MeehoweCK

Untitled

Nov 21st, 2020
747
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. // Napisz program, który wypełnia i wypisuje tablicę sześcioma liczbami całkowitymi z przedziału od 1 do 49
 8.  
 9. int losuj(int a, int b)
 10. {
 11.     srand(time(nullptr));
 12.     return a + rand() % (b - a + 1);
 13. }
 14.  
 15. void wypelnij(int* tab, int rozmiar)
 16. {
 17.     // Miejsce na Twój kod
 18. }
 19.  
 20. void wypisz(int* tab, int rozmiar)
 21. {
 22.     // Miejsce na Twój kod
 23. }
 24.  
 25. int main()
 26. {
 27.     int tablica[6];
 28.     wypelnij(tablica, 6);
 29.     wypisz(tablica, 6);
 30.     return 0;
 31. }
RAW Paste Data