daily pastebin goal
10%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 23rd, 2018 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. int reparteix(int ncars,int njugs,Tjoc jugadors[],Tjoc *joc){
 2.     /* Reparteix ncars d'un joc a cada un de njugs jugadors,
 3.     les cartes es reparteixen d'una a una, donant-me una a
 4.     cada jugador, un després de l'altre i tornem al primer,
 5.     fins que cada jugador té ncars:
 6.     Cal extreure les cartes del Tjoc joc i inserir-les en
 7.     el Tjoc jugador[i] de cada jugador i.
 8.     Has de comprovar si hi ha prou cartes al joc per poder
 9.     donar ncars a tots els njugs. Si no hi ha prou cartes
 10.     has de retornar 0 i si tot va bé has de retornar 1. */
 11.     if (ncars*njugs <= ncartes(*joc)){
 12.         int i, h, k;
 13.         k = 0;
 14.         for (i = 0; i < ncars; i++){
 15.             for(h = 0; h < njugs; h++){
 16.                 extreu(0, joc, &jugadors[h].cartes[i]);
 17.             jugadors[h].ncartes = ncars;
 18.             }
 19.         }
 20.     }
 21.     else return 0;    
 22. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand