Sobky

Voting - SK.yml

Oct 15th, 2017
177
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. prefix: "&3&lHlasovanie &5\u2771"
 2. errors:
 3.     consoleError: "&cPríkazy môžu byť vykonávané len prostredníctvom hráča!"
 4.     noPermissions: "&cNemáš oprávnenie na použitie tohto príkazu!"
 5.     noStatePermissions: "&cNemáš oprávnenie pre spustenie tohto typu hlasovania!"
 6.     noVotePermissions: "&cNemáš oprávnenie hlasovať!"
 7.     noSignPermissions: "&cNemáš oprávnenie manipulovať s ceduľkami!"
 8.     wrongUsageOfCommand: "&cNesprávne použitie príkazu!"
 9.  
 10.     noCycle: "&cAktuálne neprebieha žiadne hlasovanie!"
 11.     cycle: "&cHlasovanie už prebieha!"
 12.     voted: "&cUž si sa zapojil do aktuálneho hlasovania!"
 13.     pause: "&cHlasovanie nie je možné spustiť! &7Prosím skús to o chvíľu!"
 14.     notEnoughPlayers: "&cNedostatok hráčov pre spustenie hlasovania!"
 15.     disabledWorld: "&cV tomto svete nie je možné spustiť hlasovanie!"
 16.     custom: "&cVlastná otázka &3{customName} &cneexistuje!"
 17.     money:
 18.         start: "&cNedostatok peňazí pre spustenie hlasovania!"
 19.         vote: "&cNedostatok peňazí pre zúčastnenie sa hlasovania!"
 20.     requiredWorlds: "&cNenachádzaš sa v rovnakom svete ako prebieha hlasovanie!"
 21.     world:
 22.         notExist: "&cSvet &3{world} &cneexistuje!"
 23.         exist: "&cSvet &3{world} &cuž bol pridaný do tohto zoznamu!"
 24. success:
 25.     vote: "&7Tvoj hlas bol zaznamenaný!"
 26.     start: "&7Hráč &3{player} &7by chcel &3{state} &7vo svete &3{world}&7!"
 27.     result:
 28.         FAIL: "&cHlasovanie pre &3{state} &cvo svete &3{world}&c bolo neúspešné!"
 29.         SUCCESS: "&7Hlasovanie pre &3{state} &7vo svete &3{world}&7 bolo úspešné!"
 30.         ADMIN: "&7Výsledok hlasovania &5\u00BB &a{yes}&7:&c{no}&7"
 31.     reload: "&7Súbory boli znovunačítané!"
 32.     sign:
 33.         create: "&7Ceduľka úspešne vytvorená!"
 34.         remove: "&7Ceduľka úspešne odstránená!"
 35.     world:
 36.         set: "&7Svet &3{world} &7s aliasom &3{alias} &7pridaný do zoznamu!"
 37.         disable: "&7Svet &3{world} &7pridaný do zoznamu zakázaných svetov!"
 38. aliases:
 39.     worlds:
 40.         world: "Survival"
 41.     state:
 42.         DAY: "Deň"
 43.         NIGHT: "Noc"
 44.         SUN: "Slnečné počasie"
 45.         RAIN: "Dážď"
 46.         STORM: "Búrku"
 47. clickable:
 48.     participate:
 49.         agree:
 50.             ul: "&5\u25CF "
 51.             message: "&7&nChcem tiež"
 52.             hover: "&7Klikni, pre označenie možnosti!"
 53.             command: "/voting yes"
 54.         disagree:
 55.             ul: "&5\u25CF "
 56.             message: "&7&nNeprajem si zmenu"
 57.             hover: "&7Klikni, pre označenie možnosti!"
