, 2020 111 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.   "name": "help",
 3.   "permissions": "NONE",
 4.   "restriction": "1",
 5.   "actions": [
 6.     {
 7.       "title": "**Moje Komendy**",
 8.       "author": "",
 9.       "color": "#ff0000",
 10.       "timestamp": "false",
 11.       "url": "",
 12.       "authorIcon": "",
 13.       "imageUrl": "",
 14.       "thumbUrl": "",
 15.       "storage": "1",
 16.       "varName": "help",
 17.       "name": "Create Embed Message"
 18.     },
 19.     {
 20.       "storage": "1",
 21.       "varName": "help",
 22.       "message": "📢Moje Komendy📢\n\n📛Administrator:📛\n•*ban @user [powód]* **wyrzuca pernamentnie użytkownika z serwera**\n•*kick @user [powód]* **wyrzuca użytkownika z serwera**\n•*mute @user [czas]* **wycisza czasowo użytkownika na kanałach teskstowych**\n•*tempmute @user [czas]* **Wycisza czasowo użytkownika na kanałach głosowych**\n•*warn @user [powód]* **Ostrzeża użytkownika serwera**\n•*warns* **Pokazuje ilość ostrzeżeń**\n•*say [wiadomość]* **wysyłam to co napiszesz**\n•*glosowanie [tresc głosowania]* **Wysyła głosowanie na kanał #glosowanie**\n•*clear* **czyści chat**\n\n✅**Ogólnodostępne**:✅\n•*report @user [powód]* **wysyła zgłoszenie do administracji**\n•*polec @user [powód]* **wysyła polecenie o użytkowniku**\n•*flipcoin* **losuje liczbę od 1 do 2 np.przy zakładzie o jakąś rzecz**\n•*games* **wysyła liste polecanych gier**\n•*netflix* **wysyła liste polecanych filmów/seriali**\n•*info @user* **wysyła informacje o danym użytkowniku**\n•*wasted @user* **wysyła avatar użytkownika z filtrem wasted**\n•*dbmhelp @[tylko osoba z rangą \"DBM HELP\"] [treść]* **Wysyła prośbę o pomoc w dmbi'e**\n•*pies* **Wysyła losowe zdjęcie psa**",
 23.       "name": "Set Embed Description"
 24.     },
 25.     {
 26.       "storage": "1",
 27.       "varName": "help",
 28.       "channel": "1",
 29.       "varName2": "",
 30.       "name": "Send Embed Message"
 31.     }
 32.   ],
 33.   "_id": "JWHJD"
 34. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top