Guest User

Untitled

a guest
Apr 19th, 2014
419
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. ZADANIE
 4.  
 5. Rozważmy niepuste drzewo binarne T etykietowane liczbami całkowitymi i zapisane wierzchołkowo tak, że pozycję dowolnego wierzchołka x w drzewie T określa ciąg skierowań krawędzi (L - lewa krawędź, R - prawa krawędź) jakie pokonamy przechodząc w tym drzewie ścieżkę od korzenia do wierzchołka x.
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Wyznacz kolejno minimalną oraz maksymalną możliwą sumę etykiet wierzchołków rozważanego drzewa występujących na dowolnej ścieżce wierzchołek zewnętrzny (liść) drzewa T - korzeń drzewa T.
 10.  
 11.  
 12.  
 13. WEJŚCIE
 14.  
 15. Ciąg wierszy zakończony symbolem znaku końca pliku (EOF) reprezentujący poprawnie (zgodnie z powyższym opisem) pewne drzewo binarne T. Każdy pojedynczy wiersz zakończony znakiem nowej linii (kod ASCII 10) opisujący pozycję wierzchołka w drzewie T i zawierający:
 16.  
 17. - liczba całkowita - etykieta wierzchołka,
 18.  
 19. - znak odstępu (kod ASCII 32),
 20.  
 21. - ciąg znaków L (kod ASCII 76) oraz R (kod ASCII 82) - ciąg skierowań krawędzi na ścieżce od korzenia drzewa do rozważanego wierzchołka.
 22.  
 23.  
 24.  
 25. WYJŚCIE
 26.  
 27. Wiersz zawierający dwie liczby całkowite będące rozwiązaniem postawionego problemu oddzielone znakiem odstępu.
 28.  
 29.  
 30.  
 31. OGRANICZENIA
 32.  
 33. Liczba wierzchołków drzewa T nie większa niż 10^7. Wartości etykiety wierzchołków drzewa ograniczone odpowiednio przez -10^9 oraz 10^9. Wysokość h drzewa T ograniczona przez 2^6.
 34.  
 35.  
 36.  
 37. LIMITY
 38.  
 39. Złożoność czasowa O(hn), złożoność pamięciowa O(n), gdzie n jest liczbą wierzchołków drzewa T a h jest jego wysokością.
 40.  
 41.  
 42.  
 43. PRZYKŁAD 1
 44.  
 45. wejście:
 46.  
 47. 3 LL
 48.  
 49. 5
 50.  
 51. -8 R
 52.  
 53. 1 L
 54.  
 55. -2 LR
 56.  
 57. wyjście:
 58.  
 59. -3 9
 60.  
 61.  
 62. /*
 63.  
 64. KOMENTARZ DO ROZWIĄZANIA
 65.  
 66.  
 67. Konstrukcja drzewa binarnego:
 68.  
 69.  
 70. 5
 71.  
 72. / \
 73.  
 74. 1 -8
 75.  
 76. / \
 77.  
 78. 3 -2
 79.  
 80.  
 81. Możliwe sumy etykiet wierzchołków na ścieżce liść drzewa – korzeń drzewa to kolejno 3+1+5=9, (-2)+1+5=4 oraz (-8)+5=-3. Wartości minimalna i maksymalna w/w sum to -3 i 9.
 82.  
 83. */
 84.  
 85.  
 86.  
 87. PRZYKŁAD 2
 88.  
 89. wejście:
 90.  
 91. 8 L
 92.  
 93. -5 LL
 94.  
 95. 8 LLR
 96.  
 97. -8 LRR
 98.  
 99. 2 LR
 100.  
 101. -9 LLL
 102.  
 103. -3 LRL
 104.  
 105. 6 RR
 106.  
 107. 2
 108.  
 109. -8 R
 110.  
 111. wyjście:
 112.  
 113. -4 13
 114.  
 115.  
 116.  
 117. PRZYKŁAD 3
 118.  
 119. wejście:
 120.  
 121. -82 LRL
 122.  
 123. 80 L
 124.  
 125. -63
 126.  
 127. -92 LRLR
 128.  
 129. -63 RLRL
 130.  
 131. 51 RR
 132.  
 133. -95 RRLR
 134.  
 135. 67 RRRLR
 136.  
 137. -73 RLLL
 138.  
 139. 29 RLR
 140.  
 141. -49 RRL
 142.  
 143. -27 RLL
 144.  
 145. 73 LR
 146.  
 147. 39 RRRL
 148.  
 149. -42 RL
 150.  
 151. -29 LL
 152.  
 153. -25 RLRR
 154.  
 155. -77 RLLR
 156.  
 157. -88 LLR
 158.  
 159. 4 RRR
 160.  
 161. 3 RRLLR
 162.  
 163. -64 RRLL
 164.  
 165. -80 R
 166.  
 167. -85 LLRR
 168.  
 169. 38 LLL
 170.  
 171. wyjście:
 172.  
 173. -289 26
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×