SHARE
TWEET

4/7/2014

a guest Jul 28th, 2014 205 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 4 tháng 7
 2.  
 3.         1. Nâng cấp mới:
 4.                 Myoukou Kai Ni tại lv70.
 5.         2. Nhiệm vụ mới:
 6.                 Nhiệm vụ chính mới cho Myoukou Kai Ni (chỉ làm 1 lần, nhận được Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4).
 7.         3. Nội thất mới:
 8.                 Cửa sổ với hương đuổi muỗi.
 9.                 Bộ nội thất chào hè.
 10.                 Giấy dán tường màu chiến hạm.
 11.                 Giá sách.
 12.                 Bàn viết cho Đô đốc.
 13.                 Bàn viết bản thảo.
 14.                 Giấy treo tường thuyết nguỵ trang (cần token).
 15.                 Bộ nội thất nhà nghỉ. (cần token).
 16.                 Cửa sổ Tanabata. (miễn phí).
 17.                 Giấy dán tường xanh hài hoà (Bán trở lại, cần token).
 18.                 Cửa sổ xưởng sản xuất phòng không (Bán trở lại, cần token).
 19.                 Bể bơi (Bán trở lại).
 20.         4. Nội thất tương ác khi được click:
 21.                 Cửa sổ nữ thần bảo hộ (cần token).
 22.                 Đồng hồ quả lắc.
 23.         5. Đáy tàu chống ngư lôi cỡ lớn đã có thẻ chế tạo.
 24.         6. Musashi đã có thể chế tạo từ Đóng tàu cỡ lớn.
 25.         7. Sửa lỗi:
 26.                 Máy bay trinh sát đêm Kiểu 98 hoạt động chính xác hơn trong những trận đánh hoàn toàn về đêm.
 27.                 Sửa lại hình của Akitsu Maru trong tiếp tế.
 28.                 Sửa lỗi hiển thị chữ trong các trận đánh đêm.
 29.                 Sửa lỗi hiển thị Pháo kích chỉ điểm trong một số trận ngày.
 30.                 Sửa và lỗi âm thanh khi nâng cấp tàu.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top