Advertisement
SergeyBiryukov

Remove Angle Brackets for Mail.Ru service

Dec 17th, 2011
1,259
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. /*
 3. Plugin Name: Remove Angle Brackets
 4. Plugin URI: http://milordk.ru/r-lichnoe/opyt/cms/ispravlyaem-ssylku-dlya-vosstanovleniya-parolya-v-wordpres-3-1-3.html
 5. Version: 0.2
 6. Description: Removes angle brackets from a password reset link for Mail.Ru service.
 7. Author: Sergey Biryukov
 8. Author URI: http://sergeybiryukov.ru/
 9. */
 10.  
 11. function remove_angle_brackets($message) {
 12.     if ( empty( $_POST['user_login'] ) )
 13.         return $message;
 14.  
 15.     if ( strpos( $_POST['user_login'], '@' ) ) {
 16.         $user_data = get_user_by( 'email', trim( $_POST['user_login'] ) );
 17.     } else {
 18.         $login = trim($_POST['user_login']);
 19.         $user_data = get_user_by('login', $login);
 20.     }
 21.  
 22.     if ( !empty( $user_data ) && strpos( $user_data->user_email, '@mail.ru' ) )
 23.         $message = preg_replace('/<(https?):\/\/(.*)>/', '$1://$2', $message);
 24.  
 25.     return $message;
 26. }
 27. add_filter('retrieve_password_message', 'remove_angle_brackets');
 28. ?>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement