SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 16th, 2019 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package lazuka.agata.komunikacjasieciowa;
 2.  
 3. import android.annotation.SuppressLint;
 4. import android.app.IntentService;
 5. import android.content.Context;
 6. import android.content.Intent;
 7. import android.os.Environment;
 8. import android.util.Log;
 9. import java.io.DataInputStream;
 10. import java.io.File;
 11. import java.io.FileOutputStream;
 12. import java.net.HttpURLConnection;
 13. import java.net.URL;
 14.  
 15.  
 16. public class MyIntentService extends IntentService {
 17.     private static final String TAG = "lazuka.agata.komunikacjasieciowa";
 18.     private static final String ACTION = "lazuka.agata.komunikacjasieciowa"; //akcje, które potrafi wykonac usługa
 19.     private static final String ADDRESS = "address";  //parametr potrzebny do wykonania akcji
 20.     public static final String INFO = "download";
 21.     private static final int SIZE = 8;
 22.     private static int byteDownloaded = 0;  //zmienna przechowująca aktualną wartość pobranych bajtów
 23.     private double jump;  ///zmienna służąca do aktualizacji progress bara
 24.  
 25.     //statyczna metoda pomocnicza uruchamiająca zadanie
 26.     public void uruchomUsluge(Context context, String address) {
 27.         Intent srv = new Intent(context, MyIntentService.class);
 28.         srv.setAction(ACTION);
 29.         srv.putExtra(ADDRESS, address);
 30.         context.startService(srv);
 31.  
 32.     }
 33.  
 34.     //konstruktor
 35.     public MyIntentService() {
 36.         super("MyIntentService");
 37.     }
 38.  
 39.     //metoda wykonująca zadanie
 40.     @SuppressLint("LongLogTag")
 41.     @Override
 42.     protected void onHandleIntent(Intent intent)
 43.     {
 44.         if (intent != null)
 45.         {
 46.             final String action = intent.getAction();
 47.             if (ACTION.equals(action))
 48.             {
 49.                 final String address = intent.getStringExtra(ADDRESS);
 50.  
 51.                 wykonajZadanie(address);
 52.  
 53.                 Log.d("end", "Zakonczono");
 54.             } else {
 55.                 Log.e(TAG,"Nieznana akcja");
 56.             }
 57.         }
 58.         Log.d(TAG,"Usługa wykonała zadanie");
 59.     }
 60.  
 61.     private void wykonajZadanie(String address) {
 62.  
 63.         //nawiązywanie połączęnia HTTP z podanym adresem URL
 64.         HttpURLConnection connection = null;
 65.         FileOutputStream strumienDoPliku = null;
 66.         int progress = 0;
 67.         try
 68.         {
 69.             URL url = new URL(address);
 70.             connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
 71.             connection.setRequestMethod("GET");
 72.             connection.setDoOutput(true);
 73.  
 74.             //zapisanie danych do pliku
 75.             File testFile = new File(url.getFile());
 76.             File outputFile = new File(
 77.                     Environment.getExternalStorageDirectory() +
 78.                             File.separator+ testFile.getName());
 79.             if (outputFile.exists()) outputFile.delete();
 80.  
 81.             //odbieranie danych z połączenia sieciowego
 82.             DataInputStream czytnik = new DataInputStream(connection.getInputStream());
 83.             strumienDoPliku = new FileOutputStream(outputFile.getPath());
 84.             byte bufor[] = new byte[SIZE];
 85.             int pobrano = czytnik.read(bufor, 0, SIZE);
 86.             int lengthOfFile = connection.getContentLength();  //pobranie rozmiaru pliku
 87.             Intent zamiar = new Intent(INFO);
 88.             zamiar.putExtra("obiekt", new PostepInfo(0, 1));
 89.             sendBroadcast(zamiar);
 90.             byteDownloaded = 0; //inicjalizacja zmiennej przechowującej aktualną wartość pobranych bajtów
 91.             jump = 0; //inicjalizacja zmiennej służącej do aktualizacji progress bara
 92.  
 93.             while (pobrano != -1) {
 94.                 strumienDoPliku.write(bufor, 0, pobrano);
 95.                 byteDownloaded += pobrano;
 96.                 pobrano = czytnik.read(bufor, 0, SIZE);
 97.  
 98.                 //pętla dzięki której progress bar będzie przeskakiwał co 10%
 99.                 if(byteDownloaded >= jump) {
 100.                     progress = (int) byteDownloaded * 100 / lengthOfFile;
 101.                     zamiar.putExtra("obiekt", new PostepInfo(byteDownloaded / 1000, progress));  //dzielimy bajty przez 1000 żeby były kB
 102.                     sendBroadcast(zamiar);
 103.                     jump+=lengthOfFile*0.1;  //dodanie do zmiennej jump 10% wielkości pliku
 104.                 }
 105.             }
 106.  
 107.         }
 108.         catch (Exception e)
 109.         {
 110.             e.printStackTrace();
 111.         }
 112.         finally
 113.         {
 114.             if (connection != null) connection.disconnect();
 115.         }
 116.  
 117.     }
 118. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top