 58.             command: "/voting no"
 59. bossBar:
 60.     DEFAULT: "&7&lHlasovanie pre &2&l{state} &7&lvo svete &2&l{world}&7&l! | &2&l{time}&7&ls"
 61. signs:
 62.     voting:
 63.         1: "&9[Hlasovanie]"
 64.         2: "&l{state}"
 65.         3:
 66.             Waiting: "&8Čaká sa..."
 67.             Running: "&4&lPrebieha"
 68.             Ending: "&4&lKončí..."
 69.         4:
 70.             Waiting: "&0&l---&1&lKlikni&0&l---"
 71.             Running: "&3&lSkončí o &4&l{time}"
 72.             Ending: "&3&lPočkaj! &4&l{time}"
 73.             Finish: "&4&lKoniec"
 74. GUI:
 75.     VotingGUI:
 76.         nameOfInventory: "&1&lHlasovanie"
 77.     CommonItems:
 78.         INFO:
 79.             headName: "&2&lZákladné informácie"
 80.             lore:
 81.            - "&6\u270E &7Hlasovanie slúži na vykonávanie"
 82.             - "&7zmien počasia, ku ktorým sa môžu"
 83.             - "&7vyjardiť aj ostatní hráči práve hrajúci"
 84.             - "&7ha serveri &3Survival&7!"
 85.             - ""
 86.             - "&6\u25CF &7Hlasovanie trvá určitú dobu, a po skončení"
 87.             - "&7sa na základe hlasov rozhodne o zmene!"
 88.     Buttons:
 89.         AGREE:
 90.             headName: "&2&lChcem tiež"
 91.             lore:
 92.            - "&6\u25CF &7Klikni, pre označenie možnosti!"
 93.         DISAGREE:
 94.             headName: "&2&lNeprajem si zmenu"
 95.             lore:
 96.            - "&6\u25CF &7Klikni, pre označenie možnosti!"
 97.     States:
 98.         DAY:
 99.             headName: "&2&lDeň"
 100.             lore:
 101.            - "&6\u25CF &7Klikni pre spustenie hlasovania!"
 102.         NIGHT:
 103.             headName: "&2&lNoc"
 104.             lore:
 105.            - "&6\u25CF &7Klikni pre spustenie hlasovania!"
 106.         SUN:
 107.             headName: "&2&lSlnečné počasie"
 108.             lore:
 109.            - "&6\u25CF &7Klikni pre spustenie hlasovania!"
 110.         RAIN:
 111.             headName: "&2&lDážď"
 112.             lore:
 113.            - "&6\u25CF &7Klikni pre spustenie hlasovania!"
 114.         STORM:
 115.             headName: "&2&lBúrka"
 116.             lore:
 117.            - "&6\u25CF &7Klikni pre spustenie hlasovania!"
 118.     Core:
 119.         Custom:
 120.             Running:
 121.                 headName: "&2&lHlasovanie"
 122.                 lore:
 123.                - "&6\u25CF &7Skončí o &6\u00BB &3{countDown}s"
 124.         Waiting:
 125.             headName: "&2&lŽiadne hlasovanie"
 126.             lore:
 127.            - "&6\u25CF &7Aktuálne neprebieha"
 128.             - "&7žiadne hlasovanie!"
 129.         Running:
 130.             headName: "&2&lHlasovanie"
 131.             lore:
 132.            - "&6\u25CF &7Hlasovanie o &6\u00BB &3{coreState}"
 133.             - "&6\u25CF &7Vo svete &6\u00BB &3{world}"
 134.             - ""
 135.             - "&6\u25CF &7Skončí o &6\u00BB &3{countDown}s"
 136.         Ending:
 137.             headName: "&2&lPrestávka"
 138.             lore:
 139.            - "&6\u25CF &7Skončí o &6\u00BB &3{countDown}s"
 140. Custom:
 141.     Event:
 142.         start: "&7Chcel by si &3Event&7?"
 143.         result:
 144.             FAIL: "&cHlasovanie o &3Event &cbolo neúspešné!"
 145.             SUCCESS: "&7Hlasovanie o &3Event &7bolo úspešné!"
 146.             ADMIN: "&7Výsledok hlasovania &5\u00BB &a{yes}&7:&c{no}&7"
 147.         clickable:
 148.             agree:
 149.                 ul: "&5\u25CF "
 150.                 message: "&7&nÁno, chcem Event"
 151.                 hover: "&7Klikni, pre označenie možnosti!"
 152.                 command: "/voting yes"
 153.             disagree:
 154.                 ul: "&5\u25CF "
 155.                 message: "&7&nNie, nechcem Event"
 156.                 hover: "&7Klikni, pre označenie možnosti!"
 157.                 command: "/voting no"
 158.         bossBar: "&7&lHlasovanie o &2&lEvent&7&l! | &2&l{time}&7&ls"
RAW Paste Data