MeehoweCK

Untitled

Mar 5th, 2021
588
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* WBUDOWANE TYPY ZMIENNYCH
 6.     int - służy do przechowywania liczby całkowitej
 7.     float, double - liczby zmiennoprzecinkowe (np. 3.5, 7.6)
 8.     bool - wartość logiczna (prawda lub fałsz)
 9.     char - pojedynczy znak z klawiatury (cyfra, litera, znak interpunkcyjny itp.)
 10.     string - ciąg znaków
 11. */
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.     // każda zmienna musi posiadać: typ, nazwę i wartość
 16.     int zmienna = 10;   // typ: int, nazwa: zmienna, wartość: 10
 17.     cout << zmienna << endl;        // wypisanie na ekran wartości zmiennej (10)
 18.     zmienna = 15;                   // zmiana wartości zmiennej (nie wpisujemy typu zmiennej!)
 19.     cout << zmienna << endl;        // wypisanie na ekran nowej wartości zmiennej (15)
 20.     double liczba;                  // utworzenie zmiennej typu double o nazwie liczba (bez podania wartości)
 21.     cout << liczba << endl;         // wypisanie przypadkowej wartości zmiennej liczba (takiej jaka była wcześniej w danej komórce pamięci)
 22.     liczba = 15.6;
 23.     cout << liczba << endl;
 24.     char znak = 'p';                // wartość zmiennej typu char zawsze musi być zapisana w pojedynczym cudzysłowie
 25.     cout << znak << endl;
 26.     bool pf = true;             // działa tak samo jak: bool pf = 1;
 27.     cout << pf << endl;
 28.     pf = 0;                     // działa tak samo jak: pf = false;
 29.     cout << pf << endl;
 30.     string tekst = "jakis tam tekst";   // wartość zmiennej typu string zawsze musi być zapisana w podwójnym cudzysłowie
 31.     cout << tekst << endl;
 32.     return 0;
 33. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×