Guest User

Untitled

a guest
Feb 4th, 2018
106
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ORG 100H
 2.  
 3. ISPISI_PORUKU MACRO PORUKA
 4.     LEA DX, PORUKA
 5.     MOV AH, 9
 6.     INT 21H
 7. ENDM
 8.  
 9. .data
 10.     NIZ1                    DW  10 DUP(0)
 11.     NIZ2                    DW  10 DUP(0)
 12.     NIZ3                    DW  10 DUP(0)
 13.     NIZ4                    DW  10 DUP(0)
 14.  
 15.     REZULTATI_ODUZIMANJA    DB  10 DUP(0)
 16.    
 17.     MINIMUM                 DB  0
 18.     MAKSIMUM                DB  0
 19.  
 20.     ;PORUKA1                DW  'Unesi niz 1:', '$'
 21.     PORUKA2                 DW  'Unesi niz 2:', '$'
 22.     ;PORUKA3                DW  'Unesi niz 3:', '$'
 23.     PORUKA4                 DW  'Unesi niz 4:', '$'    
 24.    
 25.     PORUKA_MINIMUM          DW  'Minimum: ', '$'
 26.     PORUKA_MAKSIMUM         DW  'Maksimum: ', '$'
 27.    
 28. .code
 29.     ;======================================================================
 30.     ;                          GLAVNA FUNKCIJA
 31.     ;======================================================================
 32.     GLAVNA PROC
 33.         ;ISPISI_PORUKU Poruka1
 34.         ;CALL UCITAJ_NIZ1
 35.  
 36.         ISPISI_PORUKU Poruka2
 37.         CALL UCITAJ_NIZ2
 38.  
 39.         ;ISPISI_PORUKU Poruka3
 40.         ;CALL UCITAJ_NIZ3
 41.  
 42.         ISPISI_PORUKU Poruka4
 43.         CALL UCITAJ_NIZ4
 44.        
 45.         CALL IZVRSI_ODUZIMANJE
 46.         CALL NADJI_MINIMUM_I_MAKSIMUM
 47.        
 48.         CALL ISPISI_REZULTATE
 49.         RET
 50.     ENDP GLAVNA
 51.      
 52.     ;======================================================================
 53.     ;                               UNOS
 54.     ;======================================================================
 55.     UCITAJ_NIZ1 PROC
 56.         MOV CX, 0
 57.        
 58.         UNOS_U_NIZ1:      
 59.             XOR BX, BX
 60.             MOV AH, 1
 61.             INT 21H
 62.            
 63.             PETLJA1:
 64.                 CMP AL, 0DH
 65.                 JE KRAJ_PETRLJE1
 66.                  
 67.                 CMP AL, ' '
 68.                 JE KRAJ_PETRLJE1
 69.                
 70.                 CMP AL, '0'
 71.                 JB SLEDECI1
 72.                
 73.                 CMP AL, 'F'
 74.                 JA SLEDECI1
 75.                
 76.                 CMP AL, 39H
 77.                 JG SLOVO1  
 78.                
 79.                 AND AL, 0FH
 80.                 JMP POMERANJE1
 81.                     SLOVO1:
 82.                          SUB AL, 37H
 83.                     POMERANJE1:
 84.                         SHL BX, 4
 85.                         ADD BL, AL
 86.                         CMP BX, 0FFFH
 87.                         JA KRAJ_PETRLJE1
 88.                        
 89.                 SLEDECI1:
 90.                     INT 21H
 91.                     JMP PETLJA1
 92.                    
 93.                 KRAJ_PETRLJE1:
 94.                     MOV SI, CX
 95.                     MOV NIZ1[SI], BX
 96.                     INC CX
 97.                     INC CX
 98.                     CMP CX, 20  
 99.                     JE IZLAZ1
 100.                     JMP UNOS_U_NIZ1  
 101.             IZLAZ1:
 102.            
 103.             RET
 104.     ENDP UCITAJ_NIZ1
 105.    
 106.     UCITAJ_NIZ2 PROC
 107.         MOV CX, 0
 108.        
 109.         UNOS_U_NIZ2:      
 110.             XOR BX, BX
 111.             MOV AH, 1
 112.             INT 21H
 113.            
 114.             PETLJA2:
 115.                 CMP AL, 0DH
 116.                 JE KRAJ_PETRLJE2
 117.                  
