Kribo

Artsdatabase-bygg4-NN

Mar 30th, 2021
404
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ny = "j"
 2. while ny == "j":
 3.     with open("C:\Artar\Fuglar.txt", "a") as f:
 4.         namn = input("Artsnamn: ")
 5.         hovudfarge = input("Vel hovudfarge(skriv talet).\n1:Grå\n2:Gul\n3:Kvit\n4:Svart\n5:Blå\n6:Brun\n7:Grøn\n8:Raud\n")
 6.         if hovudfarge == "1":
 7.             hovudfarge = ("Grå")
 8.         elif hovudfarge == "2":
 9.             hovudfarge = ("Gul")
 10.         elif hovudfarge == "3":
 11.             hovudfarge = ("Kvit")
 12.         elif hovudfarge == "4":
 13.             hovudfarge = ("Svart")
 14.         elif hovudfarge == "5":
 15.             hovudfarge = ("Blå")
 16.         elif hovudfarge == "6":
 17.             hovudfarge = ("Brun")
 18.         elif hovudfarge == "7":
 19.             hovudfarge = ("Grøn")
 20.         elif hovudfarge == "8":
 21.             hovudfarge = ("Raud")
 22.  
 23.         brystfarge = input("Vel brystfarge.\n1:Raud\n2:Gul\n3:Kvit\n4:Svart\n5:Grå\n6:Gul og svart\n7:Brun\n")
 24.         if brystfarge == "1":
 25.             brystfarge = ("Raud")
 26.         elif brystfarge == "2":
 27.             brystfarge = ("Gul")
 28.         elif brystfarge == "3":
 29.             brystfarge = ("Kvit")
 30.         elif brystfarge == "4":
 31.             brystfarge = ("Svart")
 32.         elif brystfarge == "5":
 33.             brystfarge = ("Grå")
 34.         elif brystfarge == "6":
 35.             brystfarge = ("Gul og svart")
 36.         elif brystfarge == "7":
 37.             brystfarge = ("Brun")
 38.        
 39.         nebbform = input("Vel nebbform.\n1:Spiss\n2:Butt\n3:Lang\n")
 40.         if nebbform == "1":
 41.             nebbform = ("Spiss")
 42.         elif nebbform == "2":
 43.             nebbform = ("Butt")
 44.         elif nebbform == "3":
 45.             nebbform = ("Lang")
 46.            
 47.         nebbfarge = input("Vel nebbfarge.\n1:Raud\n2:Gul\n3:Oransje\n4:Grå\n5:Svart\n")
 48.         if nebbfarge == "1":
 49.             nebbfarge = ("Raud")
 50.         if nebbfarge == "2":
 51.             nebbfarge = ("Gul")
 52.         if nebbfarge == "3":
 53.             nebbfarge = ("Oransje")
 54.         if nebbfarge == "4":
 55.             nebbfarge = ("Grå")
 56.         if nebbfarge == "5":
 57.             nebbfarge = ("Svart")
 58.            
 59.         print(namn,"er lagt til i databasen")
 60.         f.write("{},{},{},{},{}\n".format(namn,hovudfarge,brystfarge,nebbform,nebbfarge))
 61.         f.close()
 62.     ny = input("Vil du leggje til fleire artar? j/n: ")
RAW Paste Data