MeehoweCK

Untitled

Aug 5th, 2021
622
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. short N = 50;
 8.  
 9. void losowanie(short* tablica)
 10. {
 11.     srand(time(nullptr));
 12.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 13.     {
 14.         tablica[i] = 1 + rand() % 100;
 15.  
 16.     }
 17. }
 18.  
 19. void sortowanie(short* tablica)
 20. {
 21.     bool flaga;
 22.     for(short i = 0; i < N - 1; ++i)
 23.     {
 24.         flaga = true;
 25.         for(short j = 0; j < N - 1 - i; ++j)
 26.             if(tablica[j] > tablica[j + 1])
 27.             {
 28.                 swap(tablica[j], tablica[j + 1]);
 29.                 flaga = false;
 30.             }
 31.         if(flaga)
 32.             break;      // jeżeli flaga już została posortowana (nie doszło do żadnej zamiany), wychodzimy z pętli
 33.     }
 34. }
 35.  
 36. void wypisz(short* tablica)
 37. {
 38.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 39.         cout << tablica[i] << ' ';
 40.     cout << "\n";
 41. }
 42.  
 43. int main()
 44. {
 45.     short tablica[N];
 46.     losowanie(tablica);
 47.     wypisz(tablica);
 48.     sortowanie(tablica);
 49.     wypisz(tablica);
 50. }
RAW Paste Data