 118.                 CMP AL, ' '
 119.                 JE KRAJ_PETRLJE2
 120.                
 121.                 CMP AL, '0'
 122.                 JB SLEDECI2
 123.                
 124.                 CMP AL, 'F'
 125.                 JA SLEDECI2
 126.                
 127.                 CMP AL, 39H
 128.                 JG SLOVO2  
 129.                
 130.                 AND AL,0FH
 131.                 JMP POMERANJE2
 132.                     SLOVO2:
 133.                          SUB AL, 37H
 134.                     POMERANJE2:
 135.                         SHL BX, 4
 136.                         ADD BL, AL
 137.                         CMP BX, 0FFFH
 138.                         JA KRAJ_PETRLJE2
 139.                        
 140.                 SLEDECI2:
 141.                     INT 21H
 142.                     JMP PETLJA2
 143.                    
 144.                 KRAJ_PETRLJE2:
 145.                     MOV SI, CX
 146.                     MOV NIZ1[SI], BX
 147.                     INC CX
 148.                     INC CX
 149.                     CMP CX, 20  
 150.                     JE IZLAZ2
 151.                     JMP UNOS_U_NIZ2  
 152.             IZLAZ2:
 153.            
 154.             RET
 155.     ENDP UCITAJ_NIZ2
 156.    
 157.     UCITAJ_NIZ3 PROC
 158.         MOV CX, 0
 159.        
 160.         UNOS_U_NIZ3:      
 161.             XOR BX, BX
 162.             MOV AH, 1
 163.             INT 21H
 164.            
 165.             PETLJA3:
 166.                 CMP AL, 0DH
 167.                 JE KRAJ_PETRLJE3
 168.                  
 169.                 CMP AL, ' '
 170.                 JE KRAJ_PETRLJE3
 171.                
 172.                 CMP AL, '0'
 173.                 JB SLEDECI3
 174.                
 175.                 CMP AL, 'F'
 176.                 JA SLEDECI3
 177.                
 178.                 CMP AL, 39H
 179.                 JG SLOVO3  
 180.                
 181.                 AND AL,0FH
 182.                 JMP POMERANJE3
 183.                     SLOVO3:
 184.                          SUB AL, 37H
 185.                     POMERANJE3:
 186.                         SHL BX, 4
 187.                         ADD BL, AL
 188.                         CMP BX, 0FFFH
 189.                         JA KRAJ_PETRLJE3
 190.                        
 191.                 SLEDECI3:
 192.                     INT 21H
 193.                     JMP PETLJA3
 194.                    
 195.                 KRAJ_PETRLJE3:
 196.                     MOV SI, CX
 197.                     MOV NIZ1[SI], BX
 198.                     INC CX
 199.                     INC CX
 200.                     CMP CX, 20  
 201.                     JE IZLAZ3
 202.                     JMP UNOS_U_NIZ3  
 203.             IZLAZ3:
 204.            
 205.             RET
 206.     ENDP UCITAJ_NIZ3
 207.    
 208.     UCITAJ_NIZ4 PROC
 209.         MOV CX, 0
 210.        
 211.         UNOS_U_NIZ4:      
 212.             XOR BX, BX
 213.             MOV AH, 1
 214.             INT 21H
 215.            
 216.             PETLJA4:
 217.                 CMP AL, 0DH
 218.                 JE KRAJ_PETRLJE4
 219.                  
 220.                 CMP AL, ' '
 221.                 JE KRAJ_PETRLJE4
 222.                
 223.                 CMP AL, '0'
 224.                 JB SLEDECI4
 225.                
 226.                 CMP AL, 'F'
 227.                 JA SLEDECI4
 228.                
 229.                 CMP AL, 39H
 230.                 JG SLOVO4  
 231.                
 232.                 AND AL,0FH
 233.                 JMP POMERANJE4
 234.                     SLOVO4:
 235.                          SUB AL, 37H
 236.                     POMERANJE4:
 237.                         SHL BX, 4
 238.                         ADD BL, AL
 239.                         CMP BX, 0FFFH
 240.                         JA KRAJ_PETRLJE4
 241.                        
 242.                 SLEDECI4:
 243.                     INT 21H
 244.                     JMP PETLJA4
 245.                    
 246.                 KRAJ_PETRLJE4:
 247.                     MOV SI, CX
 248.                     MOV NIZ1[SI], BX
 249.                     INC CX
 250.                     INC CX
 251.                     CMP CX, 20  
 252.                     JE IZLAZ4
 253.                     JMP UNOS_U_NIZ4  
 254.             IZLAZ4:
 255.            
 256.             RET
 257.     ENDP UCITAJ_NIZ4
 258.    
 259.     ;======================================================================
 260.     ;                     ODUZIMANJE CLANOVA 2 NIZA
 261.     ;======================================================================
 262.     IZVRSI_ODUZIMANJE PROC
 263.         PUSH AX
 264.         PUSH BX
 265.         PUSH DS
 266.         PUSH SI
 267.        
 268.         MOV AX, @data
 269.         MOV DS, AX
 270.        
 271.         XOR SI, SI
 272.         XOR DI, DI
 273.         XOR BX, BX      
 274.        
 275.         MOV CX, 10
 276.  
 277.         ;MOV SI, OFFSET NIZ1
 278.         ;MOV DI, OFFSET NIZ3
 279.         MOV SI, OFFSET NIZ2
 280.         MOV DI, OFFSET NIZ4
 281.        
 282.         ODUZMI:
 283.             MOV AL, [SI]
 284.             MOV BL, [DI]
 285.  
 286.             SUB AL, BL
 287.  
 288.             MOV REZULTATI_ODUZIMANJA[BX], AL
 289.  
 290.             INC SI
 291.             INC DI
 292.             INC BX
 293.  
 294.         loop ODUZMI
 295.      
 296.         POP SI
 297.         POP DS
 298.         POP BX
 299.         POP AX
 300.        
 301.         RET
 302.     ENDP IZVRSI_ODUZIMANJE
 303.    
 304.     ;======================================================================
 305.     ;                  PRONALAZENJE MINIMUMA I MAKSIMUMA
 306.     ;======================================================================
 307.     NADJI_MINIMUM_I_MAKSIMUM PROC
 308.         PUSH AX
 309.         PUSH DS
 310.         PUSH SI
 311.            
 312.         MOV AX, @data
 313.         MOV DS, AX
 314.        
 315.         LEA SI, REZULTATI_ODUZIMANJA
 316.         MOV AL, REZULTATI_ODUZIMANJA[SI]
 317.         MOV MINIMUM, AL
 318.         MOV MAKSIMUM, AL
 319.        
 320.         MOV CX, 10
 321.        
 322.         PONOVI:
 323.             MOV AL, REZULTATI_ODUZIMANJA[SI]
 324.             CMP MINIMUM, AL
 325.             JL PROVERI_MAKSIMUM
 326.            
 327.         PROVERI_MAKSIMUM:
 328.             CMP MAKSIMUM, AL
 329.             JG GOTOVO
 330.            
 331.         GOTOVO:
 332.             INC SI
 333.             LOOP PONOVI
 334.        
 335.         POP SI
 336.         POP DS
 337.         POP AX
 338.    
 339.         RET
 340.     ENDP NADJI_MINIMUM_I_MAKSIMUM
 341.    
 342.     ;======================================================================
 343.     ;                           ISPIS REZULTATA
 344.     ;======================================================================
 345.     ISPISI_REZULTATE PROC
 346.         PUSH AX
 347.         PUSH DS
 348.         PUSH SI
 349.        
 350.         MOV AX, @data
 351.         MOV DS, AX  
 352.        
 353.         ; Ne radi iz nekog razloga ispisuje smajli umesto broja, ali ostatak bi trebalo da radi
 354.         ISPISI_PORUKU PORUKA_MINIMUM
 355.         LEA DX, MINIMUM
 356.         MOV AH, 9
 357.         INT 21H
 358.        
 359.         ; Ne radi iz nekog razloga ispisuje smajli umesto broja, ali ostatak bi trebalo da radi
 360.         ISPISI_PORUKU PORUKA_MAKSIMUM
 361.         MOV DX, OFFSET MAKSIMUM
 362.         MOV AH, 9
 363.         INT 21H
 364.        
 365.         POP SI
 366.         POP DS
 367.         POP AX
 368.    
 369.         RET
 370.     ENDP ISPISI_REZULTATE    
 371. .exit
 372. ret
RAW Paste Data